segment_heating-systems

Combi 6 E

Kombinationsvärmare med integrerade värmestavar för stora fordon

Combi 6 E är en varmluftsvärmare med integrerad varmvattenberedare. Det som skiljer den från Combi 6 är de integrerade elektriska värmestavarna. De gör det möjligt att låta värmaren gå med gas-, el- eller blanddrift. När fordonet står stilla på campingplatsen kan Combi-värmaren användas med 12 V-nätdelen helt utan fordonsström.

Med integrerade värmestavar: fungerar med gas, el eller blandad drift
Snabb och jämn vattenuppvärmning på kort tid
Extremt låg strömförbrukning

Tekniska detaljer

Energikälla
Propan/butan + ström
Drifttryck
30 mbar
Nominell värmeeffekt gasdrift
2000 W / 4000 W / 6000 W
Nominell värmeeffekt eldrift
900 W / 1800 W
Nominell värmeeffekt blanddrift
max. 6 900 W
Bränsleförbrukning
160 – 460 g/h
Strömförbrukning (vid 12 V): drift värmare och vattenbehållare
Tillfälligt max. 6,5 A (genomsnittligt ca 1,4 A)
Strömförbrukning (vid 230 V)
3.9 A / 7.8 A
Vattenvolym
10 liter
Vikt
ca 15,5 kg
Mått (L x B x H)
510 x 450 x 300 mm

Highlights

Ytterligare information om Combi 6 E

Combi 6 E är en varmluftsvärmare med integrerad varmvattenberedare. Det som skiljer den från Combi 6 är de integrerade elektriska värmestavarna. De gör det möjligt att låta värmaren gå med gas-, el- eller blanddrift. När fordonet står stilla på campingplatsen kan Combi-värmaren användas med 12 V-nätdelen helt utan fordonsström.

Du behöver bara ställa in den temperatur du föredrar på den digitala manöverenheten. Resten sköter den kraftfulla fläkten hos Combi 6 E. Den fördelar varmluften jämnt i fordonet via fyra luftutsläpp. Om boilern är fylld värms även vattnet upp. På sommaren kan du värma enbart vattnet, utan att värma upp fordonet. Vid temperaturer under 3 °C öppnas avtappningsventilen FrostControl och tömmer boilern automatiskt. Vattnet tappas av stötvis, så att utloppet inte fryser.

Combi 6 E är inte bara effektiv och energisnål, utan tar även liten plats och kan monteras flexibelt i alla fordon.

 • Combi 6 E manövreras intuitivt med den digitala manöverenheten CP plus iNet ready
 • Klimatautomatik möjligt tillsammans med en Truma-klimatanläggning

Passande produkter

Vilken husvagnsvärmare är rätt för dig?

Vår guide hjälper dig att hitta rätt husvagnsvärmare.

Liknande produkter

FAQ

 • Kan jag värma upp vardagsrummet med min Truma Combi värmare även om den inte är fylld med vatten?

  Ja, kombivärmaren kan användas i rent värmeläge även med en tom vattenbehållare.

 • Hur fungerar Truma Combi värmaren?

  1 Kontrollpanel
  2 Gasanslutning
  3 Magnetventil
  4 Kombinerad förbränningsluft/avgaskåpa
  5 Förbränningsluftfläkt
  6 Gasbrännare
  7 Tändelektrod
  8 Förbränningskammare
  9 Flamrör med baffel
  10 Förbränningsluftfläkt
  11 Värmeväxlare
  12 Elektriska värmeelement
  13 Fyra varmluftsutsläpp
  14 vattenbehållare i rostfritt stål, 10 liter
  15 Varmvattenanslutningsrör
  16 Anslutningsrör för kallvatten
  17 Rumstemperaturgivare
  18 HDF termojacka

   

  Värmaren startas och önskad temperatur för värme och varmvatten ställs in på Truma Combi LCD-manöverpanelen (1). Värmaren ansluts till fordonets gasförsörjning via gasanslutningen (2). Gastillförseln till värmaren styrs via magnetventilen (3). Erforderlig förbränningsluft kommer in i apparaten genom den yttre kanalen på den kombinerade förbränningsluft/frånluftkåpan (4) och matas till gasbrännaren (6) med hjälp av förbränningsluftfläkten (5). Gasbrännaren, som har två tändelektroder (7) och en flamlikningselektrod, tänder gas-luftblandningen i förbränningskammaren (8).

  De heta avgaserna avleds i änden av förbränningskammaren på flamrörets (9) baffel och strömmar tillbaka mellan brännarens flamrör och värmeväxlarens innervägg. De matas till atmosfären via avgaskåpan (4).

  Cirkulationsfläkten (10) blåser in luften som ska värmas in i apparaten. Där strömmar luften längs värmeväxlarens (11) fenor, vilket säkerställer optimal värmeöverföring på grund av dess stora överföringsyta. Inuti värmeväxlaren finns ytterligare 1800 W elektriska värmeelement (12). De kan användas för att värma vatten och/eller varmluft alternativt eller extra. Den varma luften fördelas sedan i fordonet via fyra varmluftsuttag (13).

  Färskvatten finns i den yttre vattenbehållaren av rostfritt stål, som rymmer upp till tio liter (14). Den värms upp av värmeöverföringen från värmeväxlaren (11). På grund av vattenbehållarens excentriska form cirkulerar det varma vattnet, vilket säkerställer optimal blandning av vattnet och bättre termisk skiktning. Varmvattenanslutningsröret (15) förbinder Truma Combi med varmvattenledningarna i kök och badrum. Kallvatten pumpas från sötvattentanken via kallvattenanslutningsröret (16).

  Rumstemperaturgivaren i fordonet (17) mäter lufttemperaturen i fordonet. Vattentemperaturen mäts även av interna temperatursensorer. Apparaten minskar värmeeffekten innan önskad värme- och vattentemperatur uppnås. När den inställda temperaturen uppnås stängs brännaren av. När temperaturen sjunker under inställd värme- och vattentemperatur, kopplas Truma Combi automatiskt på igen för att värma luft och vatten (vinterläge). I sommarläge är det möjligt att värma upp vattnet oberoende av rumsvärmaren. HDF-värmemanteln (18) ger bra isolering för Truma Combi-värmaren.

 • Kan Truma värmare även användas när jag kör bil?

  Ja, uppvärmning under körning är möjlig med värmarna Truma Combi och VarioHeat.

  Med värmarna Truma S och Trumatic S är det endast möjligt att använda värmaren under körning med en kåpa, som måste monteras fritt i luftflödet. Truma rekommenderar kåpa T-3 eller T-2. Annars kan lågan blåsa tillbaka och orsaka skador på värmaren.

  För att värmaren ska fungera korrekt måste kåpan sticka ut minst 10 cm över takfästen, t.ex. takboxar, skid- eller bagagehållare.

  För uppvärmning under körning föreskriver direktivet UN ECE R 122 för husbilar och husvagnar en säkerhetsavstängningsanordning. Gastryckregleringssystemet Truma MonoControl CS uppfyller detta krav. I hela Europa får en typgodkänd gasolvärmare användas under körning (enligt direktiv UN ECE R 122) om systemet omfattar denna regulator med en korrekt konfigurerad gasolinstallation. Nationella föreskrifter måste följas.