segment_heating-systems

Truma S 2200

Platsbesparande gasolvärmare för små husvagnar

Truma S 2200 är tack vare sin värmeeffekt, sina mått och sin vikt den minsta och lättaste Truma S-värmaren. Den har utvecklats för att sprida behaglig värme i små husvagnar.

Jämn fördelning av varmluften
Strömlös drift möjlig utan fläkt
Låg gasförbrukning
Avgasledning via tak- eller väggskorstenen
Finns som värmare med avgasrörsanslutning till vänster (standard) eller till höger (på begäran)

Tekniska detaljer

Energikälla
Propan/butan
Drifttryck
30 mbar
Nominell värmeeffekt
1 850 W
Bränsleförbrukning
50–170 g/h
Vikt
ca 6,7 kg
Mått (L x B x H)
120 x 420 x 365 mm
Strömförbrukning
225 mW (tändning)

Ytterligare information om Truma S 2200

Truma S 2200 är tack vare sin värmeeffekt, sina mått och sin vikt den minsta och lättaste Truma S-värmaren. Den har utvecklats för att sprida behaglig värme i små husvagnar.

Tack vare sina kompakta mått kan Truma S 2200 integreras flexibelt i husvagnen. Gasolvärmaren arbetar mycket energisnålt och tillförlitligt. Värmaren levereras med en 1,5 V-tändautomat.

Passande produkter

Vilken husvagnsvärmare är rätt för dig?

Vår guide hjälper dig att hitta rätt husvagnsvärmare.

Liknande produkter

FAQ

 • Hur fungerar Truma S-värmaren?

  Värmaren försörjs med gas via en speciell anslutning (1). Den tänds av en batteridriven självtändare (2) i brännaren (3). Du kan se genom inspektionsglaset (4) om gasen har antänts. Extern luft sugs in i värmaren genom ett inlopp (5) och värms upp av den öppna lågan i brännaren (3). Den varma luften strömmar genom den S-formade värmeväxlaren (6) och lämnar systemet till atmosfären tillsammans med förbränningsluften genom frånluftskanalen (7) och takhuven (8). Denna process är 100 % säker tack vare det helt slutna systemet och den termoelektriska säkerhetspiloten. Värmeväxlaren (6) värmer den direkta omgivande luften i värmarhuset. Den kommer ut genom hålen i locket in i vardagsrummet och fördelas vid behov i husvagnen av fläkten (14).

  Värmarens temperatur är steglöst inställbar med den manuella ratten på kontrollpanelen (9). Detta aktiverar säkerhetspilotventilen (12) via manöverpanelens stång (11). När önskad rumstemperatur uppnås reglerar en termostatgivare (13) gastillförseln till brännaren och minskar den därefter. Fläkten styrs via ett andra reglage (10).

  Ultraheat elvärmare (15) är det perfekta tillskottet för alla som vill ha tillskott av elvärme och att snabbt få husbilen skön och varm oberoende av gastillförsel. Den värms mycket snabbt och använder S-värmarens fläkt för att fördela den varma luften effektivt i hela husvagnen.

  1 Anslutning för gasförsörjning
  2 Autotändare
  3 Brännare med tändelektrod
  4 Inspektionsglas för flamkontroll
  5 Förbränningsluftintag
  6 Värmeväxlare
  7 Avgaskanal
  8 Takkåpa
  9 Fläktkontrollvred
  10 Reglage för värmare
  11 Kontrollpanelstång
  12 Säkerhetspilotventil
  13 Termostatgivare
  14 Fläkt
  15 Ultraheat

 • Får jag installera en Truma-värmare i förtältet?

  Nej.

  Våra nuvarande apparater är endast godkända för fritidsfordon. Därför är installation i en markis tyvärr inte tillåten.

  Men du kan utrusta din Truma-värmare med en markisvärmare. Detta leder den varma luften från den befintliga husvagnsvärmaren direkt in i förtältet.

  Värmare som redan är installerade skyddas av en farfarsklausul.

 • Kan Truma-värmare också användas när jag kör?

  Ja, uppvärmning under körning är möjlig med Truma Combi- och VarioHeat-värmare.

  Med värmare Truma S och Trumatic S är driften av värmaren under körning möjlig endast med en huv, som måste monteras fritt i luftflödet. Truma rekommenderar kåpan T-3 eller T-2. Annars kan lågan slå tillbaka och orsaka skador på värmaren.

  Kåpan måste sticka ut minst 10 cm ovanför takfästen, som takboxar, skid- eller bagageställ så att värmaren fungerar som den ska.

  För uppvärmning under körning anger direktivet UN ECE R 122 för husbilar och husvagnar en säkerhetsavstängningsanordning. Truma MonoControl CS gastrycksregleringssystem uppfyller detta krav. I hela Europa kan en typtestad gasolvärmare användas under körning (enligt direktiv UN ECE R 122) om systemet inkluderar denna regulator med en lämpligt konfigurerad gasinstallation. Nationella bestämmelser måste följas.