Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Tips voor uw Truma Mover

Truma Mover Guide

De Mover is een enorme hulp bij het manoeuvreren van caravans, zodat u uw caravan moeiteloos naar de parkeerplaats kunt verplaatsen. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt terwijl uw nieuwsgierige campingburen toekijken, maakt u zich vooraf vertrouwd met de besturingseenheid aan de hand van de praktische stap-voor-stap-instructies.

Je zult zien dat de afstandsbediening, besturingseenheid en aandrijfeenheid nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Dit is gebaseerd op jarenlange ervaring en hoge kwaliteit. Toch kunnen er af en toe storingen optreden. We leggen uit wat deze problemen kan veroorzaken en vertellen u wat u moet doen.

Hoe de Verhuizer werkt

De Mover XT bestaat uit twee afzonderlijke aandrijfeenheden, elk met een eigen 12 V DC-motor. Deze eenheden worden op het frame van het voertuig gemonteerd, in de onmiddellijke nabijheid van de wielen, en zijn verbonden door een zijbalk.

De borstelloze motor drijft het tandwiel aan via de motorelektronica. Het tandwiel brengt de beweging via tandwielen over op de aandrijfrol. Met een afstandsbediening worden de aandrijfrollen op de banden gezwenkt en kan de caravan worden verplaatst. Zodra de afstandsbediening wordt losgelaten, wordt de Mover afgeremd via de veiligheidsrem.

Stap-voor-stap instructies: hoe u uw Mover XT bedient

Links, rechts, vooruit, achteruit: de Mover-besturingseenheid is intuïtief en uiterst eenvoudig te gebruiken. Toch raden wij u aan om u vooraf vertrouwd te maken met de functies van de afstandsbediening en enkele oefenmanoeuvres op open terrein uit te proberen.

Laten we beginnen:

 • Haal de 13-polige stekker/adapter uit het trekkende voertuig en steek deze in het veiligheidsstopcontact op de caravan.
 • Schakel de afstandsbediening in met de aan/uitschakelaar (a) aan de rechterkant. De groene LED (4) knippert totdat de besturingseenheid bedrijfsklaar is. Let op: Tijdens het manoeuvreren mag de afstand tussen de afstandsbediening en het midden van de caravan niet groter zijn dan tien meter.

Innemend

 • Schakel de Mover in op de banden. Om dit te doen, drukt u ongeveer drie seconden tegelijkertijd op de knoppen (i). Wanneer de rollen richting de banden beginnen te bewegen, laat u de knoppen los.
 • Als u tijdens het inschakelen op de twee ontkoppelingsknoppen drukt, wordt het proces onderbroken. De aandrijfrollen worden uitgeschakeld en bewegen automatisch naar de eindpositie.
 • Wanneer de aandrijfrollen op de banden zijn aangesloten, zet u de parkeerrem los. U kunt nu uw caravan manoeuvreren met de Mover.

Het verplaatsen van de caravan voor- en achteruit

 • Beweeg de schuifregelaar (c) langzaam naar voren: de caravan rijdt vooruit in de richting van de dissel. Hoe meer u de hendel naar voren beweegt, hoe sneller de caravan beweegt.
 • Beweeg de schuifregelaar (c) naar achteren: de caravan rijdt achteruit. Hoe meer u de besturing naar achteren beweegt, hoe sneller de caravan beweegt.

Het keren van de caravan

 • Draai de bedieningsknop (b) naar rechts (de caravandissel op de bedieningsknop wijst naar rechts) en de caravan draait naar rechts.
 • Draai de bedieningsknop (b) naar links (caravandissel op de bedieningsknop wijst naar links) en de caravan draait naar links.

Hoeken draaien

 • De snelheid en buigradius zijn vrij te kiezen. De snelheid neemt toe naarmate u de schuifregelaar verder naar voren of naar achteren beweegt.
 • Draai de bedieningsknop (b) naar rechts en beweeg tegelijkertijd de schuifregelaar (c) langzaam naar voren: de caravan maakt een bocht naar rechts vooruit.
 • Draai de bedieningsknop (b) naar links en beweeg tegelijkertijd de schuifregelaar (c) langzaam naar voren: de caravan maakt een bocht naar links vooruit.
 • Draai de bedieningsknop (b) naar rechts en beweeg tegelijkertijd de schuifregelaar (c) langzaam naar achteren: de caravan maakt een bocht naar rechts achteruit.
 • Draai de bedieningsknop (b) naar links en beweeg tegelijkertijd de schuifregelaar (c) langzaam naar achteren: de caravan maakt een bocht naar links achteruit.

