segment_manoeuvring-systems

Mover SX

Manövreringshjälp för manuell fram-/bortsvängning till enaxlade husvagnar

Mover SX är basmodellen bland Trumas manövreringshjälpmedel och förflyttar enaxlade husvagnar med en totalvikt på upp till 2000 kilo. Det är det första manuellt framsvängbara manövreringssystemet på marknaden med steglös reglering.

Manuell fram- och bortsvängning med en spakrörelse
Säker och exakt styrning utan kraftansträngning
Intuitiv fjärrkontroll med vridknapp (styra) och skjutreglage (accelerera)
Enkel att montera på alla vanliga ramar med L- eller U-profil
Har nationellt typgodkännande, ingen TÜV-anteckning krävs (Tyskland)

Tekniska detaljer

Tillåten totalvikt
2 000 kg
Typ av släpfordon
Enaxlat
Genomsnittlig strömförbrukning
20 A 2000 kg
Fram-/bortsvängning
manuell
Max. backtagningsförmåga
13 % vid 2000 kg
Vikt
ca 35 kg (inkl. Ensidesbetjäning)
Driftspänning
12 V DC
Maximal strömförbrukning
120 A
Strömförbrukning i vila
< 20 mA
Hastighet (beroende på vikt och stigning)
ca 16 cm per sekund
Fjärrkontroll för manövrering
Klass 1, 868 MHz

Ytterligare information om Mover SX

Mover SX är basmodellen bland Trumas manövreringshjälpmedel och förflyttar enaxlade husvagnar med en totalvikt på upp till 2000 kilo. Det är det första manuellt framsvängbara manövreringssystemet på marknaden med steglös reglering.

Du svänger manuellt fram de båda drivenheterna till Mover SX till däcken från ena sidan med en spakrörelse. Tack vare den smarta mekaniken kan du göra det utan större kraftanvändning och utan att veva. Med fjärrkontrollen kan du manövrera husvagnen smidigt, utan ryck och med högsta precision.

Precis som alla manövreringshjälpmedel från Truma har Mover SX en automatisk stoppfunktion. Så snart Mover SX är utanför fjärrkontrollens räckvidd stannar husvagnen omedelbart.

 • Klarar stigningar på upp till 13 procent
 • Manövrera mjuk tack vare steglös reglering
 • Det går att rotera husvagnen runt dess egen axel (360°)
 • Korrosionsskyddad och resistent mot salthaltigt stänkvatten vid användning på vintern, skyddad mot damm, fukt, olja, bensin, salthaltig luft och UV-strålning
 • För husvagnar på upp till 2000 kg

Efter den fabriksgaranti på två år som ges av tillverkaren erbjuder Truma Partner en reservdelsgaranti för klimatsystem och Mover (nedan kallade ”produkten”) från tillverkaren Truma. Denna reservdelsgaranti gäller i ytterligare 3 år, det vill säga för år 3, 4 och 5 efter köpdatumet, under de villkor som räknas upp nedan.

Passande produkter

Vilken Truma Mover är rätt för dig?

Vår guide hjälper dig att hitta rätt husvagnsförflyttare.

Liknande produkter

FAQ

 • Kan en Truma Mover användas som stöldskyddsanordning?

  För att kunna använda Mover som stöldskydd måste drivrullarna köras upp till hjulen. Det är inget problem om rullarna är under tryck under en kort tid. Vi rekommenderar dock inte detta som en långsiktig åtgärd. I så fall skulle drivrullarnas permanenta avtryck på däcken deformeras och skadas.

 • Vilket batteri behöver jag för att driva Truma Mover?

  För drift rekommenderar vi i allmänhet batterier för elfordon eller belysning. Dessa kan vara gelbatterier eller AGM-batterier med rundcellsteknik.

  För en optimal strömförsörjning erbjuder vi Mover PowerSet.
  Truma Mover PowerSet består av optimalt samordnade topprodukter som ser till att din Mover kan leverera full effekt upp till 50 % längre.

