Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.
segment_airconditioning-systems

Aventa comfort

Takklimatanläggning med integrerad värmepump

Aventa comfort kyler fordonet till en skön temperatur på kortast möjliga tid. Samtidigt renas och torkas luften, så att du får ett behagligt inomhusklimat till och med vid små temperaturskillnader. Men det är inte den enda funktionen hos den här kraftfulla takklimatanläggningen: den kan även användas som värmare.

Behaglig förfriskning på nolltid
Uppvärmningsfunktion möjlig
Ambientbelysning fungerar även utan luftkonditioneringsläge
Mycket effektiv i kyl- och värmeläge
I händelse av garantianspråk får du en utbytesenhet inom kort tid
5 års reservdelsgaranti vid eftermontering av en auktoriserad Truma-återförsäljare
Ny: Nu även i svart

Tekniska detaljer

Spänningsförsörjning
230 V – 240 V ~. 50 Hz
Strömförbrukning kylning
4.2 A
Strömförbrukning uppvärmning
3.7 A
Startström
28 A (150 ms)
Kyleffekt
2400 W
Värmeeffekt
1700 W
Användningsområde
+4 °C till +40 °C
Vikt (utan monteringsmaterial)
ca 33 kg
Yttermått (L x B x H)
1008 x 660 x 248 mm
Innermått (L x B x H)
670 x 523 x 46 mm
Mått taköppning (L x B)
380 x 350 mm/400 x 400 mm
Luftflöde
max. 400 m³/h
Maximal lutning under drift
8%

Highlights

Ytterligare information om Aventa comfort

Aventa comfort kyler fordonet till en skön temperatur på kortast möjliga tid. Samtidigt renas och torkas luften, så att du får ett behagligt inomhusklimat till och med vid små temperaturskillnader. Men det är inte den enda funktionen hos den här kraftfulla takklimatanläggningen: den kan även användas som värmare. Tack vare den integrerade värmepumpen kan du använda den till att värma upp husbilen eller husvagnen, framför allt under övergångsperioden. Den har en extra energisnål drift.

Alla Aventa-klimatanläggningar är tekniskt optimerade så att de arbetar extra tyst. Den svala luften strömmar in jämnt i hela boutrymmet via luftspridaren. Du kan dosera luftströmmen optimalt genom att ställa in de fyra luftutloppen precis som du vill. Inuti luftfördelaren finns även en dimbar stämningsbelysning.

Rumstemperaturen reglerar du antingen med fjärrkontroll eller med den digitala manöverenheten CP plus. Den kan du köpa som tillval hos din Truma-återförsäljare. Tillsammans med en Combi-värmare går det till och med att använda klimatautomatik. Då styrs värmaren och klimatanläggningen automatiskt tills önskad temperatur har uppnåtts. Du kan dessutom utöka Truma Aventa comfort med Truma iNet Box och hantera takklimatanläggningen via Truma App.

Du kan låta en auktoriserad verkstad montera Truma-klimatanläggningen Aventa comfort exempelvis där takfönstret brukar sitta. Eftersom luftspridaren är mycket platt har monteringen nästan ingen påverkan på den fria passagen i fordonet.

 • Sleep-funktionen med reducerat fläktvarvtal är extra tyst
 • Med timern programmerar du önskad drifttid
 • Rumstemperaturen ställs in i steg om en grad

Efter den fabriksgaranti på två år som ges av tillverkaren erbjuder Truma Partner en reservdelsgaranti för klimatsystem och Mover (nedan kallade ”produkten”) från tillverkaren Truma. Denna reservdelsgaranti gäller i ytterligare 3 år, det vill säga för år 3, 4 och 5 efter köpdatumet, under de villkor som räknas upp nedan.

Passande produkter

Vilken luftkonditionering är rätt för dig?

Vår guide hjälper dig att hitta rätt luftkonditionering för husvagnen.

Liknande produkter

FAQ

 • Varför har en Truma-klimatanläggning inte samma kyleffekt som en bilklimatanläggning?

  I många fall används luftkonditioneringssystem i bilar under bara 20 till 30 minuter. En behaglig temperatur på ca 23 °C bör uppnås inom en mycket kort tid. Eftersom bilar ofta har mörka färger på in- och utsidan och vinklade fönster, t.ex. vindrutan, värms de upp mycket snabbt. Därför är bilens luftkonditioneringssystem utrustade med en hög kyleffekt (6 till 8 kW). De är mycket kraftfullare, eftersom luftkonditioneringssystemets kompressor drivs av bilens motor. Detta förklarar varför motorn förlorar effekt när luftkonditioneringssystemet är påslaget i bilen.

  Å andra sidan används husbilar ofta i flera timmar. Luftkonditioneringssystemet används också under en längre period (under körning eller på campingplatsen). Ljusa ytterfärger och branta fönster minskar uppvärmningen av fordonet jämfört med bilar. Kyleffekten hos luftkonditioneringssystem i husbilar är i allmänhet mycket lägre, eftersom de är eldrivna och strömförsörjningen är begränsad. Därför är det viktigt med en hög energieffektivitetsnivå, som säkerställer optimal kyleffekt med låg strömförbrukning.

