Tips til din Truma Mover

Truma Mover Guide

Mover er en enorm hjælp, når du manøvrerer campingvogne, og hjælper dig med at flytte din campingvogn til dens parkeringsplads uden besvær. For at være sikker på, at alt lykkes, mens dine nysgerrige campingpladsnaboer ser på, bør du på forhånd sætte dig ind i styreenheden ved at følge den praktiske trin-for-trin-vejledning.

Du vil se, at fjernbetjeningen, styreenheden og drivenheden er præcist indstillet til hinanden. Dette er baseret på mange års erfaring og høj kvalitet. Der kan dog af og til opstå funktionsfejl. Vi forklarer, hvad der kan forårsage disse problemer, og fortæller dig, hvad du skal gøre.

Sådan fungerer Mover

Mover XT består af to separate drevsamlinger, hver med sin egen 12 V DC-motor. Disse enheder er monteret på køretøjets ramme i umiddelbar nærhed af hjulene og er forbundet med en lateral stang.

Den børsteløse motor driver det cylindriske tandhjul via motorelektronikken. Tandhjulet overfører bevægelsen til drivrullen via tandhjul. Drivrullerne svinges op på dækkene med fjernbetjening og campingvognen kan flyttes. Så snart fjernbetjeningen slippes, bremses Moveren via sikkerhedsbremsen.

Trin-for-trin instruktioner: hvordan du betjener din Mover XT

Venstre, højre, fremad, bagud: Mover-kontrolenheden er intuitiv og ekstremt nem at bruge. Ikke desto mindre anbefaler vi, at du på forhånd gør dig bekendt med fjernbetjeningens funktioner og afprøver et par øvelsesmanøvrer på åben grund.

Lad os komme igang:

 • Træk det 13-polede stik/adapter ud af det trækkende køretøj og sæt det i sikkerhedsstikket på campingvognen.
 • Tænd for fjernbetjeningen med tænd/sluk-knappen (a) på højre side. Den grønne LED (4) blinker, indtil styreenheden er klar til drift. Bemærk: Under manøvrering må afstanden mellem fjernbetjeningen og midten af campingvognen ikke overstige ti meter.
 

Engagerende

 • Aktiver Mover på dækkene. For at gøre dette skal du trykke på knapperne (i) samtidigt i cirka tre sekunder. Når rullerne begynder at bevæge sig mod dækkene, skal du slippe knapperne.
 • Hvis du trykker på de to frakoblingsknapper under indkobling, afbrydes processen. Drivrullerne kobles fra og bevæger sig automatisk til slutpositionen.
 • Når drivrullerne er i indgreb på dækkene, skal du slippe parkeringsbremsen. Du kan nu manøvrere din campingvogn med Mover.
 

Flytning af campingvognen frem og tilbage

 • Bevæg langsomt skydeknappen (c) fremad: campingvognen kører fremad i trækstangens retning. Jo mere du flytter betjeningen frem, jo hurtigere bevæger campingvognen sig.
 • Bevæg skydeknappen (c) bagud: campingvognen kører baglæns. Jo mere du flytter betjeningen bagud, jo hurtigere bevæger campingvognen sig.
 

Drejning af campingvognen

 • Drej betjeningsknappen (b) til højre (campingvognens trækstang på betjeningsknappen peger mod højre), og campingvognen drejer til højre.
 • Drej betjeningsknappen (b) til venstre (campingvognens trækstang på betjeningsknappen peger mod venstre), og campingvognen drejer til venstre.
 

Vende hjørner

 • Hastigheden og bøjningsradius kan frit vælges. Hastigheden øges, jo mere du flytter skydekontrollen frem eller tilbage.
 • Drej betjeningsknappen (b) til højre, og flyt samtidig skydeknappen (c) langsomt fremad: campingvognen drejer til højre fremad.
 • Drej betjeningsknappen (b) til venstre og bevæg samtidig skydeknappen (c) langsomt fremad: campingvognen foretager et venstresving fremad.
 • Drej betjeningsknappen (b) til højre og skub samtidig skydeknappen (c) langsomt bagud: campingvognen foretager et højresving baglæns.
 • Drej betjeningsknappen (b) til venstre og skub samtidig skydeknappen (c) langsomt bagud: campingvognen foretager et venstresving baglæns.
 