Ontkoppelen

 • Schakel de parkeerrem in.
 • Maak dan pas de Mover los van de banden. Om dit te doen, drukt u ongeveer drie seconden tegelijkertijd op de knoppen (h). Wanneer de rollen van de banden af bewegen, laat u de knoppen los.
 • Schakel de afstandsbediening uit met de aan/uitschakelaar (a) aan de rechterkant. Let op: De afstandsbediening schakelt zichzelf na ongeveer een minuut uit als geen van de knoppen wordt ingedrukt. Om de afstandsbediening in dit soort gevallen opnieuw te activeren, schakelt u de afstandsbediening uit met de schakelaar (a) en schakelt u deze na ongeveer een seconde weer in.
 • Haal na het manoeuvreren de stekker/adapter uit het veiligheidsstopcontact; anders raakt de batterij leeg.

Verhuizer reageert niet: dit is wat u kunt doen

U heeft de afstandsbediening ingeschakeld, maar de Mover reageert niet. Dit kan verschillende redenen hebben. Probeer het volgende voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling:

 • Controleer of de batterijen in de afstandsbediening in goede staat zijn en plaats indien nodig nieuwe batterijen. Gebruik alleen batterijen die hittebestendig en lekvrij zijn.
 • Controleer of de caravanstekker of adapter goed in het stopcontact zit.
 • Controleer of de caravanaccu die de besturingseenheid van de Mover van stroom voorziet, volledig is opgeladen. Houd er rekening mee dat de prestaties van de batterij aanzienlijk kunnen verslechteren bij koude omgevingstemperaturen.
 • Controleer of de zekering in de batterijconnectorkabel goed werkt. Als de zekering defect is, controleer dan de aansluitkabel op mogelijke kortsluiting.
 • Als het rode waarschuwingsdriehoeksymbool (LED 3) op de afstandsbediening gaat branden, duidt dit op een systeemfout. Trek in dit geval de parkeerrem aan, schakel de afstandsbediening uit en na twee seconden weer in.
 • Resetten terwijl de parkeerrem is aangetrokken. Koppel hiervoor de accu kort los of koppel de veiligheidsstekker los en sluit deze vervolgens weer aan.

Reageert uw Mover nog steeds niet, neem dan contact op met de Truma Serviceafdeling of een van onze Servicepartners.

Afstandsbediening knippert/zendt akoestische signalen

Wanneer u de afstandsbediening van de Mover inschakelt met behulp van de schuifschakelaar aan de zijkant, voert deze een zelftest uit. Na enkele seconden knippert het groene inschakelsymbool (LED 4) kort en brandt vervolgens continu. Dit betekent dat de afstandsbediening klaar is voor gebruik en dat de radioverbinding stabiel is


Als u na het inschakelen van de afstandsbediening een akoestisch signaal hoort (vier keer) en bovendien de rode waarschuwingsdriehoek (LED 3) knippert, is er geen verbinding tussen de afstandsbediening en de besturingseenheid. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • Geen accuspanning: controleer de spanning van uw 12 V accu.
 • Batterijen van slechte kwaliteit in de afstandsbediening: gebruik batterijen van hoge kwaliteit die hittebestendig en lekvrij zijn.
 • Batterijspanning in de afstandsbediening te laag: deze moet minimaal 3,6 V zijn.

Als één of meer LED’s tegelijkertijd branden of knipperen en er ook een akoestisch signaal is, kan dit verschillende redenen hebben. Het knipperen kan bijvoorbeeld duiden op een verstoring van de radioverbinding of een te lage batterijlading.

Lees daarom de snelgids Movers XT / XT2 / XT4 / XT L, waarin wij alle knippermogelijkheden die duiden op een storing op de afstandsbediening op een rij hebben gezet.

De korte handleiding bevat ook tips om de problemen op te lossen.

