Privacyverklaring

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, D-85640 Putzbrunn

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites truma.com, truma.com/serviceblog, dealer.truma.com, oem.truma.com en go2-camping.com (‘de websites’) evenals de Truma-app voor iOS en Android, zoals deze door Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG (‘Truma’ of ‘wij’) worden geëxploiteerd. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op onze accounts bij Facebook (http://www.facebook.com/truma.official) en Instagram (@truma.official). 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wij door middel van een link verwijzen.

Wij verwerken persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt of de apps gebruikt altijd in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over welke persoonlijke gegevens worden verwerkt en wanneer u onze websites en apps gebruikt, en hoe deze gegevens worden gebruikt. Daarnaast ontvangt u informatie over de rechten die u heeft met betrekking tot het gebruik van uw gegevens en met wie u contact kunt opnemen.

1. Gegevensverwerking en doeleinden van de verwerking

1.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, artikel 4 nr. 1 van de AVG. Dit zijn bijv. de naam, het adres, geboortedatum of telefoonnummer. Geen persoonsgegevens zijn gegevens die niet naar u kunnen worden herleid.

1.2 Gegevensverzameling

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens op de websites en in de apps als deze nodig zijn voor het beoogde doel of als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijv. wanneer u contact met ons opneemt of online solliciteert.

1.2.1 Websites

Wanneer u één van onze websites bezoekt, worden de onderstaande gegevens (‘gebruiksgegevens’) automatisch geregistreerd en bewaard totdat ze automatisch worden verwijderd. Deze gegevens worden noch toegewezen aan een specifieke persoon, noch onthullen ze uw identiteit.

 • het IP-adres van het aanvragende apparaat,
 • toegangstijd (datum en tijd),
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw apparaat,
 • de naam en de URL van het bekeken bestand,
 • de website van waaruit u onze website heeft bezocht (zogenaamde verwijzende pagina),
 • websites, die vanaf uw apparaat via onze website werden bekeken.

Wij verzamelen en verwerken deze gebruiksgegevens om het gebruik van de website mogelijk te maken.  De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) van de AVG. 

Bovendien gebruiken wij deze gebruiksgegevens voor de optimalisering van ons aanbod, om de systeembeveiliging te garanderen en voor statistische doeleinden.  Ook hier is de wettelijke basis voor de verwerking uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) van de AVG.

Wij verzamelen persoonsgegevens alleen als dit nodig is om een contractuele relatie aan te gaan of te vervullen of als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, in het bijzonder om contact met u op te nemen, als onderdeel van de online sollicitatie of een registratie, om een mobiele klantenservice aan te vragen of voor het versturen van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) en b) van de AVG.

De gegevens worden gebruikt voor een specifiek doel.

Voor onze website werken we samen met Ray Sono AG. die in het kader van de dienstverlening gerechtigd is om persoonsgegevens in te zien.

Op het gebied van de online sollicitatie worden uw persoonsgegevens geregistreerd en opgeslagen door onze dienstverlener perbit Software GmbH.

Met deze dienstverleners zijn de bijbehorende gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten.

1.2.2 Portaal voor handelaars en OEM’s

Als u gebruik wilt maken ons portaal voor handelaars en OEM’s, moet u zich hiervoor registreren. Hierbij verzamelen wij de volgende gegevens van u. Houd er rekening mee dat er verplichte velden zijn die moeten worden ingevuld om uw verzoek te verwerken. Deze zijn gemarkeerd met een asterisk. Als u ook informatie verstrekt in de andere velden, worden deze geëvalueerd voor statistische doeleinden en om ons aanbod te verbeteren:

 • Klantennummer
 • Firma
 • Toevoegsel firma (optioneel)
 • Aanhef
 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Taal
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)

De gegevens die u in het kader van de registratie verstrekt, worden via Salesforce vergeleken en gecontroleerd.

Verder beneden in deze privacyverklaring vindt u meer informatie over Salesforce.

Wij verzamelen de gegevens met het oog op het verwerken van de contractuele relatie, in het bijzonder voor bestelprocessen en de levering van goederen. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) en b) van de AVG.

Toegang tot dit portaal is niet mogelijk zonder deze gegevens te verstrekken.

De levering van goederen vindt plaats via een externe dienstverlener. De wettelijke basis voor het gebruik van de gegevens voor de levering van goederen is artikel 6, lid 1, zin 1 al. a) en b) van de AVG.

Als geregistreerde handelaar of OEM kunt u gebruik maken van verschillende functies; in het bijzonder kunt u uw eigen formulieren genereren en uw adresgegevens in het portaal wijzigen.

1.3  Apps

1.3.1 Truma App, Truma LevelControl App, Truma Cooler App

Wanneer u onze apps gebruikt, verzamelen we de volgende gepseudonimiseerde gebruiksgegevens van de betreffende app:

 • mobiele apparaatgegevens,
 • mobile device ID,
 • locatie,
 • app-versie,
 • firmware-versie van het product, 
 • serienummer van het product,
 • gebruiksgegevens van de app zoals instelwaarden, gebruikte functies, frequentie en tijdstip van toegang, foutmeldingen
 • gebruiksgegevens van aangesloten apparaten en producten.

