Personvernerklæring

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn

Denne personvernerklæringen gjelder for nettsidene truma.com, truma.com/serviceblog, dealer.truma.com, oem.truma.com og go2-camping.com («nettsidene») samt Truma App for iOS og Android, slik de blir drevet av Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG («Truma» eller «vi»). Denne erklæringen om personvern gjelder dessuten også for våre oppslag på Facebook (https://www.facebook.com/truma.official) og Instagram (@truma.official). 

Denne erklæringen gjelder ikke for nettstedene til tredjepersoner som vi henviser til via lenker.

Vi behandler personopplysninger som samles inn ved besøk på våre nettsider eller ved bruk av våre apper, hele tiden i tråd med de gjeldende personvernreglene.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om når hvilke personopplysninger behandles hver gang du bruker våre nettsider og apper, og om hvordan disse opplysningene blir brukt. I tillegg får du informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med bruken av personopplysningene dine, og om hvem du kan kontakte.

1. Databehandling og formålet med behandlingen

1.1 Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som henviser til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, art. 4 nr. 1 EUs personvernforordning GDPR. Dette gjelder f.eks. navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Data som ikke er personopplysninger, er slike som ikke kan spores tilbake til deg.

1.2 Datainnsamling

På nettsidene og appene samler vi bare inn personopplysninger når de enten er nødvendige for det forutsette eller av deg ønskede formålet, eller når du gir dem til oss frivillig, f.eks. i forbindelse med oppretting av en kontakt eller en søknad på nettet.

1.2.1 Nettsider

Ved besøk på våre nettsider blir følgende data («bruksdata») samlet inn automatisk og uten at du medvirket til det, der de blir lagret til de slettes automatisk. Disse opplysningene blir ikke tilordnet noen bestemt person, og de røper heller ikke din identitet.

 • IP-adressen til enheten som oppretter kontakt,
 • tilgangstidspunkt (dato og klokkeslett),
 • den benyttede nettleseren og ev. operativsystemet til enheten din,
 • navnet og URL-en til filene som hentes,
 • nettsiden som du kommer til vår Internett-side fra (såkalt referanseside),
 • nettsider som oppsøkes av din enhet via vår nettside.

Disse bruksdataene samler vi inn og behandler for å gjøre det mulig å benytte nettsidene.  Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke i henhold til art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) av EUs personvernforordning. 

Dessuten bruker vi disse bruksdataene til å å optimalisere tilbudet vårt, for å garantere systemsikkerheten og til statistiske formål.  Også her er det rettslige grunnlaget for behandlingen ditt samtykke i henhold til art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) av EUs personvernforordning.

Vi samler bare inn personopplysninger når disse er nødvendig for å inngå eller oppfylle et kontraktforhold eller når du gir oss disse frivillig, særlig når du tar kontakt, i forbindelse med søknader på nettet eller en registrering, for å få kontakt med den mobile kundeservicen eller for å få tilsendt nyhetsbrevet. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) og b) av EUs personvernforordning.

Bruken av av opplysningene har en spesiell hensikt.

Ved implementering av nettsiden vår samarbeider vi med Ray Sono AG, som i forbindelse med dette arbeidet kan se personopplysningene.

I forbindelse søknader på nettet blir personopplysningene dine registrert og lagret av vår tjenesteleverandør perbit Software GmbH.

Det er inngått avtaler om personvern med disse tjenesteleverandøren.

1.2.2 Portal for forhandlere og produsenter av originaldeler (OEM)

Når du ønsker å bruke vår portal for forhandlere og OEM, må du registrere deg for det. Da samler vi inn følgende opplysninger om deg. Husk at det er obligatoriske felt som må fylles ut for å behandle forespørselen din. Disse er merket med en asterisk. Hvis du også fyller ut andre felt, blir disse vurdert av hensyn til statistiske formål og for å forbedre tilbudet vårt:

 • Kundenummer
 • Bedrift
 • Tillegg bedrift (valgfritt)
 • Tiltaleform
 • Fornavn og etternavn
 • Adresse
 • Språk
 • E-postadresse
 • Telefonnummer (valgfritt)

De opplysningene du stiller til rådighet i forbindelse med registreringen, blir vurdert og kontrollert via Salesforce.

Nærmere informasjon om Salesforce finner du lenger ned i denne personvernerklæringen.

Vi samler inn opplysningene for å oppfylle kontraktsforholdet, særlig når det gjelder bestillinger og utlevering av varer. Det rettslige grunnlaget her er ditt samtykke, art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) og b) av EUs personvernforordning.

Uten at du angir disse opplysningene, er det ikke mulig å få tilgang til denne portalen.

Utlevering av varer skjer via en ekstern tjenesteleverandør. Det rettslige grunnlaget for bruk av opplysningene ved utlevering av varer er art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) og b) av EUs personvernforordning.

Som registrert forhandler eller OEM har du ulike funksjonaliteter; du7 kan for eksempel generere egne skjema og endre adresseopplysningene i portalen.

1.3  Apper

1.3.1 Truma App, Truma LevelControl App, Truma Cooler App

Når du benytter appene samler vi følgende bruksdata fra den aktuelle appen ved å bruke pseudonymer:

 • opplysninger om mobilenheten,
 • mobilenhetens ID,
 • sted,
 • appversjon,
 • produktets fastvareversjon, 
 • produktets serienummer,
 • Bruksdataene for appen som innstillingsverdier, benyttede funksjoner, hyppighet og tilgangstidspunkt, feilmeldinger
 • Bruksdata fra tilkoblede enheter og produkter.

Disse opplysninger behandler vi til statistiske formål, for å optimalisere tilbudet vårt, for å garantere systemsikkerheten og for å få kunnskap om bruken av produktet for å forbedre appen, produkter, tilbudet vårt for å optimalisere testtilfellene samt for å vurdere servicetilfeller. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) og b) av EUs personvernforordning.

I appene har du mulighet til å opprette fjernstyring av Truma-enheter via Bluetooth eller ved Truma-appen også via SMS. Her samler vi inn og behandler opplysningene om mobiltelefonen samt om enheten som skal betjenes for å kunne stille tjenesten til rådighet. Uten å samle inn opplysningene er det ikke mulig å få appen til å virke og heller ikke de funksjonene som stilles til rådighet med den.

