Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.
segment_airconditioning-systems

Saphir compact

Klimatanläggning för bagageutrymmet för små och medelstora fordon

Saphir compact är en klimatanläggning för bagageutrymmet som passar särskilt bra i små till medelstora husvagnar och husbilar. Den kyler inte bara luften, utan renar och torkar den också. Därför sitter det ett ludd- och ett partikelfilter på framsidan av enheten. Samtidigt är klimatsystemet lätt, mycket kompakt och förbrukar minimalt med ström.

Kyltiden kan programmeras upp till 15 timmar i förväg med timerfunktionen
Rumstemperaturen väljs i steg om en grad
Kan användas på campingplatser med en säkring på minst tre ampere
Extra lätt – väger bara 20 kilo
5 års garanti på delar vid eftermontering av en auktoriserad Truma-återförsäljare

Tekniska detaljer

Spänningsförsörjning
230 V–240 V ~, 50 Hz
Strömförbrukning kylning
2.8 A
Startström
15 A (150 ms)
Kyleffekt
1800 W
Användningsområde
+16 °C till +40 °C
Vikt (utan monteringsmaterial)
ca 20 kg
Mått (L x B x H)
560 x 400 x 290 mm
Monteringsmått (L x B x H)
790 x 440 x 290 mm
Luftflöde
max. 310 m³/h
Maximal lutning under drift
8%

Highlights

Ytterligare information om Saphir compact

Saphir compact är en klimatanläggning för bagageutrymmet som passar särskilt bra i små till medelstora husvagnar och husbilar. Den kyler inte bara luften, utan renar och torkar den också. Därför sitter det ett ludd- och ett partikelfilter på framsidan av enheten. Samtidigt är klimatsystemet lätt, mycket kompakt och förbrukar minimalt med ström.

Du reglerar enkelt klimatanläggningen för bagageutrymmet med fjärrkontrollen. Som tillval kan Saphir compact även styras med den digitala manöverenheten CP plus iNet ready. Om du förutom Truma-klimatanläggningen har en Truma Combi-värmare i fordonet, kan du använda dig av klimatautomatik. Då anpassas de båda enheterna till varandra tills den önskade temperaturen är uppnådd. Du kan dessutom utöka den digitala manöverenheten med Truma iNet Box. Då kan du styra alla TIN-buss-förberedda Truma-enheter bekvämt med en app.

Saphir compact monteras centralt i en förvaringslåda, till exempel i förvaringsbänken, så att den svala luften fördelas jämnt i hela husvagnen eller husbilen.

 • Mycket låg strömförbrukning
 • Arbetar extra tyst
 • Lågt varvtal hos inomhus- och utomhusfläkten i sleep-funktionen
 • Tre fläktnivåer och två driftsätt: kylning och cirkulationsluft

Efter den fabriksgaranti på två år som ges av tillverkaren erbjuder Truma Partner en reservdelsgaranti för klimatsystem och Mover (nedan kallade ”produkten”) från tillverkaren Truma. Denna reservdelsgaranti gäller i ytterligare 3 år, det vill säga för år 3, 4 och 5 efter köpdatumet, under de villkor som räknas upp nedan.

Passande produkter

Vilken luftkonditionering är rätt för dig?

Vår guide hjälper dig att hitta rätt luftkonditionering för husvagnen.

Liknande produkter

FAQ

 • Varför har en Truma-klimatanläggning inte samma kyleffekt som en bilklimatanläggning?

  I många fall används luftkonditioneringssystem i bilar under bara 20 till 30 minuter. En behaglig temperatur på ca 23 °C bör uppnås inom en mycket kort tid. Eftersom bilar ofta har mörka färger på in- och utsidan och vinklade fönster, t.ex. vindrutan, värms de upp mycket snabbt. Därför är bilens luftkonditioneringssystem utrustade med en hög kyleffekt (6 till 8 kW). De är mycket kraftfullare, eftersom luftkonditioneringssystemets kompressor drivs av bilens motor. Detta förklarar varför motorn förlorar effekt när luftkonditioneringssystemet är påslaget i bilen.

  Å andra sidan används husbilar ofta i flera timmar. Luftkonditioneringssystemet används också under en längre period (under körning eller på campingplatsen). Ljusa ytterfärger och branta fönster minskar uppvärmningen av fordonet jämfört med bilar. Kyleffekten hos luftkonditioneringssystem i husbilar är i allmänhet mycket lägre, eftersom de är eldrivna och strömförsörjningen är begränsad. Därför är det viktigt med en hög energieffektivitetsnivå, som säkerställer optimal kyleffekt med låg strömförbrukning.

  Under optimala förhållanden, t.ex. när fordonet står i skugga, är mörkt, fönster och takfönster är stängda och luftfuktigheten är låg, kan vår klimatanläggning åstadkomma en temperaturskillnad på högst 10 °C.