Wij verwerken deze gegevens voor statistische doeleinden, om ons aanbod te optimaliseren, systeembeveiliging te garanderen en om kennis te vergaren over het gebruik van de producten om de app, het product en ons aanbod te verbeteren om de testcases te optimaliseren en om servicegevallen te evalueren. De wettelijke basis hiervoor is voor zover artikel 6, lid 1, zin 1 al. a) en b) van de AVG.

In de apps heeft u de mogelijkheid om een afstandsbediening van uw Truma-apparaten via Bluetooth of via de Truma app ook via sms in te stellen. Hiervoor verzamelen en verwerken wij de apparaatgegevens van uw mobiele telefoon en het te bedienen apparaat, om de dienst ter beschikking te kunnen stellen. Zonder het verzamelen van de gegevens is de functionaliteit van de app en de functies die daardoor beschikbaar worden gesteld niet mogelijk.

Sommige functies van de apps maken gebruik van uw huidige locatie. Uw locatie wordt bepaald door de verbinding met WiFi-netwerken, zendmasten voor mobiele telefoons of GPS. De gegevens zijn nodig voor de Bluetooth-functie op Android-apparaten. Kort na het starten van de applicatie wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van deze diensten. U kunt het gebruik van uw huidige locatie door de app op elk moment deactiveren in de instellingen van uw mobiele apparaat.

Met de Truma Cooler app kan de camerafunctie ook worden gebruikt om verbinding te maken met de Truma Cooler door de QR-code te scannen. Kort na het starten van de applicatie wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van deze diensten.

1.3.2 iNet X App

1.3.2.1. Manier en doeleinde van de verwerking

In de app heeft u de mogelijkheid om de apparaten in uw auto op afstand te bedienen via bluetooth. Hiervoor verzamelen en verwerken wij de apparaatgegevens van uw mobiele telefoon en de te bedienen apparaten, om de dienst ter beschikking te kunnen stellen. Zonder het verzamelen van de gegevens is de functionaliteit van de app en de functies die daardoor beschikbaar worden gesteld niet mogelijk.

Wij verwerken deze gegevens gepseudonimiseerd voor statistische doeleinden, om ons aanbod te optimaliseren, systeembeveiliging te garanderen en om de app, het product en ons aanbod te verbeteren om de testcases te optimaliseren en om servicegevallen te evalueren.

Wanneer u zich registreert in de app, registreren we uw naam en e-mailadres. Zonder het verzamelen van de gegevens is de functionaliteit van de app en de functies die daardoor beschikbaar worden gesteld niet mogelijk. Deze gegevens verwerken wij voor het leveren van onze dienstverlening, die u in de app kunt inzien en beheren.

Als u ons uw toestemming geeft voor de punt “Uitgebreide service”, zullen wij de bovengenoemde gegevens op een gepersonaliseerde manier verwerken. Bovendien verzamelen we ook apparaatgegevens van het iNet X-paneel en de bijbehorende telemetriegegevens.  We verwerken deze gegevens om sneller te kunnen begrijpen om welke fouten het gaat en hoe deze ontstaan in de context van het apparaatgebruik.

Dit stelt ons in staat om servicegevallen gerichter en sneller te verwerken en op te lossen. Bovendien kunnen we de fundamentele reproduceerbaarheid van individuele problemen eerder herkennen en zo onze producten veiliger maken.

Om de Bluetooth-functie op Android-apparaten te gebruiken, moet u het lokaliseren toestaan. Truma gebruikt of bewaart deze gegevens echter nooit. Kort na het starten van de applicatie wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van deze diensten. U kunt het gebruik van uw huidige locatie door de app in het kader van de Bluetooth-functie op elk moment deactiveren in de instellingen van uw mobiele apparaat. Deactivering beperkt echter de functionaliteit van de app.

1.3.2.2. Wettelijke basis voor de verwerking

De ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming voor de gebruiksvoorwaarden (art. 6, lid 1, al. b van de AVG). Bovendien kunnen op basis van uw toestemming verdere persoonsgegevens worden verwerkt (art. 6, lid 1, al. a van de AVG).

1.3.2.3. Gegevenscategorieën

 • mobiele apparaatgegevens,
 • mobile device ID,
 • app-versie,
 • firmware-versie van de producten,
 • serienummer van de producten,
 • naam en e-mailadres,
 • telemetrie- en apparaatgegevens van de producten

1.3.2.4. Ontvanger

 • Medewerkers van uw eigen bedrijf
 • IT-dienstverleners met wie wij een orderverwerkingsovereenkomst hebben in overeenstemming met art. 28 AVG.

1.3.2.5. Bewaartermijnen

In deze context worden gegevens alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming beschikbaar is. Ze worden vervolgens verwijderd of geanonimiseerd, op voorwaarde dat er geen andersluidende wettelijke bewaarplicht bestaat. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u de contactgegevens aan het begin van deze privacyverklaring gebruiken.

1.3.2.6. Wettelijke/contractuele vereiste

Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt vrijwillig, uitsluitend op basis van uw akkoord of toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen in het gebruik.