Mange funksjoner i appene bruker ditt aktuelle sted. Stedet ditt blir bestemt via forbindelsen til WLAN-nett, til mobilmastene eller via GPS. Opplysningene er nødvendige for Bluetooth-funksjonen til Android-enheter. Du vil kort tid etter at du har begynt å bruke den, bli spurt om du ønsker å benytte disse tjenestene. Bruken av det aktuelle stedet ditt via appen kan du nå som helst deaktivere i innstillingene til mobilenheten din.

Når det gjelder Truma Cooler-app, kan du også opprette forbindelse med kamerafunksjonen med Truma Cooler ved å skanne QR-koden. Du vil kort tid etter at du har begynt å bruke den, bli spurt om du ønsker å benytte disse tjenestene.

1.3.2 iNet X App

1.3.2.1. Behandlingsmåte og formålet med behandlingen

I appen har du mulighet til å fjernstyre enhetene i kjøretøyet via Bluetooth. Her samler vi inn og behandler opplysningene om mobiltelefonen samt om enheten som skal betjenes for å kunne stille tjenesten til rådighet. Uten å samle inn opplysningene er det ikke mulig å få appen til å virke og heller ikke de funksjonene som stilles til rådighet med den.

Disse opplysningene behandler vi ved å benytte pseudonymer, og vi bruker dem til statistiske formål, for å optimalisere tilbudet vårt, for å ivareta systemsikkerheten og for å forbedre appen, produktet, tilbudet vårt for å optimalisere testtilfellene samt for å vurdere servicetilfellene.

Når du registrerer deg i app, samler vi inn navnet ditt og E-postadressen din. Uten å samle inn opplysningene er det ikke mulig å få appen til å virke og heller ikke de funksjonene som stilles til rådighet med den. Vi behandler disse opplysningene for å stille til rådighet tjenestene som du kan vise og administrere i appen.

Hvis du gir ditt samtykke til punktet «Extended Service», vil vi behandle de ovennevnte opplysningene persontilpasset. I tillegg samler vi inn enhetsopplysninger fra iNet X Panel og telemetriopplysninger derfra.  Vi behandler disse opplysningene for lettere å finne ut hvilke feil det dreier seg om i forbindelse med service og reparasjoner, og hvordan disse oppstår ved bruk av enhetene. På denne måten kan vi arbeide raskere og mer målrettet i forbindelse med en service. I tillegg kan vi forstå tilbakevendende prinsipielle feil ved enkelte problemer på et tidligere tidspunkt og dermed utforme produktene våre på en sikrere måte.

For å bruke Bluetooth-funksjonen ved Android-enheter er det påkrevd å frigi stedet. Dette vil likevel ikke bli brukt eller lagret av Truma på noe tidspunkt. Du vil kort tid etter at du har begynt å bruke den, bli spurt om du ønsker å benytte disse tjenestene. Bruken av det aktuelle stedet ditt via appen i forbindelse med Bluetooth-funksjonen kan når som helst deaktiveres i innstillingene til mobilenheten din. Slik deaktivering vil imidlertid begrense appens funksjon.

1.3.2.2. Rettslig grunnlag for behandlingen

Behandlingen av de angitte opplysningene skjer på grunnlag av ditt samtykke til brukervilkårene (art. 6 par. 1 bokstav b i EUs personvernforordning). På grunnlag av ditt samtykke kan også andre personopplysninger behandles (art. 6 par. 1 bokstav a i EUs personvernforordning).

1.3.2.3. Datakategorier

 • opplysninger om mobilenheten,
 • mobilenhetens ID,
 • appversjon,
 • fastvareversjonen til produktene,
 • serienumrene til produktene,
 • navn og e-postadresse,
 • telemetri- og enhetsopplysninger om produktene

1.3.2.4. Mottaker

 • Medarbeider i eget firma
 • IT-tjenesteleverandører med ordrebehandlingskontrakter i henhold til 28 i EUs personvernforordning.

1.3.2.5. Lagringstider

Opplysningene blir i denne sammenheng bare behandlet så lenge det foreligger et samtykke. Deretter blir de slettet eller anonymisert hvis ikke det foreligger en rettslig oppbevaringsplikt. For å ta kontakt i denne sammenheng kan du bruke de kontaktopplysningene som er oppgitt i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

1.3.2.6. Rettslig / kontraktsmessig krav

Dine personopplysninger stilles til rådighet av deg på frivillig basis, bare på grunnlag av ditt samtykke eller din godkjenning. Hvis du avslår tilgang, kan det føre til funksjonsbegrensninger i bruken.

1.3.2.7. Overføring til tredjeland

Behandlingen skjer også utenfor Den europeiske union (EU) eller EØS-området. Den er begrenset til hosting på plattformen i Microsoft Cloud Azure. For å sikre nivået på personvernet i dette tredjelandet har vi inngått standardavtaler om personvern og utarbeidet andre garantier.

1.3.2.8. Tilbakekalling av samtykke

Samtykket til å lagre personopplysningene dine kan du når som helst trekked tilbake med fremtidsrettet virkning.
Du kan hindre lagring av bruksdata via en innstilling i appen din; vi gjør imidlertid oppmerksom på at du da eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene i appen fullt ut.

1.3.2.9. Automatisk beslutningstaking og profilering

Ved hjelp av iNet X App kan systemkonfigurasjonene til campingkjøretøyet vurderes og analyseres for å forbedre produkter og service. I den sammenheng oppretter vi en pseudonym brukerprofil ved hjelp av tilfeldige enhets-ID. En automatisert beslutningstaking basert på brukerne av appen finner ikke sted. 

2. Bruk, lagring og sletting av informasjonskapsler  

2.1 Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller den mobile sluttenheten («sluttenheten» eller «sluttenhetene») nå du besøker nettsidene våre. Det stedet som setter den aktuelle informasjonskapselen (her via oss), vil få bestemte opplysninger dit.

Kanskje benytter vi lignende metoder som piksler, nettfyr osv. For å være konsekvente blir alle disse metodene omtalt som «informasjonskapsler».

Vi skiller mellom fire kategorier informasjonskapsler: (a) nødvendig kapsler og (b) funksjonskapsler, (c) markedsføringskapsler og (d) analysekapsler.

Informasjonskapsler kan være nødvendige for at nettsiden vår skal fungere som tiltenkt (nødvendige informasjonskapsler).

Ved å benytte informasjonskapsler kan vi gi i tillegg deg mer brukervennlige og effektive funksjoner som uten bruk av informasjonskapsler ville være begrenset eller umulig.

