segment_heating-systems

Combi 4

Värme och varmvatten för små och medelstora fordon

Med Combi 4 får du dubbel komfort: du värmer upp fordonet och vattnet med en och samma enhet. På så sätt sparar du både plats och vikt i husbilen eller husvagnen. I värmaren sitter en vattentank som rymmer tio liter och som även den värms upp på vintern.

Optimal fördelning av varmluft tack vare fyra luftutlopp
Kort uppvärmningstid för vatten
Vattentank i rostfritt stål
Fungerar även utan fylld vattentank
Låg energiförbrukning

Tekniska detaljer

Energikälla
Propan/butan
Drifttryck
30 mbar
Nominell värmeeffekt gasdrift
2 000 W/4 000 W
Bränsleförbrukning
160–335 g/h
Strömförbrukning (vid 12 V): drift värmare och vattenbehållare
Tillfälligt max. 6,5 A (genomsnittligt ca 1,2 A)
Vattenvolym
10 liter
Vikt
ca 14,4 kg
Mått (L x B x H)
510 x 450 x 300 mm

Highlights

Ytterligare information om Combi 4

Med Combi 4 får du dubbel komfort: du värmer upp fordonet och vattnet med en och samma enhet. På så sätt sparar du både plats och vikt i husbilen eller husvagnen. I värmaren sitter en vattentank som rymmer tio liter och som även den värms upp på vintern. Under sommardrift kan du värma upp vattnet oberoende av värmaren. Den varma luften strömmar in i fordonet genom fyra luftutsläpp och fördelas optimalt, så att du får ett behagligt inomhusklimat. Combi-värmaren arbetar dessutom nästintill ljudlöst och är extremt energisnål.

Du styr Combi 4 bekvämt med en digital manöverenhet. Om du även har en Truma-klimatanläggning monterad i fordonet, kan du välja funktionen Klimatautomatik på manöverenheten. Den anpassar automatiskt Combi-värmaren och Truma-klimatsystemet till varandra och håller konstant den rumstemperatur du föredrar i alla väder.

 • Digital manöverenhet CP plus iNet ready
 • Klimatautomatik i kombination med Truma-klimatanläggning

Passande produkter

Vilken husvagnsvärmare är rätt för dig?

Vår guide hjälper dig att hitta rätt husvagnsvärmare.

Liknande produkter

FAQ

 • Kan jag värma upp vardagsrummet med min Truma Combi värmare även om den inte är fylld med vatten?

  Ja, kombivärmaren kan användas i rent värmeläge även med en tom vattenbehållare.

 • Hur fungerar Truma Combi-värmaren?

  1 Kontrollpanel
  2 Gasanslutning
  3 Magnetventil
  4 Kombinerad förbränningsluft/avgaskåpa
  5 Förbränningsluftfläkt
  6 Gasbrännare
  7 Tändelektrod
  8 Förbränningskammare
  9 Flamrör med baffel
  10 Förbränningsluftfläkt
  11 Värmeväxlare
  12 Elektriska värmeelement
  13 Fyra varmluftsutsläpp
  14 vattenbehållare i rostfritt stål, 10 liter
  15 Varmvattenanslutningsrör
  16 Anslutningsrör för kallvatten
  17 Rumstemperaturgivare
  18 HDF termojacka

   

  Värmaren startas och önskad temperatur för värme och varmvatten ställs in på Truma Combi LCD-manöverpanelen (1). Värmaren ansluts till fordonets gasförsörjning via gasanslutningen (2). Gastillförseln till värmaren styrs via magnetventilen (3). Erforderlig förbränningsluft kommer in i apparaten genom den yttre kanalen på den kombinerade förbränningsluft/frånluftkåpan (4) och matas till gasbrännaren (6) med hjälp av förbränningsluftfläkten (5). Gasbrännaren, som har två tändelektroder (7) och en flamlikningselektrod, tänder gas-luftblandningen i förbränningskammaren (8).

  De heta avgaserna avleds i änden av förbränningskammaren på flamrörets (9) baffel och strömmar tillbaka mellan brännarens flamrör och värmeväxlarens innervägg. De matas till atmosfären via avgaskåpan (4).

  Cirkulationsfläkten (10) blåser in luften som ska värmas in i apparaten. Där strömmar luften längs värmeväxlarens (11) fenor, vilket säkerställer optimal värmeöverföring på grund av dess stora överföringsyta. Inuti värmeväxlaren finns ytterligare 1800 W elektriska värmeelement (12). De kan användas för att värma vatten och/eller varmluft alternativt eller extra. Den varma luften fördelas sedan i fordonet via fyra varmluftsuttag (13).

  Färskvatten finns i den yttre vattenbehållaren av rostfritt stål, som rymmer upp till tio liter (14). Den värms upp av värmeöverföringen från värmeväxlaren (11). På grund av vattenbehållarens excentriska form cirkulerar det varma vattnet, vilket säkerställer optimal blandning av vattnet och bättre termisk skiktning. Varmvattenanslutningsröret (15) förbinder Truma Combi med varmvattenledningarna i kök och badrum. Kallvatten pumpas från sötvattentanken via kallvattenanslutningsröret (16).

  Rumstemperaturgivaren i fordonet (17) mäter lufttemperaturen i fordonet. Vattentemperaturen mäts även av interna temperatursensorer. Apparaten minskar värmeeffekten innan önskad värme- och vattentemperatur uppnås. När den inställda temperaturen uppnås stängs brännaren av. När temperaturen sjunker under inställd värme- och vattentemperatur, kopplas Truma Combi automatiskt på igen för att värma luft och vatten (vinterläge). I sommarläge är det möjligt att värma upp vattnet oberoende av rumsvärmaren. HDF-värmemanteln (18) ger bra isolering för Truma Combi-värmaren.

 • Kan Truma värmare även användas när jag kör bil?

  Ja, uppvärmning under körning är möjlig med värmarna Truma Combi och VarioHeat.

  Med värmarna Truma S och Trumatic S är det endast möjligt att använda värmaren under körning med en kåpa, som måste monteras fritt i luftflödet. Truma rekommenderar kåpa T-3 eller T-2. Annars kan lågan blåsa tillbaka och orsaka skador på värmaren.

  För att värmaren ska fungera korrekt måste kåpan sticka ut minst 10 cm över takfästen, t.ex. takboxar, skid- eller bagagehållare.

  För uppvärmning under körning föreskriver direktivet UN ECE R 122 för husbilar och husvagnar en säkerhetsavstängningsanordning. Gastryckregleringssystemet Truma MonoControl CS uppfyller detta krav. I hela Europa får en typgodkänd gasolvärmare användas under körning (enligt direktiv UN ECE R 122) om systemet omfattar denna regulator med en korrekt konfigurerad gasolinstallation. Nationella föreskrifter måste följas.