1.3.2.7. Overdracht naar derde landen

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Het is beperkt tot het hosten van het platform in de Microsoft Azure Cloud. Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te garanderen, hebben we de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en aanvullende garanties met Microsoft afgesloten.

1.3.2.8. Herroepen van de toestemming

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.
U kunt het opslaan van de gebruiksgegevens door een dienovereenkomstige instelling in uw app verhinderen; wij willen u er echter op attent maken dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de app in hun volle omvang kunt gebruiken.

1.3.2.9. Automatische besluitvorming en profilering

Met behulp van de iNet X-app kunnen de systeemconfiguraties van de kampeervoertuig worden geëvalueerd en geanalyseerd op product- en serviceverbetering. Om dit te doen, maken we een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aan met behulp van een willekeurige apparaat-ID. Een geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot de gebruikers van de app vindt niet plaats. 

2. Gebruik, opslag en verwijdering van cookies  

2.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat (‘het apparaat’ of ‘de apparaten’) worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. De organisatie die de betreffende cookie plaatst (hier door ons), ontvangt bepaalde informatie.

We kunnen vergelijkbare methoden gebruiken, zoals pixels, web-beacons, etc. Omwille van de consistentie worden al deze methoden gezamenlijk ‘cookies’ genoemd.

We onderscheiden vier categorieën cookies: (a) vereiste en (b) functionele cookies, (c) marketingcookies en (d) analytische cookies.

Cookies kunnen nodig zijn om onze website goed te laten functioneren (vereiste cookies).

Door cookies te gebruiken, kunnen we u ook gebruiksvriendelijkere en effectievere functionaliteiten bieden die zouden worden beperkt of niet mogelijk zouden zijn zonder het plaatsen van cookies.

Door het plaatsen van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd bijvoorbeeld aan de behoefte van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat u op onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken (functionele cookies).

Een andere toepassingsmogelijkheid van cookies is op het gebied van online advertenties. Deze kan worden gepersonaliseerd, zodat u zowel op de Truma-website als op externe websites relevante en interessante advertenties ontvangt. Dit wordt bereikt met (gerichte) marketingcookies.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren, het aantal bezoekers te bepalen en om te leren, hoe de website kan worden verbeterd. We leggen geen verband tussen statistieken over websitegebruik en andere rapporten over individuen. Deze cookies zijn analysecookies.

2.2 Beheren en deactiveren van cookies in uw browser en op onze websites

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U kunt op elk moment beslissen of u cookies van uw computer wilt verwijderen. Via de instellingen van uw browser kunt u bepalen of de overdracht van cookies van uw computer naar ons moet worden gedeactiveerd, beperkt of dat de cookies volledig moeten worden verwijderd. Als u alle cookies voor onze website deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig worden gebruikt.

De volgende lijst bevat meer informatie over het deactiveren of beheren van uw cookie-instellingen in de door u gebruikte browser:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

U heeft bovendien de mogelijkheid om uw cookie-instellingen rechtstreeks op onze website aan te passen. Door op ‘cookies’ te klikken, kunt u kiezen welke soorten cookies u op onze website wilt activeren en welke u wilt deactiveren door middel van een zogenaamde ‘opt-out’. U kunt uw instellingen op elk moment wijzigen. Attentie: Als u uw cookies verwijdert, betekent dit dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en dat u deze mogelijk opnieuw moet activeren. Bovendien vindt u een lijst met alle cookies die we gebruiken onder ‘Cookie-instellingen’.

2.3 Cookie-instellingen

In de volgende tabel staat welke cookies we op onze websites gebruiken. U kunt meer informatie vinden in de volgende secties van dit privacybeleid.

Naam

Art

Gegevens

Uitleg

Levensduur

Opt-out

Google Maps

Vereiste cookies

 • IP-adres
 • Locatie-informatie

Web mapping-service

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor verwerkingsdoeleinden.

Zie cookie-layer op de Truma-website www.truma.com

Google Webfonts

Vereiste cookies

 • Browserinformatie (browsertype, verwijzende pagina’s, bestanden die op de website worden weergegeven, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens)
 • Gebruiksgegevens (weergaven, clicks)
 • Cookie-gegevens
 • Google accountinformatie (indien aangemeld)
 • CSS-verzoeken
 • IP-adres
 • Vereisten voor lettertypebestanden
 • Verzamelde gebruiksgegevens
 • Referrer URL

Ter beschikking stelling van lettertypen

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor verwerkingsdoeleinden.

Zie cookie-layer op de Truma-website www.truma.com

Google Tag Manager

Vereiste cookies

 • IP-adres
 • Browsertype
 • Apparaatinformatie
 • Cookie-informatie
 • Referrer URL
 • Bezochte pagina’s
 • Besturingssysteem
 • Zoekopdracht 
 

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn.

Klik hier voor opt-out https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Vimeo

Functionele cookies

 • Geen gegevens

Dienst voor het weergeven van video’s

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn.