Ved å plassere ut informasjonskapsler kan informasjonen og tilbudene på nettsidene våre tilpasses brukerens behov. Informasjonskapsler gjør det som sagt mulig for oss å gjenkjenne deg på nettsiden vår. Formålet med denne gjenkjennelsen er å gjøre det letter for deg å bruke Internett-siden vår (funksjonskapsler).

En annen mulighet for bruk av informasjonskapsler gjelder nettbasert reklame. Denne kan personaliseres slik at du kan finne relevante og interessante annonser på nettsidene til Truma og på eksterne nettsider. Dette oppnås med (målrettede) markedsføringskapsler.

Informasjonskapsler kan også brukes til å analysere bruken av nettsiden, for å registrere antall besøkende og for å få vite hvordan nettsiden kan forbedres. Vi oppretter ingen forbindelse mellom statistikkene for nettsidebruk og andre rapporter med enkeltpersoner. Når det gjelder disse informasjonskapslene, dreier det som om analysekapsler.

2.2 Administrasjon og deaktivering av informasjonskapsler i nettleseren din og på våre nettsider

Informasjonskapsler lagres på datamaskinen din. Du kan når som helst avgjøre om du vil slette informasjonskapslene fra datamaskinen din. Via innstillingene i nettleseren din kan du selv bestemme om overføringen av informasjonskapsler fra datamaskinen din til oss, skal deaktiveres, begrenses eller om informasjonskapslene skal slettes fullstendig. Hvis du deaktiverer alle informasjonskapslene for nettsiden vår, kan det hende at ikke alle funksjonene på nettsiden ikke lenger kan brukes i fullt omfang.

Den følgende listen gir flere opplysninger om deaktivering eller administrasjon av innstillingene for informasjonskapsler i den nettleseren som du bruker:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Dessuten har du mulighet for å tilpasse innstillingene for informasjonskapsler direkte på våre nettsider. Ved å klikke på «Informasjonskapsler» kan du velge hvilke typer informasjonskapsler du ønsker å aktivere på nettsiden vår, og hvilke du ønsker å deaktivere via en såkalt «opt-out». Du kan når som helst endre innstillingene dine. Vær oppmerksom på følgende: Hvis du sletter informasjonskapslene dine, fører det til at også opt-out-kapselen slettes og eventuelt må aktiveres av deg på nytt. Videre vil du under innstillingene av informasjonskapsler finne en liste med alle de informasjonskapslene vi bruker.

2.3 Innstillinger av informasjonskapsler

Den følgende tabellen viser hvilke informasjonskapsler vi bruker på nettsidene våre. Du finner flere opplysninger i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.

Navn

Type

Data

Forklaring

Levetid

Opt-out

Google Maps

Nødvendige informasjonskapsler

 • IP-adresse
 • Opplysninger om sted

Nettkartleggingstjeneste

Dataene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige til behandlingsformål.

Se kapsellag på
Trumas nettside www.truma.com

Google Webfonts

Nødvendige informasjonskapsler

 • Opplysninger om nettlesere (nettlesertype, henvisningssider på nettsiden viste filer operativsystem, dato- / tidsstempel og / eller klikkesti-data)
 • Bruksdata (meninger, klikker)
 • Kapseldata
 • Google Account-informasjon (hvis logget)
 • CSS-forespørsler
 • IP-adresse
 • Krav fra skrifttypefiler
 • Akkumulerte bruksdata
 • Henvisnings-URL

Klargjøring av skrifttyper

Dataene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige til behandlingsformål.

Se kapsellag på
Trumas nettside www.truma.com

Google Tag Manager

Nødvendige informasjonskapsler

 • IP-adresse
 • Nettlesertype
 • Informasjon om enheter
 • Informasjon om informasjonskapsler
 • Henvisnings-URL
 • Besøkte sider
 • Operativsystem
 • Søkespørsmål 
 

Dataene blir slettet så snart det ikke lenger er behov for dem.

Klikk her for opt-out https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Vimeo

Funksjonskapsler

 • Ingen data

Tjeneste til visning av videoer

Dataene blir slettet så snart det ikke lenger er behov for dem.

Klikk her for opt-out: https://vimeo.com/privacy

YouTube Video

Funksjonskapsler

 • Henvisnings-URL
 • IP-adresse

Tjeneste for videospiller

Dataene blir slettet så snart det ikke lenger er behov for dem

Klikk her for opt-out: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pardot

Markedsføringskapsler

 • Nettlesertype
 • IP-adresse
 • Operativsystem
 • Antall sidebesøk

Verktøy for markedsautomatisering

Dataene blir slettet så snart det ikke lenger er behov for dem

Flere opplysninger og opt-out: https://www.salesforce.com/company/privacy/ 

Facebook piksler

Markedsføringskapsler

 • Facebook bruker-ID
 • Nettleserinformasjon
 • Bruksdata
 • Informasjon om enheter
 • Ikke pålitelige brukerdefinerte data
 • Henvisnings-URL
 • Piksel-ID
 • Opplysninger om sted
 • Pikselspesifikke data
 • Brukeratferd
 • Ansette reklamevisninger
 • Interaksjon med reklame, tjenester og produkter
 • Markedsføringsinformasjon
 • Ansett innhold
 • IP-adresse

Sporingsteknologi

Dataene blir slettet så snart det ikke lenger er behov for dem

Opt-out: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

DoubleClick Ad

Markedsføringskapsler

 • Klikkesti
 • IP-adresse
 • Informasjon om informasjonskapsler
 • Nettleserinformasjon
 • Enhets-ID
 • Tjenesteleverandør for Internett
 • Demografiske data
 • Dato og klokkeslett for besøket
 • Sidebesøk
 • Domener som stilles til rådighet
 • Maskinvare- / programvaretype
 • Opplysninger om sted
 • Søkeprosedyre
 • Interaksjonsdata
 • Annonsevisninger

Annonsetjeneste for optimalisering og analyse

Dataene blir slettet så snart det ikke lenger er behov for dem

Klikk her for opt-out: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Google Analytics

Analysekapsler

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for besøket
 • Bruksdata
 • Klikkesti
 • App-oppdateringer
 • Nettleserinformasjon
 • Informasjon om enheter
 • Støtte for JavaScript
 • Besøkte sider
 • Henvisnings-URL
 • Nedlastinger
 • Flash-versjon
 • Opplysninger om sted
 • Kjøpeaktivitet
 • Widget-interaksjoner

Nettanalysetjeneste

Lagringsfristen avhenger av typen av de lagrede dataene. Hver kunde kan bestemme hvor lenge Google Analytics skal lagre data før de slettes automatisk.

