segment_heating-systems

Truma VarioHeat eco

För skåpbilar och husvagnar

Truma VarioHeat eco är en ytterst kompakt och lätt gasvärmare i den senaste generationen. Den är mycket kraftfull och får upp fordonet i önskad temperatur på mycket kort tid. Tack vare de olika funktionerna ställer man alltid in värmaren exakt till de enskilda önskemålen.

Kraftfull husvagnsvärmare med två effektnivåer
Automatisk reglering av värmeeffekten beroende på inställd temperatur
Låg vikt, kräver lite utrymme
Jämn värmefördelning i fordonet via luftutsläpp
Exakt inställning av önskad rumstemperatur
Högt luftflöde för särskilt snabb uppvärmning

Tekniska detaljer

Energikälla
Propan/butan
Drifttryck
30 mbar
Nominell värmeeffekt
1 300 W/2 800 W
Bränsleförbrukning
100 g/h/220 g/h
Strömförbrukning
0,65 A/2,75 A
Vikt
ca 5,5 kg
Mått (L x B x H)
400 x 284 x 123 mm

Highlights

Mer detaljer om Truma VarioHeat eco

Truma VarioHeat eco är en ytterst kompakt och lätt gasvärmare i den senaste generationen. Den är mycket kraftfull och får upp fordonet i önskad temperatur på mycket kort tid. Tack vare de olika funktionerna ställer man alltid in värmaren exakt till de enskilda önskemålen.

Vill man värme extra snabbt använder man boost-funktionen. Truma VarioHeat eco har en nattfunktion, Night-läge. Värmaren går då på lägsta fläktnivån i 1300 watt-drift, så att sömnen inte störs.

Med den digitala manöverenheten Truma CP plus kan man inte bara styra värmaren. Finns det dessutom ett Truma klimatsystem monterat, kan även dessa styras bekvämt.

Värmaren passar särskilt bra till husbilar, husvagnar och skåpbilar.

Passande produkter

Vilken husvagnsvärmare är rätt för dig?

Vår guide hjälper dig att hitta rätt husvagnsvärmare.

Liknande produkter

FAQ

 • Hur fungerar Truma VarioHeat?

  1 gasanslutning/magnetventil
  2 sprängkapslar
  3 brännare
  4 temperaturgivare för förbränningsluft
  5 förbränningslufthjul
  6 konvektionshjul
  7 motor
  8 avgassystem
  9 termostatplatta
  10 lågor
  11 värmeväxlare
  12 elektronik
  13 entrésäkerhet
  14 återcirkulationsinlopp
  15 varmluftsuttag
  16 externa ledningsnät
  17 Motorkabelstammar
  18 Magnetventil ledningsnät
  19 kontrollpanel
  20 rumstemperaturgivare

  Uppvärmningen startas på Truma VarioHeat manöverpanel (19) och önskad temperatur ställs in. Gasen strömmar in i värmaren via fordonets egen gasförsörjning. En magnetventil (1) styr gastillförseln.

  Den nödvändiga förbränningsluften sugs in utifrån via ett rör-i-rörsystem och blandas med gas i injektorn. Gas-luftblandningen matas sedan in i förbränningskammaren, där den antänds av en elektrisk tändgnista. De heta avgaserna avleds vid änden av förbränningskammaren på flamrörets (10) baffelplatta och strömmar mellan brännarens flamrör och värmeväxlarens (11) innervägg via innerröret på flamröret. rör-i-rörsystem (8) till utsidan.

  Cirkulationslufthjulet (6) suger in luften som ska värmas upp via cirkulationsluftintaget (14) och transporterar den in i värmaren. Där strömmar luften längs värmeväxlarens (11) ribbor och värms upp i processen. Den varma luften distribueras sedan genom varmluftsutloppet (15) eller en varmluftsfördelare i husvagnen.

  Rumstemperaturgivaren (20) som är installerad i fordonet mäter lufttemperaturen i fordonet. När önskad temperatur uppnåtts stängs brännaren av. Så snart temperaturen sjunker under det inställda värdet startar Truma VarioHeat-värmaren automatiskt igen.

 • Får jag installera en Truma-värmare i förtältet?

  Nej.

  Våra nuvarande apparater är endast godkända för fritidsfordon. Därför är installation i en markis tyvärr inte tillåten.

  Men du kan utrusta din Truma-värmare med en markisvärmare. Detta leder den varma luften från den befintliga husvagnsvärmaren direkt in i förtältet.

  Värmare som redan är installerade skyddas av en farfarsklausul.

 • Kan Truma-värmare också användas när jag kör?

  Ja, uppvärmning under körning är möjlig med Truma Combi- och VarioHeat-värmare.

  Med värmare Truma S och Trumatic S är driften av värmaren under körning möjlig endast med en huv, som måste monteras fritt i luftflödet. Truma rekommenderar kåpan T-3 eller T-2. Annars kan lågan slå tillbaka och orsaka skador på värmaren.

  Kåpan måste sticka ut minst 10 cm ovanför takfästen, som takboxar, skid- eller bagageställ så att värmaren fungerar som den ska.

  För uppvärmning under körning anger direktivet UN ECE R 122 för husbilar och husvagnar en säkerhetsavstängningsanordning. Truma MonoControl CS gastrycksregleringssystem uppfyller detta krav. I hela Europa kan en typtestad gasolvärmare användas under körning (enligt direktiv UN ECE R 122) om systemet inkluderar denna regulator med en lämpligt konfigurerad gasinstallation. Nationella bestämmelser måste följas.