Klik hier voor opt-out: https://vimeo.com/privacy

YouTube-video

Functionele cookies

 • Referrer URL
 • IP-adres

Video-afspeelservice

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn

Klik hier voor opt-out: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pardot

Marketing cookies

 • Browsertype
 • IP-adres
 • Besturingssysteem
 • Aantal paginaweergaven

Tool voor marketingautomatisering

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn

Meer informatie en opt-out: https://www.salesforce.com/company/privacy/ 

Facebook Pixel

Marketing cookies

 • Facebook gebruikers-ID
 • Browserinformatie
 • Gebruiksgegevens
 • Apparaatinformatie
 • Niet-gevoelige voor de gebruiker gedefinieerde gegevens
 • Referrer URL
 • Pixel-ID
 • Locatie-informatie
 • Pixel-specifieke gegevens
 • Gebruikersgedrag
 • Bekeken advertenties
 • Interacties met reclame, diensten en producten
 • Marketinginformatie
 • Bekeken inhoud
 • IP-adres

Tracking-technologie

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn

Opt-out: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

DoubleClick Ad

Marketing cookies

 • Klikpad
 • IP-adres
 • Cookie-informatie
 • Browserinformatie
 • Apparaten-ID
 • Internetprovider
 • Demografische gegevens
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Paginaweergaven
 • Ter beschikking stellende domains
 • Hardware-/softwaretype
 • Locatie-informatie
 • Zoekgeschiedenis
 • Interactiegegevens
 • Advertentieweergaven

Advertentieservice ter optimalisatie en analyse

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn

Klik hier voor opt-out: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Google Analytics

Analytische cookies

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Gebruiksgegevens
 • Klikpad
 • App-updates
 • Browserinformatie
 • Apparaat-informatie
 • JavaScript-support
 • Bezochte pagina’s
 • Referrer URL
 • Downloads
 • Flash-versie
 • Locatie-informatie
 • Koopactiviteit
 • Widget-interacties

Webanalysedienst

De bewaartermijn is afhankelijk van het soort gegevens dat wordt opgeslagen. Elke klant kan specificeren hoe lang Google Analytics gegevens bewaart, voordat ze automatisch worden verwijderd.

Zie cookie-layer op de Truma-website www.truma.com, meer informatie en opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

2.4 Vereiste cookies

Deze technologieën zijn nodig om de kernfunctionaliteit van de website te waarborgen.

2.4.1 Algemene informatie over Google-diensten

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van diverse diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Voor het Europese gebied stelt het bedrijf Google Ireland Limited (‘Google’) (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Google-diensten ter beschikking.

In de privacyverklaring vindt u meer informatie over de afzonderlijke, specifieke Google-diensten die op deze website worden gebruikt.

Door de integratie van Google-diensten verwerft Google eventueel bepaalde informatie (ook persoonsgegevens) die worden verwerkt. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat Google deze informatie ook overbrengt naar een server in het buitenland.

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te garanderen, hebben we de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming met Google (Analytics) afgesloten. 

We hebben er geen invloed op, welke gegevens Google daadwerkelijk verzamelt en verwerkt. Google stelt echter dat de volgende informatie (inclusief persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • loggegevens (vooral het IP-adres);
 • locatiegebaseerde informatie;
 • unieke aanvraagnummers;
 • cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u bent aangemeld bij uw Google-account, kan Google de verwerkte informatie aan uw account toevoegen, afhankelijk van uw accountinstellingen en deze als persoonsgegevens behandelen, zie hiertoe in het bijzonder www.google.de/policies/privacy/partners/;  

U kunt voorkomen dat deze gegevens direct worden toegevoegd door uit te loggen bij uw Google-account of door de betreffende accountinstellingen in uw Google-account te maken. Bovendien kunt u de installatie van cookies ook – als Google ze plaatst – voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken; Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten op dit punt en het instellen van opties ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Informatie over de privacy-instellingen van Google vindt u op: https://privacy.google.com/take-control.html.

2.4.2 Google Maps

De websites gebruiken Google Maps om interactieve kaarten weer te geven en om routebeschrijvingen op te stellen. Google Maps is een kaartensservice van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Voor het Europese gebied stelt het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Google-diensten ter beschikking. Door gebruik te maken van Google Maps kan informatie over het gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres en het (start) adres dat is ingevoerd als onderdeel van de routeplannerfunctie, worden verzonden naar Google Inc. in de VS. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Google-servers. De kaartinhoud wordt rechtstreeks van Google naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert. Volgens ons kennisniveau zijn dit in ieder geval de volgende gegevens:

 • datum en tijd van het bezoek aan de betreffende website;
 • internetadres of URL van de bezochte website;
 • IP-adres;
 • eventueel locatiegegevens en
 • het (start) adres ingevoerd als onderdeel van de routeplanning.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) van de AVG vanwege de overdracht van gegevens naar Google voor eigen doeleinden. Wij verwerken uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt of uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn om het bovengenoemde doel te bereiken. Dit is meestal het geval wanneer uw Google Maps-verzoek definitief is verwerkt.

Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google.

Als u niet wilt dat Google gegevens over u verwerkt via onze website, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. In dat geval kunt u de kaartweergave echter niet gebruiken.