Se kapsellag på
Truma-nettsiden www.truma.com,  flere opplysninger og opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2.4 Nødvendige informasjonskapsler

Disse teknologiene er nødvendige for å sikre kjernefunksjonen til nettsiden.

2.4.1 Generelt om Googles tjenester

På nettsiden vår brukes forskjellige tjenester fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Når det gjelder Europa, stiller selskapet Google Ireland Limited («Google») (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Googles tjenester til rådighet.

Nærmere informasjon om de enkelte konkrete tjenestene til Google som også blir brukt på denne nettsiden, finnes i denne personvernerklæringen.

Gjennom tilknytning til Google-tjenester samler Google kanskje inn informasjon (også personopplysninger) og behandler dem. I den forbindelse kan det ikke utelukkes at Google også formidler opplysningene til en server i et tredjeland.

Behandlingen skjer også utenfor Den europeiske union (EU) eller EØS-området. For å sikre nivået på personvernet i dette tredjelandet har vi inngått standard personvernavtaler med Google (Analytics). 

Vi kan ikke påvirke hvilke data Google faktisk samler inn og behandler. Google sier likevel at prinsipielt kan blant annet følgende opplysninger (også personopplysninger) bli behandlet:

 • protokolldata (særlig IP-adressen);
 • stedsrelaterte opplysninger;
 • entydige applikasjonsnummer;
 • informasjonskapsler og lignende teknologier.

Når du er logget inn på din Google-konto, kan Google –  avhengig av kontoinnstillingene dine – legge de behandlede opplysningene til kontoen din og behandle dem som personopplysninger, jf. særlig www.google.de/policies/privacy/partners/;  

Du kan hindre en direkte tillegging av disse opplysningene ved at du logger deg ut av Google-kontoen eller foretar de tilsvarende kontoinnstillingene på Google-kontoen din. Du kan også hindre installasjon av informasjonskapsler – i den grad Google setter dem – med tilsvarende innstillinger i nettleseren din; imidlertid er det da viktig å huske at du i dette tilfellet ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden.

Du kan lese om formålet og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av opplysningen via Google samt rettighetene og innstillingsmulighetene du har for å beskytte  privatlivet ved å se på Googles merknader til personvernet under https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Informasjon om innstillinger i Google for å beskytte privatlivet får du under: https://privacy.google.com/take-control.html.

2.4.2 Google Maps

Nettsidene bruker Google Maps til fremstilling av interaktive kart og til å utarbeide kjøreretninger. Google Maps er en karttjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Når det gjelder Europa, stiller selskapet Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Googles tjenester til rådighet. Ved å bruke Google Maps kan opplysninger om bruken av denne nettsiden inkludert IP-adressen din og den inntastede (start)adressen i forbindelse med ruteplanleggingen bli overført til Google Inc. i USA. Når du besøker en nettside på nettstedet vårt som inneholder Google Maps, vil nettleseren din bygge opp en direkte forbindelse med serverne til Google. Kartinnholdet blir av Google overført direkte til nettleseren din og fra denne lagt inn på nettsiden. Etter det vi vet, gjelder dette minst følgende data:

 • dato og klokkeslett for besøket på den aktuelle nettsiden;
 • Internett-adressen eller URL-en til den besøkte nettsiden;
 • IP-adresse;
 • ev. stedsrelaterte data og 
 • (start)adressen i forbindelse med ruteplanleggingen.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine er samtykket ditt i henhold til art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) i EUs personvernforordning på grunn av formidling av opplysningene til Google til egne formål. Vi behandler opplysningene dine inntil du trekker samtykket ditt tilbake eller inntil personopplysningene ikke er nødvendige lenger for å nå det ovennevnte formålet. Dette er som regel tilfellet når forespørselen vedrørende Google Maps ble behandlet og avsluttet.

Når det gjelder Googles videre behandling og bruk av dataene, har vi ingen innflytelse på det.
Hvis ikke du vil at Google skal behandleopplysninger om deg via nettstedet vårt, kan du deaktivere JavaScript i innstillingene for nettleseren din. I dette tilfellet kan du imidlertid ikke bruke kartvisningen.

2.4.3 Google Webfonts

Vi bruker skrifttypene til tilbyderen Google («Google Fonts») der opplysningene dine bare brukes i den hensikt å fremstille skrifttyper i nettleseren din. Når det gjelder Europa, stiller selskapet Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Googles tjenester til rådighet. Bruken skjer på grunnlag av våre berettigede interesser i henhold til art. 6 par. 1 s.1 bokstav f) i EUs personvernforordning til en teknisk sikker, vedlikeholdsfri og effektiv benyttelse av skrifttyper (forbedret lastetid), den enhetlige fremstillingen og under ivaretaking av eventuelle lisensrettslige restriksjoner for bruken av dem. Du kan gjerne be om flere opplysninger om interesseavveining under privacy@truma.com.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til innstillingen i nettleseren din. Hvis du ikke har foretatt noen manuell innstilling, behandler vi dine personopplysninger i maksimalt ett år.  

Vi behandler i denne forbindelse følgende personopplysninger, som blir samlet inn gjennom bruken av denne tjenesten:

 • Opplysninger om nettlesere (nettlesertype, henvisningssider og avsluttede sider, viste filer på nettsiden vår, operativsystem samt dato- og tidsstempel og/eller klikkesti-data);
 • bruksdata (meninger, klikker)
 • kapseldata;
 • Informasjon om Google-kontoen (hvis innlogget);
 • CSS-forespørsler;
 • IP-adresse;
 • Krav fra skrifttypefiler;
 • Akkumulerte bruksdata;
 • Henvisnings-URL.

2.4.4 Google Tag Manager

Vi benytter Google Tag Manager. Det er en løsning som du som bruker kan administrere nettsidetagger med via en overflate. Selve verktøyet som implementerer taggene, er et kapselfritt domene og registrerer ingen av dine personopplysninger. Verktøyet sørger for utløsning av andre tagger, som på sin side kanskje registrerer data. Google Tag Manager bruker ikke disse opplysningene. Hvis det på domene- eller kapselnivå er foretatt en deaktivering, vil dette bestå for alle sporingstagger som implementeres med Google Tag Manager.