Als er andere foutmeldingen op de afstandsbediening verschijnen die u niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met de Truma Serviceafdeling of een van onze servicepartners.

Rood knipperend op de besturingseenheid

Als de rijfuncties van uw Mover beperkt zijn (u kunt bijvoorbeeld niet om bochten rijden), kan er sprake zijn van een defect in de besturingseenheid. Let daarom niet alleen op de foutmeldingen die knipperen op de afstandsbediening, maar kijk ook eens naar de besturingsunit.

Bij een storing verzendt de besturingseenheid een achtcijferige knippercode – dit is een reeks lange en korte knippersignalen. Neem in dit geval contact op met de Truma Serviceafdeling of een van onze servicepartners. Alleen zij kunnen een fout in bijvoorbeeld de motorelektronica vaststellen.

Installatievoorbeelden

1 Afstandsbediening
2 Aandrijfeenheid
3 Aandrijfrol
4 Besturingseenheid
5 Batterij
6 Veiligheidsstopcontact

Het afstemmen van de elektronische besturingseenheid op de radiografische afstandsbediening

De afstandsbediening en de elektronische besturingseenheid zijn in de fabriek op elkaar afgestemd. Als de Mover-afstandsbediening of de besturingseenheid worden vervangen, moeten deze opnieuw op elkaar worden afgestemd.

Opmerking: Je hebt slechts ongeveer tien seconden om af te stemmen. Zorg er daarom voor dat u de afstandsbediening binnen handbereik heeft. Ook heb je een pen of een kleine schroevendraaier nodig om de resetknop in te drukken.

Ga als volgt verder:

 • Zorg ervoor dat de aandrijfrollen geen contact maken met het wiel.
 • Controleer of de 12 V-accu goed op de besturingseenheid is aangesloten.
  Steek de caravanstekker in het veiligheidsstopcontact.
 • Schakel de besturingseenheid in en wacht ongeveer 15 seconden totdat de rode LED (j) op de besturingseenheid langzaam knippert.
 • Schakel de afstandsbediening uit.
  Druk op de resetknop (k) op de besturingseenheid totdat de rode LED (j) snel knippert.
 • Houd de vergrendelknop (i) op de afstandsbediening ingedrukt en schakel de afstandsbediening in met de schuifschakelaar (a). Laat de vergrendelknop los.
 • Als de besturingseenheid en de afstandsbediening zijn afgestemd, blijven de rode LED (j) op de besturingseenheid en de groene LED op de afstandsbediening (LED 4) permanent branden.

Als het afstemmen niet is gelukt, knippert de rode LED (j) op de besturingseenheid en moet u de procedure herhalen.

 

Ga als volgt verder:

 • Controleer of de installatie is uitgevoerd in overeenstemming met de installatie-instructies en zorg ervoor dat de aandrijfrollen niet zijn ingeschakeld.
 • Controleer of de accu van de caravan goed is aangesloten en in goede staat verkeert.
 • Schakel de afstandsbediening uit met de schuifschakelaar (a).
 • Wacht na het inschakelen van de besturingseenheid (bijv. accu-uitschakelaar) (ongeveer 15 seconden) tot de rode LED (j) langzaam begint te knipperen.
 • Druk op de resetknop (k) op de besturingseenheid (LED (j) knippert sneller) totdat de rode LED (j) zeer snel knippert.
 • Draai de bedieningsknop (b) helemaal naar links en houd hem op zijn plaats – schuif de schuifregelaar (c) helemaal naar voren en houd hem vast, en schakel tegelijkertijd de afstandsbediening in met de schuifschakelaar (A). Laat de bedieningsknop (b) los en schuif de bedieningsknop (c) binnen 10 seconden.
 • Wanneer de apparaten succesvol zijn afgestemd, knippert de rode LED (j) op de besturingseenheid zeer snel en blijft de groene LED 4 op de afstandsbediening permanent branden.
 • Als het afstemmen niet is gelukt, knippert de rode LED (j) en moet u het proces herhalen.