Frakobler

 • Aktiver parkeringsbremsen.
 • Først derefter kobles Moveren fra dækkene. For at gøre dette skal du trykke på knapperne (h) samtidigt i ca. tre sekunder. Når rullerne begynder at bevæge sig væk fra dækkene, skal du slippe knapperne.
 • Sluk fjernbetjeningen med tænd/sluk-knappen (a) på højre side. Bemærk: Fjernbetjeningen slukker selv efter ca. et minut, hvis der ikke trykkes på nogen af knapperne. For at genaktivere fjernbetjeningen i tilfælde som dette skal du slukke for fjernbetjeningen med kontakten (a) og tænde den igen efter ca. et sekund.
 • Efter manøvrering skal stikket/adapteren tages ud af sikkerhedsstikket; ellers vil batteriet blive afladet.

Mover svarer ikke: det er, hvad du kan gøre

Du har tændt for fjernbetjeningen, men Mover reagerer ikke. Dette kan skyldes flere årsager. Inden du kontakter vores serviceafdeling, prøv følgende:

 • Kontroller, at batterierne i fjernbetjeningen er i god stand, og indsæt om nødvendigt nye batterier. Brug kun batterier, der er varmebestandige og lækagesikre.
 • Tjek, om campingvognens stik eller adapter er sat korrekt i sikkerhedsstikket.
 • Tjek, om campingvognens batteri, der forsyner Movers styreenhed med strøm, er fuldt opladet. Husk, at batteriets ydeevne kan forringes betydeligt ved kolde omgivende temperaturer.
 • Tjek, at sikringen i batteriforbindelseskablet er i funktionsdygtig stand. Hvis sikringen er defekt, skal du kontrollere tilslutningskablet for mulige kortslutninger.
 • Hvis det røde advarselstrekantsymbol (LED 3) på fjernbetjeningen lyser, indikerer det en systemfejl. Træk i dette tilfælde parkeringsbremsen, sluk fjernbetjeningen og tænd den igen efter to sekunder.
 • Nulstil med parkeringsbremsen aktiveret. For at gøre dette, frakobl batteriet kortvarigt eller tag sikkerhedsstikket ud og tilslut derefter igen.

Hvis din Mover stadig ikke svarer, kontakt Truma Service-afdelingen eller en af vores servicepartnere.

Fjernbetjeningen blinker / sender akustiske signaler

Når du tænder for Movers fjernbetjening ved hjælp af skydekontakten på siden, udfører den en selvtest. Efter nogle sekunder blinker det grønne tændingssymbol (LED 4) kort og lyser derefter konstant. Det betyder, at fjernbetjeningen er klar til drift, og radioforbindelsen er stabil

 

Hvis du efter at have tændt for fjernbetjeningen hører et akustisk signal (fire gange), og den røde advarselstrekant (LED 3) også blinker, er der ingen forbindelse mellem fjernbetjeningen og kontrolenheden. Dette kan skyldes flere årsager:

 • Ingen batterispænding: Tjek spændingen på dit 12 V batteri.
 • Batterier af dårlig kvalitet i fjernbetjeningen: Brug batterier af høj kvalitet, der er varmebestandige og lækagesikre.
 • For lav batterispænding i fjernbetjeningen: den skal være mindst 3,6 V.

Hvis en eller flere LED’er lyser eller blinker samtidigt og der også er et akustisk signal, kan det skyldes mange forskellige årsager. Blinkningen kan for eksempel indikere en forstyrrelse i radioforbindelsen, eller at batteriopladningen er for lav.

Læs derfor hurtigguiden til Movers XT / XT2 / XT4 / XT L, hvor vi har listet alle de blinkmuligheder, der indikerer en fejl på fjernbetjeningen.

Kvikguiden indeholder også tips til at løse problemerne.