2.5 Funksjonskapsler

2.5.1 Vimeo

For å integrere videoer bruker vi blant annet tilbyderen Vimeo. Vimeo drives av Vimeo, LLC med hovedkontor i 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

På nettsidene våre bruker vi innplugginger fra tilbyderen Vimeo. Hvis du besøker en nettside på nettstedet vårt som er utstyrt med en slik innplugging – f.eks. vårt mediatek – blir det opprettet en forbindelse til Vimeo-serverne og så med innpluggingen. Via dette formidles det til Vimeo-serveren hvilke av nettsidene våre som du har besøkt. Hvis du dermed er innlogget som medlem hos Vimeo, tilordner Vimeo denne informasjonen til din personlige bgrukerkonto. Ved bruk av innplugging som for eksempel å klikke på startknappen for en video blir denne informasjonen likeledes tilordnet din brukerkonto. Du kan hindre denne tilordningen hvis du før du bruker nettsiden vår, logger deg ut av Vimeo-brukerkontoen og sletter de tilsvarende informasjonskapslene fra Vimeo.

Behandlingen skjer også utenfor Den europeiske union (EU) eller EØS-området. For å sikre nivået på personvernet i dette tredjelandet har vi inngått standard personvernavtaler med Vimeo.

Du finner mer informasjon om databehandling og merknader om Vimeos personvern under https://vimeo.com/privacy .

I sammenheng med tilbudet fra Vimeo-videoer på nettsiden vår er vi felles ansvarlig for innsamling av dine personopplysninger og videreformidling av dem, jf. art. 26 av EUs personvernforordning. For hver videre behandling i sammenheng med tilbudet fra Vimeo-videoer på nettsiden vår, er bare Vimeo ansvarlig når det gjelder EUs personvernforordning. Det rettslige grunnlaget for bruken av Vimeo via den ansvarlige er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) i EUs personvernforordning.

Vi behandler dine personopplysninger bare i den grad dette er nødvendig for å spille av videoene og lagrer ikke besøkene dine.

2.5.2 YouTube Video

På nettsiden vår bruker vi videoer fra YouTube. Dette gjelder en videoportal for YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, (kalt «YouTube»).

YouTube er et datterselskap av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Behandlingen skjer også utenfor Den europeiske union (EU) eller EØS-området. For å sikre nivået på personvernet i dette tredjelandet har vi inngått standard personvernavtaler med YouTube.

Vi bruker YouTube i forbindelse med funksjonen «utvidet personvernmodus» for å kunne vise deg videoer. Funksjonen «utvidet personvernmodus» vil ifølge opplysninger fra YouTube føre til at de senere ennå ikke nærmere angitt dataene bare overføres til serveren til YouTube når du faktisk starter en video.

Så snart du starter avspilling av en integrert video ved å klikke på den, vil YouTube via den utvidede personvernmodusen bare lagre slike informasjonskapsler på enheten din som ikke inneholder personopplysninger, hvis ikke de da er innlogget i forbindelse med en Google-tjeneste. Disse informasjonskapslene kan forhindres ved tilsvarende nettleserinnstillinger og -utvidelser.

Uten dette «utvidede personvernet» opprettes det en forbindelse til serveren til YouTube i USA så snart du besøker en av våre nettsider der det er integrert en YouTube-video.

Denne forbindelsen er nødvendig for å kunne fremstille den aktuelle videoen på vår nettside via din nettleser. I forbindelse med dette vil YouTube minst registrere og behandle din IP-adresse, datoen og klokkeslettet samt den nettsiden som du har besøkt. I tillegg blir det opprettet en forbindelse til reklamenettverket «DoubleClick» til Google.

I sammenheng med tilbudet fra YouTube-videoer på nettsidene våre er vi felles ansvarlige for innsamling av personopplysningene dine og videreformidling av dem, jf. art. 26 av EUs personvernforordning. For hver videre behandling i sammenheng med tilbudet fra YouTube-videoer på nettsiden vår, er bare YouTube ansvarlig når det gjelder EUs personvernforordning. Det rettslige grunnlaget for bruken av YouTube via oss er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) i EUs personvernforordning.

Hvis du samtidig er logget inn på YouTube, vil YouTube legge koblingsopplysningene til din YouTube-konto. Hvis du vil hindre dette, må du før besøket på vårt nettsted enten logge deg ut fra YouTube eller foreta de tilsvarende innstillingene på YouTube–brukerkontoen din.

Av hensyn til funksjonalitet og analyse av brukeratferd lagrer YouTube permanente informasjonskapsler på sluttenheten din via din nettleser. Hvis ikke du er enig i denne behandlingen, har du mulighet til å hindre lagring av informasjonskapslene ved å foreta en innstilling i nettleseren din. Du finner flere opplysninger om dette i avsnittet «Administrasjon og deaktivering av informasjonskapsler i nettleseren din og på våre nettsider».

Flere opplysninger om innsamling og bruk av data samt dine rettigheter i denne sammenheng og muligheter for vern finnes hos Google i de nedlastbare personvernmerknadene under https://policies.google.com/privacy.

2.6 Markedsføringskapsler

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne vise deg personalisert og dermed relevant reklameinnhold.

2.6.1 Pardot

Dette er en markedsføringstjeneste. Til dette bruker vi analyseverktøyet Pardot fra salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA («Salesforce»). Av hensyn til vurderingen inneholder de utsende e-postene såkalte «nettfyr». Der er filer på størrelse med piksler son når de åpnes henter nyhetbrev fra serveren til vår tjenesteleverandør. Av hensyn til vurderingen blir følgende data samlet inn, og «nettfyrene» blir forbundet med e-postadressen din og en individuell ID:

 • Nettlesertype
 • IP-adresse
 • Operativsystem
 • Antall sidebesøk

Disse opplysningene kan av tekniske grunner riktignok tilordnes den enkelte mottakerne av nyhetsbrevet. Verken vi eller tjenesteleverandøren har imidlertid ikke til hensikt å overvåke de enkelte brukerne. Vurderingene har heller som formål å få kjennskap til brukernes lesevaner og tilpasse innholdet vårt til dem eller å sende ut ulikt innhold som tilsvarer interessene til våre brukere.

Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) av EUs personvernforordning. Vi behandler personopplysningene dine til de ikke lenger er nødvendige for å nå det ovennevnte formålet, eller til du har trukket samtykket ditt tilbake.

Behandlingen skjer også utenfor Den europeiske union (EU) eller EØS-området. For å sikre nivået på personvernet i dette tredjelandet har vi inngått standard personvernavtaler med Salesforce.

Vi har også inngått en «databehandlingsavtale» med Salesforce. Dette gjelder en kontrakt der Salesforce har forpliktet seg til å beskytte opplysningene til brukerne våre, og i samsvar med dette behandle personvernbestemmelser i oppdraget vårt og spesielt ikke å formidle dem til tredjeparter.

