segment_manoeuvring-systems

Mover XT4

Manövreringshjälp för dubbelaxlade husvagnar på upp till 3 100 kilo

Mover XT4 är den kraftfulla manövreringshjälpen för tungviktare. Den passar särskilt bra till stora, tunga, dubbelaxlade husvagnar med en vikt på upp till 3 100 kilo. De högeffektiva motorerna kräver liten batterikapacitet: ett 55 Ah Optima-batteri räcker för Mover XT4. Dessutom är de borstlösa motorerna extra lätta.

Drivrullarna svänger till och från automatiskt
Som på räls: 100 procent rak körning
Maximal tillförlitlighet och säkerhet
Steglös styrning och acceleration tack vare Truma Dynamic Move Technology
Med 60 kg det lättaste manöversystemet i sin klass
5 års reservdelsgaranti vid eftermontering hos auktoriserad Truma-återförsäljare

Tekniska detaljer

Tillåten totalvikt
3100 kg
Typ av släpfordon
Dubbelaxlat
Genomsnittlig strömförbrukning
ca 37 A
Fram-/bortsvängning
elektrisk
Max. backtagningsförmåga
10 % vid 3 100 kg
Vikt
ca 60 kg
Driftspänning
12 V DC
Maximal strömförbrukning
150 A
Strömförbrukning i vila
< 80 mA (inkopplad stickkontakt/adapter) < 0,15 mA (urkopplad stickkontakt/adapter eller efter 1 timme med inkopplad stickkontakt/adapter)
Hastighet (beroende på vikt och stigning)
ca 17 cm per sekund
Fjärrkontroll för manövrering
Klass 2, 868 MHz

Highlights

Mer informasjon

Mover XT4 är den kraftfulla manövreringshjälpen för tungviktare. Den passar särskilt bra till stora, tunga, dubbelaxlade husvagnar med en vikt på upp till 3 100 kilo. De högeffektiva motorerna kräver liten batterikapacitet: ett 55 Ah Optima-batteri räcker för Mover XT4. Dessutom är de borstlösa motorerna extra lätta.

Drivhjulen svänger du enkelt fram och bort med en knapptryckning. Sedan manövrerar du husvagnen exakt, säkert och smidigt även på smala uppställningsplatser. Om vrid- och skjutreglaget används samtidigt roterar Mover XT4 ett varv. Radien är endast 10,8 meter och det hela går på en och en halv minut. Eftersom husvagnen har två axlar kan den inte rotera på stället runt sin egen axel.

Truma Dynamic Move Technology – den permanenta utjämningen av motorernas bör- och ärvarvtal – finns även i Mover XT4 och ger maximal manövreringsprecision och eXTrem riktningsstabilitet. Hinder på den ena sidan eller ojämna underlag är ingen match.

  • Klarar stigningar på upp till tio procent och vanliga påkörningskilar (korttidsbelastning)
  • Steglös styrning och acceleration tack vare Truma Dynamic Move Technology
  • Manövrera med hög precision
  • Kraftfulla, borstlösa likströmsmotorer
  • Kompakt och lätt konstruktion, så att du kan ha tyngre last i husvagnen

Efter den fabriksgaranti på två år som ges av tillverkaren erbjuder Truma Partner en reservdelsgaranti för klimatsystem och Mover (nedan kallade ”produkten”) från tillverkaren Truma. Denna reservdelsgaranti gäller i ytterligare 3 år, det vill säga för år 3, 4 och 5 efter köpdatumet, under de villkor som räknas upp nedan.

Vilken Truma Mover är rätt för dig?

Vår guide hjälper dig att hitta rätt husvagnsförflyttare.

Liknande produkter

FAQ

  • Kan en Truma Mover användas som stöldskyddsanordning?

    För att kunna använda Mover som stöldskydd måste drivrullarna köras upp till hjulen. Det är inget problem om rullarna är under tryck under en kort tid. Vi rekommenderar dock inte detta som en långsiktig åtgärd. I så fall skulle drivrullarnas permanenta avtryck på däcken deformeras och skadas.

  • Vilket batteri behöver jag för att driva Truma Mover?

    För drift rekommenderar vi i allmänhet batterier för elfordon eller belysning. Dessa kan vara gelbatterier eller AGM-batterier med rundcellsteknik.