 • Kan luftkonditioneringssystemet Truma Saphirs fördelningssystem för kalluft anslutas till befintliga varmluftskanaler?

  Nej, inte alls.

  Varmluftskanalerna har ingen isolering som skyddar mot kondensbildning. Vid drift av Truma klimatanläggning skulle kondens bildas på det yttre pappskiktet på varmluftskanalerna. Detta skulle skada kanalerna och förvaringsfacken.

 • Vad måste jag tänka på när det gäller underhåll av Trumas luftkonditioneringssystem?

  Trumas luftkonditioneringssystem har ett slutet cirkulationssystem för kyld luft. I motsats till bilar behöver ingen kylvätska fyllas på eller bytas ut.

  För Saphir luftkonditioneringssystem rekommenderar vi att du rengör flufffiltret två gånger per år och byter ut det vid behov. Vi rekommenderar att du byter ut partikelfiltret varje år i början av säsongen.

  För Aventa luftkonditioneringssystem rekommenderar vi att du byter ut luftfiltret varje år eller vid behov.

 • Delar garanti för klimatsystem och Mover från tillverkaren Truma

  Garantigivare och garantitid

  Efter den fabriksgaranti på två år som ges av tillverkaren erbjuder Truma Partner en reservdelsgaranti för klimatsystem och Mover (nedan kallade ”produkten”) från tillverkaren Truma. Denna reservdelsgaranti gäller i ytterligare 3 år, det vill säga för år 3, 4 och 5 efter köpdatumet, under de villkor som räknas upp nedan.
  Garantigivare är den Truma Partner som sålde produkten och som installerade den professionellt.

  Om en reparation utförs inom ramen för garantin, så börjar garantitiden för den reparerade eller utbytta delen inte om från början, utan den ursprungliga garantitiden löper vidare.

  Garantins villkor och omfattning

  Denna reservdelsgaranti gäller för fel på produkten som beror på material- eller tillverknings- fel.

  När man vill göra ett anspråk inom ramen för denna reservdelsgaranti måste man lägga fram detta garantibevis tillsammans med köpbeviset i original, samt uppge serienumret på den produkt som garantianspråket gäller.

  Reservdelskostnaderna täcks av denna garanti. Kostnader som inte täcks av denna garanti är kostnader för demontering och montering, demontering av möbler eller delar av karossen eller transport- och vägavgifter, resekostnader eller andra kostnader som inte är reservdelskostnader.

  Det är Truma Partner som avgör hur delen ska repareras. Utbytta delar/reservdelar övergår i garantigivarens ägo.

  Undantag från garantin

  Garantin gäller inte:

  om produkten används felaktigt, olämpligt, oaktsamt, onormalt eller på ett sätt som inte motsvarar den avsedda användningen

  om produkten monterats, installerats eller tagits i drift felaktigt på ett sätt som inte mot- svarar bruks- och monteringsanvisningen

  om produkten varit i drift eller manövrerats på ett felaktigt sätt som inte motsvarar bruks- och monteringsanvisningen, särskilt om underhålls-, skötsel- och
  varningsanvisningarna inte beaktats

  om installationer, reparationer eller andra ingrepp utförts av personer som inte är auktoriserade

  för förbrukningsmaterial, slitdelar eller för normalt slitage

  om produkten förses med reservdelar, kompletterande delar eller tillbehörsdelar som inte

  är originaldelar från tillverkaren eller delar som godkänts av tillverkaren

  för skador som uppstått genom främmande material (t.ex. oljor eller mjukningsmedel i ga-

  sen), kemiska eller elektrokemiska faktorer i vattnet eller om produkten på annat sätt kom- mit i kontakt med olämpliga material (t.ex. kemiska produkter, brandfarliga ämnen eller olämpliga rengöringsmedel)

  för skador som uppstått genom onormala omgivningsförhållanden eller olämpliga driftvill- kor

  för skador som uppstått genom force majeure eller naturkatastrofer, eller genom någon annan yttre faktor som tillverkaren inte kan ansvara för

  för skador som uppstått genom felaktig transport

  för förändringar av produkten som genomförs av kunden eller av tredje part, inklusive förändringar eller installation av reservdelar, kompletterande delar och tillbehörsdelar, särskilt vad gäller avgasledning och skorsten.

  Övrigt

  Mer omfattande anspråk, särskilt skadeståndsanspråk från slutkunden eller tredje part, är uteslutna.

  Slutkundens avtalsenliga eller lagstadgade anspråk gentemot Truma Partner, som t.ex. rekla- mations- eller skadeståndsanspråk, påverkas inte av denna reservdelsgaranti.

  Föreskrifterna i produktansvarslagen påverkas inte av detta.