Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Duurzaamheid bij Truma

Caravannen en hart voor de natuur horen bij elkaar. Daarom wordt bij Truma op de lange termijn gedacht en duurzaam gehandeld.

Truma Sustainability

Onze kwaliteitsclaim gaat veel verder dan het leveren van hoogwaardige en betrouwbare producten en onze klanten een goede service te bieden. Voor ons betekent kwaliteit ook, ecologisch verantwoord en sociaal te handelen. Een zorgzame omgang met het milieu en de natuurlijke hulpbronnen evenals het zorgvuldig omgaan met onze medewerkers vormen bij Truma een vast bestanddeel van de bedrijfscultuur.

Duurzaam handelen – vandaag en in de toekomst

company-quality-energy-environmental-management-certificate-tablet-de.2020-12-22-09-27-45

Milieu- en energiebeheer

Het Truma energie- en milieubeheer is conform DIN EN ISO 50001 en DIN EN ISO 14001 gecertificeerd.

Download environmental management certificate

Download energy management certificate

Download quality management certificate

Productveiligheid

Truma aanvaardt de verplichtingen die het gevolg zijn van de REACH-verordening. Wij zullen er steeds voor zorgen dat onze producten veilig zijn. Nadere informatie vindt u op de homepage van de Europese Commissie (EC) of van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Efficiency

De Truma producten zijn zeer efficiënt en hebben een hoog rendement van max. 98%.

Regenwaterreservoirs

Truma zuivert zijn afvalwater en heeft twee regenwaterreservoirs in gebruik. Deze maken het mogelijk om 55.000 liter regenwater per jaar voor de sanitaire installaties van het bedrijf te gebruiken.

Brandstoffen

Verbruik van stroom, gas, stookmaterialen en brandstoffen verminderen.