Hållbarhet hos Truma

Husvagnar och fascination för naturen hör ihop. Därför tänker Truma långsiktigt och agerar hållbart.

Truma Sustainability

Våra kvalitetskrav går långt utöver att leverera effektiva och pålitliga produkter och erbjuda våra kunder bra service. För oss betyder kvalitet även att agera miljömässigt och socialt hållbart. Omsorgsfull hantering av miljön och resurserna och respektfull behandling av våra medarbetare är integrerade delar av Trumas företagskultur.

Agera hållbart – i dag och i framtiden

company-quality-energy-environmental-management-certificate-tablet-de.2020-12-22-09-27-45

Miljö- och energistyrning

Trumas energi- och miljöstyrning är certifierade i enlighet med DIN EN ISO 50001 och DIN EN ISO 14001.

Download environmental management certificate

Download energy management certificate

Download quality management certificate

Produktsäkerhet

Truma uppfyller förpliktelserna i REACH-förordningen. Vi arbetar konstant för att våra produkter ska vara säkra. Mer information finns att läsa på Europeiska kommissionens (EC) eller Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplatser.

Effektivitet

Trumas produkter är mycket effektiva och har en hög verkningsgrad på upp till 98 %.

Regnvattencisterner

Truma renar sitt avloppsvatten och har två regnvattencisterner. De möjliggör användningen av 55 000 liter regnvatten per år för företagets sanitära anläggningar.

Bränsle

Minska förbrukningen av energi, gas och bränsle.