2.6.2 Facebook Pixel

Dette er en sporingsteknologi som tilbys av Meta Platforms Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA, eller hvis du bor i et EU-land, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 («Facebook») og som brukes av andre Facebook-tjenester som Facebook Custom Audiences. Ved hjelp av Facebook-Pixel er det for det første mulig for Facebook å definere de besøkende på vårt nettbaserte tilbud som målgruppe for fremstilling av annonser (såkalte «Facebook-Ads»). I samsvar med dette bruker vi Facebook-Pixel for å vise de Facebook-Ads som vi har koblet til slike Facebook-brukere som også har vist interesse for vårt nettilbud eller som har bestemte kjennetegn (f.eks. interesse for visse temaer eller produkter som bestemmes på grunnlag av de besøkte nettsidene), som vi formidler til Facebook (såkalte «Custom Audiences»). Ved hjelp av Facebook-Pixel vil vi også sikre at våre Facebook-Ads tilsvarer den potensielle interessen til bukene og ikke virker som en belastning. Ved hjelp av Facebook-Pixel kan vi også finne ut hvor effektive Facebook-annonsene er og bruke dem til statistikk- og markedsføringsformål ved at vi ser om brukerne etter å ha klikket på en Facebook-annonse blir ledet videre på vår nettside (såkalt «Conversion»).

Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) av EUs personvernforordning.

Ved besøk på våre nettsider blir Facebook-Pixel umiddelbart integrert av Facebook og kan lagre en såkalt informasjonskapsel på enheten din. Hvis du senere logger deg inn på Facebook eller besøker Facebook i innlogget tilstand, blir besøket på vårt Internett-tilbud registrert på din profil. De opplysningene som samles inn om deg, er anonyme for oss, slik at de ikke gir mulighet til å finne brukerens identitet. Imidlertid blir opplysningene lagret og behandlet av Facebook slik at det kan opprettes en lenke til den aktuelle brukerprofilen, og dette kan brukes av Facebook, og opplysningene kan også benyttes til egne markedsundersøkelser og reklameformål. Hvis vi skulle formidle dataene til sammenligningsformål til Facebook, blir disse kryptert lokalt i nettleseren og bare sendt til Facebook via en sikret https-forbindelse. Dette skjer bare i den hensikt å foreta en sammenligning med de dataene som Facebook har kryptert på samme måte.

Vi har ingen innflytelse på omfanget og den videre bruken av dataene som samles av Facebook ved bruk av dette verktøyet. Flere opplysninger om Facebooks innsamling og videre behandling av personopplysningene dine kan du finne i personvernerklæringen til Facebook. Denne kan lastes ned fra http://www.facebook.com/policy.php.

Behandlingen skjer også utenfor Den europeiske union (EU) eller EØS-området. For å sikre nivået på personvernet i dette tredjelandet har vi inngått standard personvernavtaler med Facebook.

Vi behandler personopplysningene dine i inntil 180 dager etter den siste interaksjonen (dette gjelder kun informasjonskapsler som er plassert via denne nettsiden) eller til du trekker samtykket ditt tilbake.

Her har du mulighet til å deaktivere Facebook-Pixel https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

2.6.3 DoubleClick Ad

Nettsidene bruker også det nettbaserte markedsføringsverktøyet DoubleClick fra Google. Når det gjelder Europa, stiller selskapet Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Googles tjenester til rådighet. Formålet med DoubleClick er er å plassere relevante annonser for brukerne, å forbedre rapportene om kampanjeytelser eller å unngå at en bruker ser de samme annonsene flere ganger. Via en kapsel-ID registrerer Google hvilke annonser som blir plassert i hvilken nettleser og kan dermed hindre at den blir vist flere ganger. I tillegg kan DoubleClick ved hjelp av kapsel-ID registrere.såkalte Conversions som har referanse til annonseforespørsler. Det er for eksempel tilfellet når en bruker ser en DoubleClick-annonse og senere med den samme nettleseren besøker nettsiden til annonsedriveren og kjøper noe der.

På grunn av de markedsføringsverktøyene som brukes, bygger nettleseren din automatisk opp en direkte forbindelse med serveren til Google. Vi har ingen innflytelse på omfanget og den videre bruken av dataene som samles inn ved hjelp av dette verktøyet.

I tillegg bruker vi de benyttede DoubleClick Floodlight-kapslene for å forstå om du foretar bestemte handlinger på nettsiden vår, etter at du har besøkt en av våre skjerm-/videoannonser på Google eller på en annen plattform via DoubleClick eller har klikket på denne (Conversion-sporing). DoubleClick bruker denne informasjonskapselen for å forstå innholdet som du har interagert med på nettsidene vår for senere å kunne sende deg målrettet reklame.

Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) av EUs personvernforordning. Vi behandler personopplysningene dine til de ikke lenger er nødvendige for å nå det ovennevnte formålet, eller til du har trukket samtykket ditt tilbake.

Du kan hindre deltakelse i denne sporingsprosedyren på forskjellige måter:

 • via en tilsvarende innstilling i nettleseren din. Det er særlig slik at undertrykkelse av tredjeparters informasjonskapsler fører til at du ikke får annonser fra tredjeparters anbydere;
 • ved deaktivering av informasjonskapsler til Conversion-sporing ved at du stiller inn nettleseren din slik at informasjonskapsler fra domenet «www.googleadservices.com» blir blokkert, https://www.google.no/settings/ads, der denne innstillingen blir slettet når du sletter informasjonskapslene dine;
 • ved å deaktivere de interesserelaterte annonsene til anbyderne, som er del av selvreguleringskampanjen «Om annonser», via lenken http://www.aboutads.info/choices, der denne innstillingen blir slettet når du sletter informasjonskapslene dine; eller
 • ved kontinuerlig deaktivering i nettleseren Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på lenken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi minner om at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene til dette tilbudet i fullt omfang.

Du finner flere opplysninger om databehandling via Google i forbindelse med bruken DoubleClick fra Google på www.google.de/doubleclick og support.google.com/adsense/answer/2839090, samt personvern hos Google generelt: www.google.no/intl/de/policies/privacy

2.7 Analysekapsler

Disse teknologiene gjør det mulig for oss å analysere bruken av nettsiden for å måle og forbedre ytelsen.