2.4.3 Google Webfonts

Wij integreren de lettertypen van de aanbieder Google (‘Google Fonts’), waarbij uw gegevens uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen van uw browser weer te geven. Voor het Europese gebied stelt het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Google-diensten ter beschikking. De integratie vindt plaats op basis van onze legitieme belangen volgens artikel 6, lid 1, zin 1, al. f) van de AVG over een technisch veilige, onderhoudsvrije en efficiënte levering van lettertypen (verbeterde laadtijd), hun uniforme presentatie en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Meer informatie over belangenafweging kunt u op privacy@truma.com aanvragen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de instelling in uw browser. Tenzij u een handmatige instelling heeft opgegeven, verwerken wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar.  

Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens die worden verzameld door het gebruik van deze dienst:

 • Browserinformatie (browsertype, verwijzende en beëindigde pagina’s, bestanden die op de website worden weergegeven, besturingssysteem, datum- en tijdstempel en/of clickstream-gegevens);
 • Gebruiksgegevens (weergaven, clicks);
 • Cookie-gegevens;
 • Google accountinformatie (indien aangemeld);
 • CSS-verzoeken;
 • IP-adres;
 • Vereisten voor lettertypebestanden;
 • Verzamelde gebruiksgegevens;
 • Referrer URL.

2.4.4 Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Dit is een oplossing waarmee u als gebruiker via een interface website-tags kunt beheren. Het tool zelf dat de tags implementeert, is een cookie-loos domein en verzamelt geen van uw persoonlijke gegevens. Het tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering heeft plaatsgevonden op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

2.5 Functionele cookies

2.5.1 Vimeo

Wij maken onder andere gebruik van Vimeo voor de integratie van video’s. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC mit Hauptsitz in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Op onze website gebruiken we plug-ins van de provider Vimeo. Als u de website van onze website oproept die over dergelijke plug-in beschikt – bijvoorbeeld onze mediabibliotheek – wordt er een verbinding met de Vimeo-servers gemaakt en wordt de plug-in weergegeven. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server meegedeeld, welke van onze websites u heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van Vimeo, zal Vimeo deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount toewijzen. Bij gebruik van de plug-in, bijvoorbeeld door op de startknop van een video te klikken, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door u voor het gebruik van onze website uit te loggen bij uw Vimeo-gebruikersaccount en de relevante Vimeo-cookies te verwijderen.

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te garanderen, hebben we de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming met Vimeo afgesloten.

Meer informatie over gegevensverwerking en informatie over gegevensbescherming door Vimeo is te vinden op https://vimeo.com/privacy.

In verband met het aanbieden van Vimeo-video’s op onze website, zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en het doorgeven ervan, zie artikel 26 van de AVG. Voor elke verdere verwerking in verband met het aanbieden van Vimeo-video’s op onze website is alleen Vimeo verantwoordelijk in de zin van de AVG. De wettelijke basis voor het gebruik van Vimeo door de verantwoordelijke is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) van de AVG.

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het afspelen van de video’s en we slaan uw weergaven niet op.

2.5.2 YouTube video

Wij integreren video’s van YouTube op onze website. Hierbij gaat het om een videoportaal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, (genaamd ‘YouTube’).

YouTube is een dochtermaatschappij van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te garanderen, hebben we de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming met YouTube afgesloten.

Wij gebruiken YouTube in combinatie met de functie ‘Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ om u video’s te kunnen tonen. Volgens YouTube betekent de functie ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ dat de gegevens die hieronder in gedetailleerd worden beschreven, pas naar de YouTube-server worden verzonden wanneer wanneer u daadwerkelijk een video start.

Zodra de weergave van een geïntegreerde video begint, slaat YouTube dankzij de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus op uw apparaat alleen cookies op die geen persoonlijke gegevens bevatten, tenzij u momenteel bent aangemeld bij een Google-service. Deze cookies kunnen worden voorkomen door de juiste browserinstellingen en extensies te gebruiken.

Zonder deze ‘uitgebreide gegevensbescherming’ wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina’s oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is vereist om de betreffende video via uw internetbrowser op onze website te kunnen weergeven. YouTube zal daarbij in ieder geval uw Ip-adres, de datum en tijd en de website die u heeft bezocht registreren en verwerken. Bovendien wordt een verbinding tot stand gebracht met het Google-advertentienetwerk ‘DoubleClick’.

In verband met het aanbieden van YouTube-video’s op onze websites, zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en het doorgeven ervan, zie artikel 26 van de AVG. Voor elke verdere verwerking in verband met het aanbieden van YouTube-video’s op onze website is alleen YouTube verantwoordelijk in de zin van de AVG. De wettelijke basis voor het gebruik van YouTube door ons is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) van de AVG.

Als u tegelijkertijd bij YouTube bent aangemeld, koppelt YouTube de verbindingsinformatie met uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich bij YouTube afmelden voordat u onze website bezoekt, of u moet de betreffende instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount maken.

Met het oog op functionaliteit en om gebruiksgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op uw apparaat op via uw internetbrowser. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de opslag van cookies te verhinderen door uw internetbrowser op een dergelijke manier in te stellen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de alinea ‘Beheren en deactiveren van cookies in uw browser en op onze websites’.

Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten en beschermingsopties in dit verband is verkrijgbaar bij Google via https://policies.google.com/privacy.