Hvis der vises andre fejlmeddelelser på fjernbetjeningen, som du ikke selv kan rette, skal du kontakte Truma Service-afdelingen eller en af vores servicepartnere.

Rød blinkende på styreenheden

Hvis kørefunktionerne på din Mover er begrænsede (du kan f.eks. ikke køre rundt om hjørner) kan der være en defekt i styreenheden. Vær derfor ikke kun opmærksom på de fejlmeddelelser, der vises ved at blinke på fjernbetjeningen, men tag også et kig på kontrolenheden.

I tilfælde af en funktionsfejl sender kontrolenheden en ottecifret blinkkode – dette er en sekvens af lange og korte blink. Hvis dette er tilfældet, kontakt Truma Service-afdelingen eller en af vores servicepartnere. Kun de vil være i stand til at fastslå en fejl for eksempel i motorelektronikken.

Installationseksempler

1 Fjernbetjening
2 Drivenhed
3 Drivrulle
4 Kontrolenhed
5 Batteri
6 Sikkerhedsstik

Indstilling af den elektroniske kontrolenhed til radiofjernbetjeningen

Fjernbetjeningen og den elektroniske styreenhed er indstillet til hinanden fra fabrikken. Hvis Mover fjernbetjeningen eller styreenheden udskiftes, skal de indstilles til hinanden igen.

Bemærk: Du har kun omkring ti sekunder til at indstille. Hav derfor fjernbetjeningen inden for rækkevidde. Du skal også bruge en kuglepen eller en lille skruetrækker for at trykke på nulstillingsknappen.

Fortsæt som følger:

 • Sørg for, at drivrullerne ikke er i kontakt med hjulet.
 • Kontroller, at 12 V-batteriet er korrekt tilsluttet til styreenheden.
 • Sæt campingvognens stik i sikkerhedsstikket.
 • Tænd for styreenheden og vent ca. 15 sekunder, indtil den røde LED (j) på styreenheden blinker langsomt.
 • Sluk for fjernbetjeningen.
 • Tryk på resetknappen (k) på styreenheden, indtil den røde LED (j) blinker hurtigt.
 • Tryk og hold aktiveringsknappen (i) på fjernbetjeningen nede, og tænd for fjernbetjeningen med skydekontakten (a). Slip aktiveringsknappen.
 • Hvis kontrolenheden og fjernbetjeningen er indstillet, forbliver den røde LED (j) på kontrolenheden og den grønne LED på fjernbetjeningen (LED 4) konstant tændt.

Hvis tuning ikke lykkedes, blinker den røde LED (j) på kontrolenheden, og du skal gentage proceduren.

 

Fortsæt som følger:

 • Tjek, at installationen er udført i overensstemmelse med installationsvejledningen, og sørg for, at drivrullerne ikke er i indgreb. Kontroller, at campingvognens batteri er korrekt tilsluttet og dets tilstand.
 • Sluk fjernbetjeningen med skydekontakten (a).
 • Efter at have tændt for styreenheden (f.eks. batteriafbryder), vent (i ca. 15 sekunder), indtil den røde LED (j) begynder at blinke langsomt.
 • Tryk på reset-knappen (k) på styreenheden (LED (j) blinker hurtigere), indtil den røde LED (j) blinker meget hurtigt.
 • Drej betjeningsknappen (b) helt til venstre og hold den på plads – skub skydeknappen (c) helt frem og hold den på plads, og tænd samtidig fjernbetjeningen med skydekontakten (en). Slip betjeningsknappen (b) og skub betjeningen (c) inden for 10 sekunder.
 • Når enhederne er blevet indstillet, blinker den røde LED (j) på kontrolenheden meget hurtigt, og den grønne LED 4 på fjernbetjeningen forbliver tændt permanent.
 • Hvis tuning ikke lykkedes, blinker den røde LED (j), og du skal gentage processen.

