Kan Truma Cooler anslutas samtidigt till 230 V växelström (AC) och 12 V likström (DC)?

Truma Cooler är förprogrammerad så att den prioriterar 230 V. Det innebär att om en strömkälla på 230 V är ansluten, så stängs 12 V DC uttaget/ingången av automatiskt. Det är inte farligt om båda används parallellt.