Måste Truma Therme desinficeras och avkalkas?

Truma Therme ska desinficeras och avkalkas regelbundet. Alla vanliga rengöringsmedel som säljs i campingbutikerna kan användas för att rengöra, desinficera och vårda värmaren. Det är viktigt att tillverkarens anvisningar om hur produkten ska doseras och hur länge den ska verka följs.

Dessutom kan du med jämna mellanrum värma upp vattnet i Truma Therme till 60°C, för att förhindra att mikroorganismer bildas. För att göra det aktiverar du enheten och låter den vara på i minst
50 minuter, utan att tappa ur något varmvatten under den tiden.

För att avkalka din Therme kan du använda vanliga avkalkningsprodukter som säljs i campingaffärer, eller vatten blandat med ättika eller citronsyra.

Fyll på enheten genom vatteninloppet med rengörings- och avkalkningsprodukterna blandade i de rekommenderade proportionerna och låt dem verka. Därefter spolar du grundligt igenom Truma Therme som en del av vattensystemet med rikligt med färskvatten.