2.6 Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt om u gepersonaliseerde en hierdoor relevante advertentie-inhoud te kunnen tonen.

2.6.1 Pardot

Dit is een marketingdienst. Wij gebruiken het Pardot-analysetool van salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (‘Salesforce’). De verzonden e-mails bevatten zogenaamde ‘web-beacons’ voor evaluatie. Dit zijn bestanden met pixelformaat, die bij het openen van de nieuwsbrief worden opgehaald van de server van onze serviceprovider. De volgende gegevens worden verzameld voor de evaluaties en de ‘web-beacons’ zijn gekoppeld aan uw e-mailadres en een individuele ID:

 • Browsertype
 • IP-adres
 • Besturingssysteem
 • Aantal paginaweergaven.

Om technische redenen kan deze informatie aan de individuele nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. Het is echter noch ons doel, noch dat van de serviceprovider om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veelmeer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud hieraan aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) van de AVG. Wij verwerken uw persoonsgegevens totdat deze niet langer nodig zijn om bovengenoemd doel te bereiken of totdat u uw toestemming heeft herroepen.

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te garanderen, hebben we de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming met Salesforce afgesloten.

Bovendien hebben wij een ‘gegevensverwerkingsovereenkomst’ afgesloten met Salesforce. Dit is een contract waarin Salesforce zich ertoe verplicht, de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met haar regelgeving inzake gegevensbescherming en, in het bijzonder, deze niet door te geven aan derden.

2.6.2 Facebook Pixel

Dit is een trackingtechnologie die wordt aangeboden door Meta Platforms Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS, of als u in de EU bent gevestigd, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (‘Facebook’) en gebruikt door andere Facebook-diensten zoals Facebook Custom Audiences. Met behulp van Facebook Pixel kan Facebook bezoekers van onze website in specifieke doelgroepen indelen voor het weergeven van advertenties (zogeheten ‘Facebook-ads’). We gebruiken de Facebook Pixel, om ervoor te zorgen dat de geplaatste Facebook-ads uitsluitend worden aangeboden aan Facebook-gebruikers die een interesse in ons online aanbod hebben getoond, of aan gebruikersgroepen die voldoen aan bepaalde kenmerken (interesse in bepaalde thema’s of producten dat op basis van de bezochte websites konden worden geïdentificeerd) die wij aan Facebook hebben aangeleverd, de zogeheten ‘Custom Audiences’). Met behulp van de Facebook Pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-ads in overeenstemming zijn met de potentiële interesses van gebruikers en niet als storend worden ervaren. Daarnaast kunnen we met behulp van de Facebook Pixel het effect meten van reclameboodschappen op Facebook ten behoeve van statistieken en marktonderzoek. We kunnen namelijk zien of de gebruiker, nadat deze op een Facebook-advertentie heeft geklikt, daadwerkelijk naar onze website werden doorgestuurd (zgn. ‘conversie’).

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) van de AVG.

Zodra onze website opgevraagd, plaatst Facebook de Facebook Pixel op de site en installeert een cookie op uw apparaat. Als u zich vervolgens bij Facebook aanmeldt of wanneer u ons online aanbod hebt bekeken terwijl u was aangemeld, wordt dit bezoek aan onze website in uw profiel opgeslagen. De verzamelde persoonsgegevens blijven voor ons anoniem, m.a.w. de identiteit van de gebruikers kan door ons niet worden achterhaald. Voornoemde gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, om zo een link te kunnen leggen naar de gegevens van het desbetreffende gebruikersprofiel, zodat dit vervolgens door ons of Facebook kan worden gebruikt voor marktonderzoek en advertentiecampagnes. Voor zover wij gegevens voor controledoeleinden aan Facebook overdragen, worden deze eerst lokaal in de browser versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook gestuurd. Voornoemde verzending wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van een controle op de door Facebook versleutelde gegevens.

Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook door het gebruik van deze tool verzamelt. Raadpleeg de informatie over gegevensbescherming van Facebook voor meer informatie over het verzamelen en verder verwerken van uw persoonlijke gegevens door Facebook. Deze is te vinden op http://www.facebook.com/policy.php.

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te garanderen, hebben we de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming met Facebook afgesloten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens tot 180 dagen na de laatste interactie (dit geldt alleen voor cookies die via deze website zijn geplaatst) of totdat u uw toestemming intrek.

U heeft de mogelijkheid, Facebook Pixel hier https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen te deactiveren.

2.6.3 DoubleClick Ad

De websites blijven gebruik maken van het online marketing-tool DoubleClick van Google. Voor het Europese gebied stelt het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Google-diensten ter beschikking. DoubleClick heeft als doel, advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, rapporten over campagneprestaties te verbeteren of te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID’s gebruiken om zogenaamde conversies met betrekking tot advertentieverzoeken vast te leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt.

De gebruikte DoubleClick Floodlight-cookies helpen ons bovendien te begrijpen of u bepaalde acties op onze website uitvoert nadat u een van onze display-/videoadvertenties op Google of op een ander platform via DoubleClick heeft geopend of erop heeft geklikt (conversietracking). DoubleClick gebruikt deze cookie om de inhoud te begrijpen waarmee u op onze websites heeft geageerd, om u later gerichte advertenties te kunnen sturen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) van de AVG. Wij verwerken uw gegevens totdat deze niet langer nodig zijn om het bovengenoemde doel te bereiken of totdat u uw toestemming heeft ingetrokken.