  Under optimala förhållanden, t.ex. när fordonet står i skugga, är mörkt, fönster och takfönster är stängda och luftfuktigheten är låg, kan vår klimatanläggning åstadkomma en temperaturskillnad på högst 10 °C.

 • Hur kyler jag min husvagn eller husbil särskilt effektivt?

  Du kan hålla huvudet kallt i alla temperaturer genom att följa dessa tips:
  Kontrollera att det finns tillräckligt med säkringar (min. 4 A) på campingplatsen innan du startar systemet.
  Placera fordonet i skugga om möjligt.
  Stäng persiennerna för att minska värmestrålningen.
  Rengör taket med jämna mellanrum – smutsiga tak är varmare tak.
  Ventilera fordonet ordentligt innan du startar apparaten, så att varm luft som ansamlats i fordonet förs bort.
  För att uppnå ett hälsosamt inomhusklimat bör skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperaturen inte vara för stor.
  Under drift rengörs och avfuktas den cirkulerande luften. Avfuktning av fuktig luft skapar ett behagligt inomhusklimat även om temperaturskillnaderna inte är så stora.
  Stäng alla dörrar och fönster vid kylning så att det inte bildas kondens på luftfördelaren.

 • What must I consider as regards maintenance of Truma air conditioning systems?

  Vad måste jag tänka på när det gäller underhåll av Trumas luftkonditioneringssystem?

 • Delar garanti för klimatsystem och Mover från tillverkaren Truma

  Garantigivare och garantitid

  Efter den fabriksgaranti på två år som ges av tillverkaren erbjuder Truma Partner en reservdelsgaranti för klimatsystem och Mover (nedan kallade ”produkten”) från tillverkaren Truma. Denna reservdelsgaranti gäller i ytterligare 3 år, det vill säga för år 3, 4 och 5 efter köpdatumet, under de villkor som räknas upp nedan.
  Garantigivare är den Truma Partner som sålde produkten och som installerade den professionellt.

  Om en reparation utförs inom ramen för garantin, så börjar garantitiden för den reparerade eller utbytta delen inte om från början, utan den ursprungliga garantitiden löper vidare.

  Garantins villkor och omfattning

  Denna reservdelsgaranti gäller för fel på produkten som beror på material- eller tillverknings- fel.

  När man vill göra ett anspråk inom ramen för denna reservdelsgaranti måste man lägga fram detta garantibevis tillsammans med köpbeviset i original, samt uppge serienumret på den produkt som garantianspråket gäller.

  Reservdelskostnaderna täcks av denna garanti. Kostnader som inte täcks av denna garanti är kostnader för demontering och montering, demontering av möbler eller delar av karossen eller transport- och vägavgifter, resekostnader eller andra kostnader som inte är reservdelskostnader.

  Det är Truma Partner som avgör hur delen ska repareras. Utbytta delar/reservdelar övergår i garantigivarens ägo.

  Undantag från garantin

  Garantin gäller inte:

  om produkten används felaktigt, olämpligt, oaktsamt, onormalt eller på ett sätt som inte motsvarar den avsedda användningen

  om produkten monterats, installerats eller tagits i drift felaktigt på ett sätt som inte mot- svarar bruks- och monteringsanvisningen

  om produkten varit i drift eller manövrerats på ett felaktigt sätt som inte motsvarar bruks- och monteringsanvisningen, särskilt om underhålls-, skötsel- och
  varningsanvisningarna inte beaktats

  om installationer, reparationer eller andra ingrepp utförts av personer som inte är auktoriserade

  för förbrukningsmaterial, slitdelar eller för normalt slitage

  om produkten förses med reservdelar, kompletterande delar eller tillbehörsdelar som inte

  är originaldelar från tillverkaren eller delar som godkänts av tillverkaren

  för skador som uppstått genom främmande material (t.ex. oljor eller mjukningsmedel i ga-

  sen), kemiska eller elektrokemiska faktorer i vattnet eller om produkten på annat sätt kom- mit i kontakt med olämpliga material (t.ex. kemiska produkter, brandfarliga ämnen eller olämpliga rengöringsmedel)

  för skador som uppstått genom onormala omgivningsförhållanden eller olämpliga driftvill- kor

  för skador som uppstått genom force majeure eller naturkatastrofer, eller genom någon annan yttre faktor som tillverkaren inte kan ansvara för

  för skador som uppstått genom felaktig transport

  för förändringar av produkten som genomförs av kunden eller av tredje part, inklusive förändringar eller installation av reservdelar, kompletterande delar och tillbehörsdelar, särskilt vad gäller avgasledning och skorsten.

  Övrigt

  Mer omfattande anspråk, särskilt skadeståndsanspråk från slutkunden eller tredje part, är uteslutna.

  Slutkundens avtalsenliga eller lagstadgade anspråk gentemot Truma Partner, som t.ex. rekla- mations- eller skadeståndsanspråk, påverkas inte av denna reservdelsgaranti.

  Föreskrifterna i produktansvarslagen påverkas inte av detta.