  Truma rekommenderar de högpresterande Optima-batterierna, för vilka en speciellt anpassad laddningskurva finns tillgänglig med BC 10-laddaren.

 • Hur vet jag om jag kan montera Truma Mover på min husvagn?

  Manöversystemet Truma Mover kan i allmänhet monteras på de flesta husvagnar. Se respektive mått i vår monteringsanvisning och monteringsöversikt.

 • Delar garanti för klimatsystem och Mover från tillverkaren Truma

  Garantigivare och garantitid

  Efter den fabriksgaranti på två år som ges av tillverkaren erbjuder Truma Partner en reservdelsgaranti för klimatsystem och Mover (nedan kallade ”produkten”) från tillverkaren Truma. Denna reservdelsgaranti gäller i ytterligare 3 år, det vill säga för år 3, 4 och 5 efter köpdatumet, under de villkor som räknas upp nedan.
  Garantigivare är den Truma Partner som sålde produkten och som installerade den professionellt.

  Om en reparation utförs inom ramen för garantin, så börjar garantitiden för den reparerade eller utbytta delen inte om från början, utan den ursprungliga garantitiden löper vidare.

  Garantins villkor och omfattning

  Denna reservdelsgaranti gäller för fel på produkten som beror på material- eller tillverknings- fel.

  När man vill göra ett anspråk inom ramen för denna reservdelsgaranti måste man lägga fram detta garantibevis tillsammans med köpbeviset i original, samt uppge serienumret på den produkt som garantianspråket gäller.

  Reservdelskostnaderna täcks av denna garanti. Kostnader som inte täcks av denna garanti är kostnader för demontering och montering, demontering av möbler eller delar av karossen eller transport- och vägavgifter, resekostnader eller andra kostnader som inte är reservdelskostnader.

  Det är Truma Partner som avgör hur delen ska repareras. Utbytta delar/reservdelar övergår i garantigivarens ägo.

  Undantag från garantin

  Garantin gäller inte:

  om produkten används felaktigt, olämpligt, oaktsamt, onormalt eller på ett sätt som inte motsvarar den avsedda användningen

  om produkten monterats, installerats eller tagits i drift felaktigt på ett sätt som inte mot- svarar bruks- och monteringsanvisningen

  om produkten varit i drift eller manövrerats på ett felaktigt sätt som inte motsvarar bruks- och monteringsanvisningen, särskilt om underhålls-, skötsel- och
  varningsanvisningarna inte beaktats

  om installationer, reparationer eller andra ingrepp utförts av personer som inte är auktoriserade

  för förbrukningsmaterial, slitdelar eller för normalt slitage

  om produkten förses med reservdelar, kompletterande delar eller tillbehörsdelar som inte

  är originaldelar från tillverkaren eller delar som godkänts av tillverkaren

  för skador som uppstått genom främmande material (t.ex. oljor eller mjukningsmedel i ga-

  sen), kemiska eller elektrokemiska faktorer i vattnet eller om produkten på annat sätt kom- mit i kontakt med olämpliga material (t.ex. kemiska produkter, brandfarliga ämnen eller olämpliga rengöringsmedel)

  för skador som uppstått genom onormala omgivningsförhållanden eller olämpliga driftvill- kor

  för skador som uppstått genom force majeure eller naturkatastrofer, eller genom någon annan yttre faktor som tillverkaren inte kan ansvara för

  för skador som uppstått genom felaktig transport

  för förändringar av produkten som genomförs av kunden eller av tredje part, inklusive förändringar eller installation av reservdelar, kompletterande delar och tillbehörsdelar, särskilt vad gäller avgasledning och skorsten.

  Övrigt

  Mer omfattande anspråk, särskilt skadeståndsanspråk från slutkunden eller tredje part, är uteslutna.

  Slutkundens avtalsenliga eller lagstadgade anspråk gentemot Truma Partner, som t.ex. rekla- mations- eller skadeståndsanspråk, påverkas inte av denna reservdelsgaranti.

  Föreskrifterna i produktansvarslagen påverkas inte av detta.