U kunt de deelname aan dit tracking-proces op verschillende manieren voorkomen:

 • door uw browser dienovereenkomstig in te stellen, met name door cookies van derden te onderdrukken, ontvangt u geen advertenties van externe providers;
 • door de cookies voor conversietracking uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
 • door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfregulatiecampagne ‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices te deactiveren, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; of
 • door permanente deactivering in uw Firefox-, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij willen erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google in verband met het gebruik van DoubleClick van Google is beschikbaar op www.google.de/doubleclick en support.google.com/adsense/answer/2839090, evenals voor de algemene gegevensbescherming van Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy

2.7 Analytische cookies

Deze technologieën stellen ons in staat om het websitegebruik te analyseren, om de prestaties te meten en te verbeteren.

Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google is bereikbaar via Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd (Ip-adres, datum en tijd van het bezoek, gebruiksgegevens, klikpad, app-updates, browserinformatie, apparaatinformatie, JavaScript-support, bezochte pagina’s, referrer URL, downloads, flash-versie, locatie-informatie, aankoopactiviteit, widget-interacties) over uw gebruik van onze website worden meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en aldaar opgeslagen. In het geval van de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere overeenkomst sluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van onze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten te creëren en om verdere, met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden dienstverleningen voor Truma van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google in contact gebracht.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie ‘anonymizeIP’, zodat de IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt om directe persoonlijke referentie uit te sluiten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

Het gebruik van Google Analytics is gerechtvaardigd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) van de AVG op basis van uw toestemming. 

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren.

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te garanderen, hebben we de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming met Google (Analytics) afgesloten.

We verwerken uw gegevens zo lang als nodig is voor het verzamelen van gegevens (hier opzetten van statistieken en de evaluatie hiervan).

U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet meer alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u het vastleggen van de door de cookies gegenereerde en op het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. IP-adres) alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de browser-plugin, welke via de volgende link ter beschikking staat, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt het verzamelen ook voorkomen door een zogenaamde opt-out cookie te plaatsen. Als u het toekomstig verzamelen van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website wilt voorkomen, klik dan hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

3. Truma nieuwsbrief

3.1 Aanmelding voor de Truma nieuwsbrief

We maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in-procedure voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief. Als u zich heeft aangemeld voor de Truma-nieuwsbrief, zullen wij de gegevens die u bij de aanmelding heeft verstrekt, gebruiken om u de nieuwsbrief van Truma of van een bedrijf van de Truma Group toe te sturen. De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is artikel 6, lid 1, al. a) van de AVG. Zonder deze gegevens kunnen wij u de nieuwsbrief niet toesturen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden. De enige uitzonderingen zijn partnerbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de technische verwerking van de verzending van de nieuwsbrief. In deze gevallen is de omvang van de verzonden gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.

3.2 Toestemming van de gebruiker voor het verzamelen en verwerken van gegevens

Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, is de inhoud van de toestemmingsverklaring als volgt:

‘Ja, ik wil de nieuwsbrief per e-mail ontvangen van Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG of va nbedrijven van de Truma Group. Als ik geen informatie meer wilt ontvangen van Truma, kan ik deze toestemming te allen tijde intrekken.’

Wij gebruiken uw e-mailadres en uw naam om de nieuwsbrief te versturen en te personaliseren.

Ter verbetering van onze nieuwsbrief, maken wij gebruik van de e-mail analysedienst van Pardot, een service van Salesforce.com, Inc.. Hiervoor loggen we uw individuele lezersvoorkeuren door te analyseren of een e-mail is geopend en op welke links werd geklikt. Het openen wordt geregistreerd doordat de nieuwsbrief een speciaal voorbereid grafisch bestand van de server oproept. Meer informatie over gegevensbescherming bij Salesforce vindt u hier: https://www.salesforce.com/company/privacy/.

3.3 Afmelden voor de Truma nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u op elk moment op de link ‘hier uitschrijven’ klikken, die in alle e-mails van Truma is geïntegreerd. Hiermee trekt u uw toestemming in met toekomstige werking, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die in het verleden op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

4. Prijsspellen

Als u deelneemt aan een prijsspel, verzamelen wij de persoonsgegevens die u heeft verstrekt om het prijsspel uit te voeren. Deze gegevens geven we door aan het bedrijf van de Truma Group, dat het prijsspel organiseert.

Bij winst nemen wij of het organiserende bedrijf van de Truma Group persoonlijk contact met u op om de prijs af te handelen. In geval van een Facebook-prijsspel zullen we uw profielnaam publiceren.

De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden door het organiserende bedrijf van de Truma Group verwerkt voor de uitvoering van het prijsspel en voor statistische doeleinden door Truma Geräteechnik GmbH & Co. KG. Opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van het prijsspel of wanneer hun opslag om andere juridische redenen niet toelaatbaar is of wordt.