 

Fortsæt som følger:

 1. Kontroller installationen i overensstemmelse med monteringsvejledningen og sørg for, at drivrullerne ikke er påsat. Kontroller, at batteriet er korrekt tilsluttet, kontroller batteriets tilstand, og at der er en spænding på 12 V på styreenheden. Sørg for, at campingvognens stik er sat i sikkerhedsstikket.
 2. Tryk på reset-knappen (k) på styreenheden og hold den nede (rød LED – j – blinker langsomt), og efter ca. 5 sekunder begynder LED’en (j) at blinke hurtigt. Slip derefter nulstillingsknappen og tryk og hold campingvognens reverseringsknap på fjernbetjeningen (c) nede inden for 10 sekunder, og tænd samtidig fjernbetjeningen ved hjælp af skydekontakten (a). Fjernbetjeningen og kontrolenheden er synkroniseret med hinanden. Efter vellykket synkronisering blinker den røde LED hurtigt.

 

 

Video: Mover XT nødudkobling

Hvis du ikke kan frigøre rullerne fra hjulene, kan campingvognens batteri være for svagt eller defekt. Du skal derefter koble dem fra manuelt

Fortsæt som følger:

 • Aktiver parkeringsbremsen.
 • Fjern den respektive plastikhætte på drivenheden med en skruetrækker.
 • Placer topnøglen (inkluderet i leveringsomfanget) på sekskantbolten, og frigør drivenheden ved at dreje bolten med uret.
 • Gentag denne procedure på den modsatte side.

Ruller nærmer sig ikke dækkene

Hvis du ser, at rullerne ikke nærmer sig dækkene for at gå i indgreb, kan det skyldes flere årsager. Den bedste ting at gøre er at kontakte Truma Service-afdelingen eller en Service Partner. De skal foretage en mere detaljeret undersøgelse på stedet.

Tips til håndtering og betjening af Mover

Følg disse tips, så du kan bruge din Mover i lang tid og forhindre, at der opstår fejl i første omgang:

Mover batteri

 • Egnede bordbatterier, der leverer strøm til Mover, er dybe cyklus-resistente 12 volt bly-gel-batterier eller AGM-batterier, såsom Optima Yellowtop.
 • Hvis du er parkeret i mere end 24 timer, skal du afbryde det elektriske kredsløb, for eksempel på batteriafbryderen eller ved at afbryde batteripolerne.
 • Hvis batteriet ikke bruges i lang tid, skal du oplade det i 24 timer mindst hver tolvte uge.
 • Om vinteren skal du fjerne batteriet og opbevare det fuldt opladede batteri på et køligt sted beskyttet mod frost. Batteriet bør også oplades regelmæssigt i dette tilfælde.
 • Mellem batteriet og kontrolenheden skal der være et mellemrum på mindst 40 cm, ellers kan der være fejl i radiotransmissionen.

Drivrulle

 • Mellemrummet mellem de frikoblede drivruller og dæk skal være 2 cm, ellers vil trykket ikke være korrekt, og dækkene kan blive beskadiget.
 • Hvis drivrullerne skal udskiftes, kan du selv gøre dette. Fjern toppen, løsn holderringen og fjern rullen. Indsæt den nye rulle med holdering og tryk toppen fast på rullen igen.

Fjernbetjening

 • Til fjernbetjeningen må du kun bruge lækagesikre, varmebestandige mikrobatterier med et stålhus, LR 03, AAA, AM 4, MN 2400 (1,5 V).
 • Tomme, brugte batterier kan lække og beskadige fjernbetjeningen. Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Vedligeholdelse af Mover

Vi anbefaler, at du rengør din Mover en gang om året, eller før du ikke skal bruge den i en længere periode.

 • Skyl Moveren med en slange for at fjerne for eksempel mudder.
 • Sørg for, at ingen sten, kviste osv. er fanget i den.
 • Lad Mover tørre godt, og spray let bevægelige dele med silikonespray eller et andet afvisende smøremiddel. Sørg for, at sprayen ikke kommer på rullerne eller dækkene. Ind- og frakoble derefter drivenhederne et par gange.
 • Kontrolenheden kræver ikke vedligeholdelse.
 • Opbevar fjernbetjeningen på et tørt sted.