Google Analytics

Nettsidene våre bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google. Google kan nås under Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics bruker «informasjonskapsler». De opplysningene som genereres gjennom informasjonskapsler (IP-adresse, dato og klokkeslett for besøket, bruksdata, klikkesti, app-oppdateringer, nettleserinformasjon, informasjon om enheter, JavaScript-støtte, besøkte sider, henvisnings-URL, nedlastinger, Flash-versjon, stedsrelatert informasjon, kjøpeaktivitet, Widget-interaksjoner) om din bruk av vår nettside, blir som regel overført til en server tilhørende Google i USA og lagret der. Hvis det skjer en aktivering av IP-anonymisering på denne nettsiden, blir IP-adressen likevel først forkortet av Google i medlemstatene i EU eller i andre avtalestater i EØS. Bare i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en server tilhørende Google i USA og forkortet der. På oppdrag fra operatøren av nettsiden vår vil Google benytte disse opplysningene, for å vurdere din bruk av nettsiden, for å lage rapporter om nettsideaktiviteter og for å yte flere tjenester forbudet med bruken av nettsiden og Internett i forhold til Truma. IP-adressen som er overført i forbindelse med Google Analytics fra din nettleser blir ikke ført sammen med andre av Googles data.

Vår nettside benytter Google Analytics med utvidelsen «anonymizeIP», slik at IP-adressene bare viderebehandles i forkortet form for å utelukke tilbakeføring til en bestemt person. Hvis de dataene som er samlet inn om deg, skulle gi grunnlag for identifisering av en person, blir dette umiddelbart fjernet og de personrelaterte opplysningene omgående slettet.

En berettigelse til bruk av Google Analytics følger av art. 6 par. 1 S. 1 bokstav a) av EU s personvernforordning på grunn av ditt samtykke. 

Vi bruker Google Analytics for regelmessig å analysere og forbedre bruken av nettsiden vår.

Behandlingen skjer også utenfor Den europeiske union (EU) eller EØS-området. For å sikre nivået på personvernet i dette tredjelandet har vi inngått standard personvernavtaler med Google (Analytics).

Vi behandler personopplysningene så lenge som de er nødvendige for formålet med datainnsamlingen (her registrering av statistikk og vurdering av den).

Du kan hindre lagring av informasjonskapsler via en tilsvarende innstilling i nettleserens programvare; vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjonene på denne nettsiden i fullt omfang. I tillegg kan du hindre registrering av data som er generert  med informasjonskapsler, og bruken av dem i forbindelse med nettsiden (inkl. IP-adresse) samt behandling av disse dataene via Google, ved at du laster ned og installerer den plug-in-nettleseren som finnes under den følgende lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan også hindre registrering ved å sette en såkalt opt-out-informasjonskapsel. Hvis du vil hindre fremtidig registrering av personopplysningene dine ved besøk på denne nettsiden, kan du klikke her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no

3. Truma nyhetsbrev

3.1 Registrering for Truma nyhetsbrev

For å registrere deg for å motta vårt nyhetsbrev bruker vi en såkalt double-opt-in-prosedyre. Hvis du har registrert deg for å motta Truma nyhetsbrev, bruker vi de opplysningene du gav ved registreringen for å sende deg nyhetsbrevet til Truma eller til et selskap i Truma Gruppe. Det rettslige grunnlaget for behandling av disse dataene er art. 6 par. 1 bokstav a) i EUs personvernforordning. Uten disse dataene kan vi ikke sende deg nyhetsbrevet.

Dataene dine blir ikke videreformidlet til tredjeparter. Unntaket er partnerselskaper som er ansvarlig for den tekniske prosessen med å sende ut nyhetsbrevet. I disse tilfellene er omfanget av de dataene som formidles, likevel begrenset til et nødvendig minimum.

3.2 Samtykket fra brukeren til innsamling og behandling av data

Hvis du har bestilt et nyhetsbrev hos oss, lyder innholdet i samtykkeerklæringen din som følger:

«Ja, jeg vil gjerne motta nyhetsbrevet per e-post fra Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG eller fra selskap i Truma Gruppe. Hvis jeg ikke ønsker å få mer informasjon fra Truma, kan jeg nå som helst trekke dette samtykket tilbake.»

Vi bruker din e-postadresse og ditt navn for å sende deg og personalisere nyhetsbrevet.

For å forbedre nyhetsbrevet vårt bruker vi e-postanalysetjenesten til Pardot, en tjeneste fra Salesforce.com, Inc. I denne sammenheng registrerer vi dine personlige lesepreferanser ved a vi analyserer om en e-post blir åpnet og hvilke lenker det klikkes på. Det registreres en åpning idet nyhetsbrevet henter en spesielt utarbeidet grafikkfil fra serveren. Her finner du mer informasjon om personvern hos Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

3.3 Avabonnering på Truma nyhetsbrev

Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet vårt, kan du når som helst klikke på en lenke som kalles «avabonner her». Den finnes i e-poster som sendes fra Truma. Da trekker du tilbake samtykket ditt med fremtidig virkning uten at det rettslige grunnlaget for den behandlingen som ble foretatt i fortiden, da du ga ditt samtykke, blir berørt.

4. Konkurranser

Hvis du deltar i en konkurranse, samler vi inn personopplysningene dine som du ga, for å gjennomføre konkurransen. Disse opplysningene gir vi til det selskapet i Truma Gruppe som arrangerer konkurransen.

Hvis du vinner, vil vi eller arrangøren i Truma Gruppe ta kontakt med deg personlig for ordne med premien. Hvis det er en konkurranse på Facebook offentliggjør vi profilnavnet ditt.

Personopplysningene til deltakeren blir behandler for å gjennomføre konkurransen både av arrangørselskapet i Truma Gruppe og til statistiske formål via Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG. Sletting av lagrede personopplysninger skjer når disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre konkurransen eller når lagring av dem av ulike rettslige grunner er eller blir ulovlig.

Uten at personopplysningene dine blir behandler, er det ikke mulig å delta i en konkurranse.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er ditt samtykke i henhold til art. 6 par. 1 s. 1 bokstav a) i EUs personvernforordning.

5. Datasikkerhet

Vi beskytter personopplysningene dine mot risikoene som er forbundet databehandlingen, særlig mot ulovlig tilgang, bruk og publisering. Med tanke på dette formålet har vi tilsvarende tekniske og organisatoriske tiltak som er helt på høyde med dagens tekniske standard. De dataene som du har samlet inn fra skjemaer på HTML-sidene,  blir sendt i kryptert form (SSL – Secure Socket Layer) fra din sluttenhet til vår server.

