Truma Boiler Gas/ Electro

Boiler Gas / Boiler Gas/Elektro

Oppvarming av 10 liter vann i gassmodus uten strømtilførsel eller med det ekstra elektriske varmeelementet.

Hvilket vannsystem passer for deg?

Guiden vår hjelper deg med å finne riktig vannsystem.

Filter