    För en optimal strömförsörjning erbjuder vi Mover PowerSet.
    Truma Mover PowerSet består av optimalt samordnade topprodukter som ser till att din Mover kan leverera full effekt upp till 50 % längre.

    Truma rekommenderar de högpresterande Optima-batterierna, för vilka en speciellt anpassad laddningskurva finns tillgänglig med BC 10-laddaren.

  • Hur vet jag om jag kan montera Truma Mover på min husvagn?

    Manöversystemet Truma Mover kan i allmänhet monteras på de flesta husvagnar. Se respektive mått i vår monteringsanvisning och monteringsöversikt.

  • Delar garanti för klimatsystem och Mover från tillverkaren Truma

    Garantigivare och garantitid

    Efter den fabriksgaranti på två år som ges av tillverkaren erbjuder Truma Partner en reservdelsgaranti för klimatsystem och Mover (nedan kallade ”produkten”) från tillverkaren Truma. Denna reservdelsgaranti gäller i ytterligare 3 år, det vill säga för år 3, 4 och 5 efter köpdatumet, under de villkor som räknas upp nedan.
    Garantigivare är den Truma Partner som sålde produkten och som installerade den professionellt.

    Om en reparation utförs inom ramen för garantin, så börjar garantitiden för den reparerade eller utbytta delen inte om från början, utan den ursprungliga garantitiden löper vidare.

    Garantins villkor och omfattning

    Denna reservdelsgaranti gäller för fel på produkten som beror på material- eller tillverknings- fel.

    När man vill göra ett anspråk inom ramen för denna reservdelsgaranti måste man lägga fram detta garantibevis tillsammans med köpbeviset i original, samt uppge serienumret på den produkt som garantianspråket gäller.

    Reservdelskostnaderna täcks av denna garanti. Kostnader som inte täcks av denna garanti är kostnader för demontering och montering, demontering av möbler eller delar av karossen eller transport- och vägavgifter, resekostnader eller andra kostnader som inte är reservdelskostnader.

    Det är Truma Partner som avgör hur delen ska repareras. Utbytta delar/reservdelar övergår i garantigivarens ägo.

    Undantag från garantin

    Garantin gäller inte:

    om produkten används felaktigt, olämpligt, oaktsamt, onormalt eller på ett sätt som inte motsvarar den avsedda användningen

    om produkten monterats, installerats eller tagits i drift felaktigt på ett sätt som inte mot- svarar bruks- och monteringsanvisningen

    om produkten varit i drift eller manövrerats på ett felaktigt sätt som inte motsvarar bruks- och monteringsanvisningen, särskilt om underhålls-, skötsel- och
    varningsanvisningarna inte beaktats

    om installationer, reparationer eller andra ingrepp utförts av personer som inte är auktoriserade

    för förbrukningsmaterial, slitdelar eller för normalt slitage

    om produkten förses med reservdelar, kompletterande delar eller tillbehörsdelar som inte

    är originaldelar från tillverkaren eller delar som godkänts av tillverkaren

    för skador som uppstått genom främmande material (t.ex. oljor eller mjukningsmedel i ga-

    sen), kemiska eller elektrokemiska faktorer i vattnet eller om produkten på annat sätt kom- mit i kontakt med olämpliga material (t.ex. kemiska produkter, brandfarliga ämnen eller olämpliga rengöringsmedel)

    för skador som uppstått genom onormala omgivningsförhållanden eller olämpliga driftvill- kor

    för skador som uppstått genom force majeure eller naturkatastrofer, eller genom någon annan yttre faktor som tillverkaren inte kan ansvara för

    för skador som uppstått genom felaktig transport

    för förändringar av produkten som genomförs av kunden eller av tredje part, inklusive förändringar eller installation av reservdelar, kompletterande delar och tillbehörsdelar, särskilt vad gäller avgasledning och skorsten.

    Övrigt

    Mer omfattande anspråk, särskilt skadeståndsanspråk från slutkunden eller tredje part, är uteslutna.

    Slutkundens avtalsenliga eller lagstadgade anspråk gentemot Truma Partner, som t.ex. rekla- mations- eller skadeståndsanspråk, påverkas inte av denna reservdelsgaranti.

    Föreskrifterna i produktansvarslagen påverkas inte av detta.