6. Rettigheter som berørt

Som berørt har de nedenstående oppførte rettighetene.

6.1 Tilbakekallingsrett

Du har rett til å tilbakekalle de samtykkene du har gitt til behandling av dine personopplysninger med fremtidig virkning. En tilbakekalling berører ikke det rettslige grunnlaget for behandling som fantes for samtykket før du trakk det tilbake.

6.2 Opplysningsrett

i henhold til art. 15 i EUs personvernforordning har du rett til gratis å få informasjon om de personopplysningene som er lagret om deg. Hvis du krever det, kan opplysningene også bli meddelt elektronisk.

6.3 Korrigering, komplettering, sletting og begrensning av data

Du har rett til å få korrigert (art. 16 i EUs personvernforordning), slettet (art. 17 i EUs personvernforordning) eller begrenset behandlingen (art. 18 i EUs personvernforordning) av de personopplysningene som berører deg. Ved sletting eller sperring av opplysningene dine kan du riktignok ikke lenger benytte de tilsvarende tjenestene. Din rett til sletting kan opphøre hvis det gjelder et rettslig pålegg om oppbevaringsplikt.

6.4 Rett til overføring av data

I henhold til bestemmelsene i art. 20 i EUs personvernforordning har du rett til å forlange at vi skal stille data som vi behandler med automatiske prosesser og som du har samtykket i, til rådighet for deg i maskinlesbar form, eller overføre til andre ansvarlige.

6.5 Rett til å protestere

Du har av årsaker som fremgår av din spesielle situasjon, rett til når som helst å protestere mot behandlingen av de personopplysningene som berører deg. Dette er i henhold til art. 6 par. 1 s. 1 bokstav e) eller bokstav f) i EUs personvernforordning, art. 21 i EUs personvernforordning. I dette tilfellet vil vi innstille behandlingen av dine personopplysninger, hvis ikke vi kan vise til tvingende beskyttelsesgrunner til behandlingen som er viktigere enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller at behandlingen tjener til håndheving, utøvelse eller forsvar av rettskrav.

6.6 Håndheving av rettigheter

Rettighetene dine kan du gjøre gjeldende på uformelI måte overfor Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, personvern, Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn eller per e-post til privacy@truma.com.

Hvis du vil klage, kan du også kontakte en tilsynsmyndighet for personvern.

Den ansvarlige tilsynsmyndigheten i spørsmål som gjelder personvern er Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD). Kontaktopplysningene finner du under: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

7. Videreformidling av data

Personopplysningen dine blir ikke sendt videre, hvis ikke vi er rettslig forpliktet til å gjør det (f.eks. forespørsel fra en undersøkende myndighet) eller berettiget (f.eks. ved en databehandling i forbindelse med et oppdrag). En overføring til tredjestater finner bare sted hvis vi uttrykkelig viser til det i denne personvernerklæringen. Ved videreformidling av data vil vi ved hjelp av tilsvarende tiltak forsikre oss om at tredjepartene har et tilpasset beskyttelsesnivå for personopplysninger.

8. Sletting og sperring av data

Dataene dine blir slettet når behandlingen av ditt anliggende er avsluttet, når du har trukket tilbake ditt samtykke til behandling, eller når lagring av dataene av andre juridiske grunner er eller blir ulovlig. Ved sletting eller sperring av dataene kan du riktignok ikke lenger benytte de tilsvarende tjenestene. Hvis det er en lovpålagt plikt til oppbevaring av dataene, blir dataene i stedet sperret for videre bruk.

9. Kontakt 

9.1. Behandlingsmåte og formålet med behandlingen

De opplysningene du har angitt på kontaktskjemaet, blir lagret med tanke på personlig kommunikasjon med deg. Her kreves det at du angir en gyldig e-postadresse samt navnet ditt. Dette brukes for å tilordne henvendelsen og deretter å besvare den. Det er valgfritt om du vil gi flere opplysninger.

Hvis du tar kontakt med oss utover dette via e-post eller per telefon, bruker vi kontaktopplysningene dine til å besvare henvendelsen din.

9.2. Rettslig grunnlag for behandlingen

Behandlingen av personopplysningene dine skjer på grunnlag av en berettiget interesse (art. 6 par. 1 bokstav f i EUs personvernforordning). Ved å stille kontaktskjemaet til rådighet vil vi gjerne gi deg mulighet til å ta kontakt på en enkel måte. De opplysningene du har gitt, lagres for å forberede henvendelsen og for å komme med eventuelle tilleggsspørsmål. Hvis du tar kontakt med oss for å be om et tilbud, skjer behandlingen av opplysningene for å gjennomføre avtalte tiltak (art. 6 par. 1 bokstav b i EUs personvernforordning).

9.3. Datakategorier

Adresseopplysninger (navn, e-postadresse), telefonnummer

9.4. Mottaker

Mottakeren av opplysningene er interne medarbeider i Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG samt andre IT-tjenesteleverandører som vi har inngått en kontraktbehandlingsavtale med i samsvar med artikkel 28 i EUs personvernforordning.

9.5. Lagringstider

Opplysningene blir slettet senest 6 måneder etter behandling av henvendelsen. Hvis det gjelder et kontraktsforhold, er vi underlagt rettslige krav til oppbevaring i henhold til sivilrettens bestemmelser og sletter opplysningene dine etter utløp av disse fristene.

9.6 Rettslig / kontraktsmessig krav

Dine personopplysninger stilles til rådighet av deg på frivillig basis. Vi kan imidlertid bare behandle henvendelsen din hvis du oppgir navnet ditt, e-postadressen din og grunnen til henvendelsen.

9.7. Overføring til tredjeland

Behandling skjer ikke utenfor Den europeiske union (EU) eller EØS-området.

9.8. Mulighet til å protestere

Du har når som helst rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Du kan når som helst informere oss om at du tilbakekaller samtykket ditt ved å bruke den kontaktmuligheten som er angitt i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

9.9. Automatisk beslutningstaking og profilering

Som ansvarsbevisst bedrift bruker vi ikke automatisk beslutningstaking eller profilering ved denne databehandlingen.

10. Ansvarlig sted

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Datenschutz
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tlf. +49 (0)89 4617-0
Faks +49 (0)89 4617-2116
E-pot: privacy@truma.com

Behandlingsansvarlig for personopplysninger:
Alexander Bugl
Bugl & Kollegen GmbH
Sedanstr. 7
93055 Regensburg
Tlf. +49 (0)941 630 49 789
E-post: kontakt@buglundkollegen.de