På displayen på den digitala manöverenheten CP plus visas Varning W 255 H – vad ska jag göra?

Värmarens 12 V-spänningsförsörjning saknas eller så är anslutningen mellan värmaren och manöverenheten CP plus inte upprättad.

Värmarens strömförsörjning kan ha brutits genom att fordonets manöverpanel stängts av (inte Trumas manöverenhet till värmaren).

Manöverpanelen är till för att styra alla andra funktioner i fordonet och den kopplar även till eller från spänningsförsörjningen till alla strömförbrukare i fordonet.

I så fall är det bara att aktivera husbilens manöverpanel igen, så att värmarens spänningsförsörjning kopplas till igen.
Om varningen fortfarande finns kvar när strömförsörjningen har återupprättats, kontrollera då kabelanslutningen mellan värmarens manöverenhet och värmaren.
Tips för Combi D:

Om den sammanlagda längden på TIN-kablarna som installeras överstiger 12 meter kan det bli fel på kommunikationen med den digitala manöverenheten (W255H). Det problemet löser man med tillbehöret ”koppling för manöverenhetens kabel”.

Den här kopplingen ska placeras mellan TIN-uttaget på värmaren och TIN-kabeln. Om två TIN-uttag används så spelar det ingen roll vilken av de båda TIN-kablarna man använder kopplingen till.

Artikeln ”koppling för manöverenhetens kabel” kan beställas i fackhandeln (artikelnummer 39050-00175).