segment_heating-systems

Combi 4 E

Kombinationsvärmare med integrerade värmestavar

Combi 4 E kombinerar alla fördelar hos Combi 4 med fördelarna hos en elvärmare. Till skillnad från Combi 4 har den även integrerade värmestavar. På så sätt kan du använda värmaren på campingplatsen med 12 V-nätdelen utan fordonsbatteri. Till det behöver Combi 4 E mycket litet ström.

Med integrerade värmestavar för extra elektrisk drift
Värmer upp fordonet och värmer upp vattnet särskilt snabbt
Förbrukar lite energi

Tekniska detaljer

Energikälla
Propan/butan + ström
Drifttryck
30 mbar
Nominell värmeeffekt gasdrift
2000 W / 4000 W
Nominell värmeeffekt eldrift
900 W / 1800 W
Nominell värmeeffekt blanddrift
max. 3 800 W
Bränsleförbrukning
160–335 g/h
Strömförbrukning (vid 12 V): drift värmare och vattenbehållare
Tillfälligt max. 6,5 A (genomsnittligt ca 1,2 A)
Strömförbrukning (vid 230 V)
3.9 A / 7.8 A
Vattenvolym
10 liter
Vikt
ca 15,5 kg
Mått (L x B x H)
510 x 450 x 300 mm

Highlights

Ytterligare information om Combi 4 E

Combi 4 E kombinerar alla fördelar hos Combi 4 med fördelarna hos en elvärmare. Till skillnad från Combi 4 har den även integrerade värmestavar. På så sätt kan du använda värmaren på campingplatsen med 12 V-nätdelen utan fordonsbatteri. Till det behöver Combi 4 E mycket litet ström. Värmaren går med gasdrift för fristående användning, med eldrift på campingplatsen samt med blanddrift vid låga utomhustemperaturer. På sommaren värmer Combi 4 E bara vattnet, utan att värma upp fordonet.

Precis som alla Combi-modeller kombinerar även Combi 4 E funktionerna värme och vattenuppvärmning i en och samma enhet. Värmaren ger dig behaglig värme i fordonet på bara några minuter. Samtidigt värmer den det vatten som du behöver för att duscha, diska eller tvätta händerna. Det bästa med det är att du bara behöver montera en enda enhet i din husvagn eller husbil. Det sparar både vikt och plats: till skillnad från med en S-värmare förblir passagen helt fri i fordonet.

 • Digital manöverenhet CP plus iNet ready: klimatautomatik tillsammans med en Truma-klimatanläggning

Passande produkter

Vilken husvagnsvärmare är rätt för dig?

Vår guide hjälper dig att hitta rätt husvagnsvärmare.

Liknande produkter

FAQ

 • Kan jag värma upp vardagsrummet med min Truma Combi värmare även om den inte är fylld med vatten?

  Ja, kombivärmaren kan användas i rent värmeläge även med en tom vattenbehållare.

 • Hur fungerar Truma Combi värmaren?

  1 Kontrollpanel
  2 Gasanslutning
  3 Magnetventil
  4 Kombinerad förbränningsluft/avgaskåpa
  5 Förbränningsluftfläkt
  6 Gasbrännare
  7 Tändelektrod
  8 Förbränningskammare
  9 Flamrör med baffel
  10 Förbränningsluftfläkt
  11 Värmeväxlare
  12 Elektriska värmeelement
  13 Fyra varmluftsutsläpp
  14 vattenbehållare i rostfritt stål, 10 liter
  15 Varmvattenanslutningsrör
  16 Anslutningsrör för kallvatten
  17 Rumstemperaturgivare
  18 HDF termojacka

   

  Värmaren startas och önskad temperatur för värme och varmvatten ställs in på Truma Combi LCD-manöverpanelen (1). Värmaren ansluts till fordonets gasförsörjning via gasanslutningen (2). Gastillförseln till värmaren styrs via magnetventilen (3). Erforderlig förbränningsluft kommer in i apparaten genom den yttre kanalen på den kombinerade förbränningsluft/frånluftkåpan (4) och matas till gasbrännaren (6) med hjälp av förbränningsluftfläkten (5). Gasbrännaren, som har två tändelektroder (7) och en flamlikningselektrod, tänder gas-luftblandningen i förbränningskammaren (8).

  De heta avgaserna avleds i änden av förbränningskammaren på flamrörets (9) baffel och strömmar tillbaka mellan brännarens flamrör och värmeväxlarens innervägg. De matas till atmosfären via avgaskåpan (4).

  Cirkulationsfläkten (10) blåser in luften som ska värmas in i apparaten. Där strömmar luften längs värmeväxlarens (11) fenor, vilket säkerställer optimal värmeöverföring på grund av dess stora överföringsyta. Inuti värmeväxlaren finns ytterligare 1800 W elektriska värmeelement (12). De kan användas för att värma vatten och/eller varmluft alternativt eller extra. Den varma luften fördelas sedan i fordonet via fyra varmluftsuttag (13).

  Färskvatten finns i den yttre vattenbehållaren av rostfritt stål, som rymmer upp till tio liter (14). Den värms upp av värmeöverföringen från värmeväxlaren (11). På grund av vattenbehållarens excentriska form cirkulerar det varma vattnet, vilket säkerställer optimal blandning av vattnet och bättre termisk skiktning. Varmvattenanslutningsröret (15) förbinder Truma Combi med varmvattenledningarna i kök och badrum. Kallvatten pumpas från sötvattentanken via kallvattenanslutningsröret (16).

  Rumstemperaturgivaren i fordonet (17) mäter lufttemperaturen i fordonet. Vattentemperaturen mäts även av interna temperatursensorer. Apparaten minskar värmeeffekten innan önskad värme- och vattentemperatur uppnås. När den inställda temperaturen uppnås stängs brännaren av. När temperaturen sjunker under inställd värme- och vattentemperatur, kopplas Truma Combi automatiskt på igen för att värma luft och vatten (vinterläge). I sommarläge är det möjligt att värma upp vattnet oberoende av rumsvärmaren. HDF-värmemanteln (18) ger bra isolering för Truma Combi-värmaren.

 • Kan Truma värmare även användas när jag kör bil?

  Ja, uppvärmning under körning är möjlig med värmarna Truma Combi och VarioHeat.

  Med värmarna Truma S och Trumatic S är det endast möjligt att använda värmaren under körning med en kåpa, som måste monteras fritt i luftflödet. Truma rekommenderar kåpa T-3 eller T-2. Annars kan lågan blåsa tillbaka och orsaka skador på värmaren.

  För att värmaren ska fungera korrekt måste kåpan sticka ut minst 10 cm över takfästen, t.ex. takboxar, skid- eller bagagehållare.

  För uppvärmning under körning föreskriver direktivet UN ECE R 122 för husbilar och husvagnar en säkerhetsavstängningsanordning. Gastryckregleringssystemet Truma MonoControl CS uppfyller detta krav. I hela Europa får en typgodkänd gasolvärmare användas under körning (enligt direktiv UN ECE R 122) om systemet omfattar denna regulator med en korrekt konfigurerad gasolinstallation. Nationella föreskrifter måste följas.