 

Ga als volgt verder:

 1. Controleer de installatie volgens de installatie-instructies en zorg ervoor dat de aandrijfrollen niet zijn aangebracht. Controleer of de accu goed is aangesloten, controleer de staat van de accu en of er op de besturingseenheid een spanning van 12 V aanwezig is. Zorg ervoor dat de caravanstekker in het veiligheidsstopcontact is gestoken.
 2. Druk op de resetknop (k) op de besturingseenheid en houd deze ingedrukt (rode LED – j – knippert langzaam), en na ca. 2 seconden. 5 seconden begint de LED (j) snel te knipperen. Laat vervolgens de resetknop los en houd binnen 10 seconden de achteruitrijknop van de caravan op de afstandsbediening (c) ingedrukt, terwijl u tegelijkertijd de afstandsbediening inschakelt met de schuifschakelaar (a). De afstandsbediening en de besturingseenheid zijn met elkaar gesynchroniseerd. Na succesvolle synchronisatie knippert de rode LED snel.

 

 

Video: Mover XT nooduitschakeling

Als u de rollen niet van de wielen kunt losmaken, is de accu van de caravan mogelijk te zwak of defect. Je moet ze dan handmatig uitschakelen

Ga als volgt verder:

 • Schakel de parkeerrem in.
 • Verwijder op de aandrijfeenheid de betreffende plastic dop met een schroevendraaier.
 • Plaats de dopsleutel (meegeleverd) op de zeskantbout en ontkoppel de aandrijfeenheid door de bout rechtsom te draaien.
 • Herhaal deze procedure aan de andere kant.

Rollen naderen de banden niet

Als u ziet dat de rollen de banden niet naderen om in te schakelen, kan dit verschillende redenen hebben. U kunt het beste contact opnemen met de Truma Serviceafdeling of een Servicepartner. Zij zullen ter plaatse een nader onderzoek moeten uitvoeren.

Tips voor het hanteren en bedienen van de Mover

Volg deze tips zodat u uw Mover lang kunt gebruiken en storingen in de eerste plaats kunt voorkomen:

Verhuizer batterij

 • Geschikte boordaccu’s die de Mover van stroom voorzien zijn deep-cycle-bestendige 12 volt loodgelaccu’s of AGM-accu’s, zoals de Optima Yellowtop.
 • Als u langer dan 24 uur geparkeerd staat, onderbreek dan het elektrische circuit, bijvoorbeeld via de accuhoofdschakelaar of door de accupolen los te koppelen.
 • Als de batterij langere tijd niet wordt gebruikt, laadt u deze minimaal elke twaalf weken gedurende 24 uur op.
  Verwijder in de winter de batterij en bewaar de volledig opgeladen batterij op een koele plaats, beschermd tegen vorst.
 • Ook in dit geval moet de batterij regelmatig worden opgeladen.
 • Tussen de accu en de besturingseenheid moet een afstand van minimaal 40 cm aanwezig zijn, anders kunnen er storingen in de radiotransmissie optreden.

Aandrijfrol

 • De opening tussen de uitgeschakelde aandrijfrollen en de banden moet 2 cm zijn, anders is de spanning niet correct en kunnen de banden beschadigd raken.
 • Als de aandrijfrollen vervangen moeten worden, kunt u dit zelf doen. Verwijder de bovenkant, maak de borgring los en verwijder de rol. Plaats de nieuwe rol met borgring en druk de bovenkant weer stevig op de rol.

Afstandsbediening

 • Gebruik voor de afstandsbediening alleen lekvrije, hittebestendige microbatterijen met een stalen behuizing, LR 03, AAA, AM 4, MN 2400 (1,5 V).
 • Lege, gebruikte batterijen kunnen gaan lekken en de afstandsbediening beschadigen. Verwijder de batterijen als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Het onderhouden van de verhuizer

Wij raden u aan uw Mover één keer per jaar schoon te maken, of voordat u hem voor langere tijd niet gebruikt.

 • Spoel de Mover af met een slang om bijvoorbeeld modder te verwijderen.
  Zorg ervoor dat er geen stenen, takjes etc. in vast komen te zitten.
 • Laat de Mover goed drogen en spuit de bewegende delen lichtjes in met siliconenspray of een ander afstotend smeermiddel. Zorg ervoor dat de spray niet op de rollen of banden terechtkomt. Vervolgens de aandrijfeenheden enkele malen in- en uitschakelen.
 • De besturingseenheid heeft geen onderhoud nodig.
 • Bewaar de afstandsbediening op een droge plaats.