Søk
Close this search box.

Slik finner du riktig Truma gasstrykkregulator

Truma Gas Supply

Rød maling, ventilbeskyttelse, bærehåndtak: slik ser en tradisjonell campinggassflaske ut. Bruk av LPG i sylinderen til oppvarming, matlaging og kjøling krever en gasstrykkregulator. Dette reduserer sylindertrykket fra maksimalt 16 bar til 30 mbar – arbeidstrykket til de gassdrevne apparatene i campingvognen din. Truma har flere gasstrykkregulatorer å velge mellom, avhengig av om du planlegger å bruke apparatene dine mens du kjører eller kun når bobilen står parkert, og om du bruker lite eller mye gass.

Gasstrykkregulatorer for stasjonær drift

Bruker du gassanlegget ditt kun på campingplasser, med andre ord når campingvognen står stille, trenger du bare en klassisk Truma gasstrykkregulator for en eller to gassflasker. Gasstrykkregulatorer for to sylindere har den fordelen at de skifter automatisk fra tom til full sylinder når trykket på driftssylinderen faller under 0,5 bar.

DuoControl

 • Egnet for campingvogner og bobiler
 • Med koblinger for to gassflasker
 • Automatisk overgang fra tom driftssylinder til full reservesylinder

Gasstrykkregulatorer for drift under kjøring

Noen sikkerhetsforskrifter må oppfylles slik at du kan fortsette å kjøre det gassdrevne kjøleskapet eller varmeapparatet mens du kjører. For eksempel må du sørge for at ingen gass kan strømme ukontrollert fra sylinderen i tilfelle en trafikkulykke.

Truma har derfor utviklet gasstrykkregulatorer som inneholder en kollisjonssensor. Ved en kollisjon fra ca. 15 km/t frigjøres en liten kule i regulatoren fra en holder og lukker gassledningen, noe som betyr at ingen gass kan strømme. Hvis kollisjonssensoren utløses på grunn av dårlige veiforhold for eksempel under turen til feriemålet, kan du enkelt tilbakestille den med en tilbakestillingsknapp.

MonoControl CS

 • Egnet for campingvogner og bobiler
 • Tilkobling for én gassflaske
 • Med kollisjonssensor
 • Enkelt å tilbakestille kollisjonssensoren
 • Også tilgjengelig som MonoControl CS bensintank

DuoControl CS

 • Egnet for campingvogner og bobiler
 • Tilkoblinger for to gassflasker
 • Automatisk overgang fra tom driftssylinder til full reservesylinder
 • Med kollisjonssensor
 • Enkelt å tilbakestille kollisjonssensoren
 • Bare velg drifts- eller reservesylinderen med en kontrollknapp
 • Statusvisning for sylinderen i bruk

Montering av gasstrykkregulator

Truma gasstrykkregulatorer er enkle å ettermontere og kobles til gassflasken med høytrykksslanger med slangebruddsbeskyttelse. Din Truma-ekspert vil ikke bare gi deg råd om hvilken Truma gassregulator som passer dine behov best, de er også personen du kan snakke med for å få den installert.

Kontrollerer gasssystemet

Når en ny regulator er installert, kan ditt fagverksted foreta en gasskontroll. Den kontrollerer at gasssystemet er riktig installert og at det ikke har lekkasjer.

Gassfiltre beskytter mot smuss

Du bør bruke et gassfilter slik at gasstrykkregulatoren fungerer pålitelig så lenge som mulig. Den holder aerosoler unna gasstrykkregulatoren og tetningene. Dette er oljeholdige partikler i gassflasken som kan blokkere regulatoren. Kontroller filterpatronen regelmessig, for eksempel hver gang du bytter sylinder, og bytt den om nødvendig.

Truma gassfiltre av den nye generasjonen (svart hus) filtrerer ut disse restene fra gassen og sender dem videre til en filterpute i bunnen av gassfilteret. Ved sylinderbytte er puten enkel å bytte. Med denne modellen er det ikke nødvendig å bytte filterpatron.

Med forrige modell (sølvfarget hus) kontrolleres filterpatronen regelmessig, for eksempel hver gang sylinderen skiftes.Om nødvendig skiftes filterpatronen ut med en ny.

Gas Supply Truma Guide

Tips for sikker håndtering av gasssystemet ditt

 • Hvis du også betjener gasssystemet mens du kjører, trenger du en gasstrykkregulator med kollisjonssensor samt slanger med bruddbeskyttelse. Ved skade utløses sikkerhetsanordningen og stopper umiddelbart gasstrømmen.
 • Hvis du ikke har en kollisjonssensor, må gassflaskene være lukket mens du kjører.
 • Gassflasker bør støttes på toppen og bunnen slik at de ikke kan bevege seg rundt, og de bør også kobles godt til kjøretøyet.
 • Sjekk slangene hver gang du bytter sylinder ved å bøye dem litt. Hvis de er sprø og sprukne, bytt dem ut så snart som mulig.
 • Transporter kun gassflasker i en sylinderboks: Denne er forseglet til kjøretøyets interiør og har en åpning på 2 % av grunnflaten, men minst 100 cm². Åpningen leder utover slik at avgitt gass kan unnslippe direkte.
 • LPG-apparater må ikke brukes ved tanking, i parkeringshus med flere etasjer, i garasjer eller på ferger.