Deelname aan een prijsspel is niet mogelijk zonder uw gegevens te verwerken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens hierbij is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, al. a) van de AVG.

5. Gegevensbeveiliging

Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen de risico’s die aan de gegevensverwerking zijn verbonden, in het bijzonder tegen onbevoegde toegang, gebruik of publicatie. Hiervoor handhaven wij passende technische en organisatorische maatregelen die zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. De van u verzamelde gegevens in de vorm van HTML-pagina’s worden in gecodeerde vorm (SSL – Secure Socket Layer) van uw apparaat naar onze server verzonden.

6. Rechten van betrokken personen

Als betrokkene heeft u de onderstaande rechten.

6.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht om de toestemming die u heeft versterkt voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met ingang voor de toekomst te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de herroeping.

6.2 Recht op informatie

U heeft volgens artikel 15 van de AVG het recht, kosteloos informatie op te vragen over de opgeslagen persoonlijke gegevens. De informatie kan op uw verzoek ook elektronisch worden verstrekt.

6.3 Correctie, aanvulling, verwijdering en beperking van gegevens

U heeft het recht op verzoek tot correctie (artikel 16 van de AVG), verwijdering (artikel 17 van de AVG) of beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG) van uw persoonsgegevens. Als uw gegevens echter worden verwijderd of geblokkeerd, kunt u geen gebruik meer maken van de betreffende diensten. Uw recht op verwijdering kan worden uitgesloten door de wettelijke bewaarplicht.

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Onder de voorwaarden van artikel 20 van de AVG heeft u het recht om gegevens die wij automatisch verwerken en waarvoor u toestemming heeft gegeven, te laten verstrekken in machineleesbare vorm of over te dragen aan andere verantwoordelijke partijen.

6.5 Recht op bezwaar

U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, al. e) of f) van de AVG, bezwaar te maken, artikel 21 van de AVG. In dit geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens worden gestopt, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

6.6 Uitoefening van rechten

U kunt uw recht vorderen door Truma Geräteechnik GmbH & Co. KG, Datenschutz, Wernher-von-Braun-Straße 12, D-85640 Putzbrunn een vormloze brief of e-mail aan privacy@truma.com te sturen.

Als u klachten heeft, kunt u ook contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is de Beierse staatscommissaris voor gegevensbescherming (BayLfD). U vindt de contactgegevens op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijv. verzoek van een opsporingsinstantie) of geautoriseerd (bijv. in het kader van de verwerking van opdrachtgegevens). Een doorgifte aan derde landen vindt alleen plaats als we dit uitdrukkelijk vermelden in deze gegevensbeschermingsverklaring. Bij de overdracht van gegevens nemen we passende maatregelen om ervoor te zorgen dat derden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens handhaven.

8. Verwijderen en blokkeren van gegevens

Uw gegevens worden verwijderd zodra de verwerking van uw verzoek is voltooid, u uw toestemming voor verwerking heeft ingetrokken of de opslag ervan om andere juridische redenen niet toelaatbaar is of wordt. Als de gegevens echter worden verwijderd of geblokkeerd, kan geen gebruik meer worden gemaakt van de betreffende diensten. Als er een wettelijke bewaarplicht bestaat voor de gegevens, worden de gegevens in plaats daarvan geblokkeerd voor verder gebruik.

9. Contactopname  

9.1. Manier en doeleinde van de verwerking

De gegevens die u in het contactformulier invult, worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Hiervoor is het nodig om een geldig e-mailadres en uw naam te vermelden. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.

Mocht u ook per e-mail of telefoon contact met ons opnemen, dan verwerken wij de contactgegevens die u heeft gebruikt om uw verzoek te beantwoorden.

9.2. Wettelijke basis voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, al. f van de AVG). Door het contactformulier in te vullen, willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op het verwerken van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen. Als u contact met ons opneemt voor informatie over een aanbod, worden de verstrekte gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6, lid 1, al. b van de AVG).

9.3. Gegevenscategorieën

Adresgegevens (naam, e-mailadres), telefoonnummer

9.4. Ontvanger

Ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, alsmede andere IT-dienstverleners waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten voor de verwerking van gegevens in overeenstemming met art. 28 AVG.

9.5. Bewaartermijnen

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van het verzoek verwijderd. Als er een contractuele relatie tot stand komt, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het HGB (Duits wetboek) en verwijderen wij uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

9.6 Wettelijke/contractuele vereiste

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek verstrekt.

9.7. Overdracht naar derde landen

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

9.8. Mogelijkheid tot bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw herroeping op elk moment aan ons doorgeven via de contactmogelijkheid aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring.

9.9. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming maken wij bij deze gegevensverwerking geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

10. Verantwoordelijke instantie

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Datenschutz
Wernher-von-Braun-Straße 12
D-85640 Putzbrunn
Tel. +49 (0)89 4617-0
Fax +49 (0)89 4617-2116
E-mail: privacy@truma.com

Toezichthouder voor gegevensbescherming:
Alexander Bugl
Bugl & Kollegen GmbH
Sedanstr. 7
D-93055 Regensburg
Tel. +49 (0)941 630 49 789
E-mail: kontakt@buglundkollegen.de