Kan kylboxen ladda ur bilbatteriet helt?

Nej, det kan inte hända, eftersom batterivakten alltid ser till att du håller dig på den säkra sidan. Ett urladdningsskydd med tre inställbara nivåer ser till att bilbatteriet aldrig blir helt urladdat. Principen är väldigt enkel: Om batteriets laddningsnivå går ner under en viss förinställd nivå, så avbryts strömförsörjningen till kylboxen automatiskt. Nivån kan du ställa in själv in på manöverenheten eller i appen genom att välja mellan tre förinställda värden: 

LO (lågt): Kylboxen stängs av vid 10,1 ± 0,3 V
ME (medelhögt) : Kylboxen stängs av vid 11,4 ± 0,3 V
HI (högt): Kylboxen stängs av vid 11,8 ± 0,3 V.  

Lågt batteriskydd 
Detta läge passar särskilt bra till extrabatterier som inte behövs för att starta fordonet.  

Medelhögt batteriskydd 
Detta läge passar i nästan alla situationer. Det passar särskilt bra om man har ett modernt startbatteri.  

Högt batteriskydd 
Detta läge är särskilt lämpligt att använda om man till exempel har ett gammalt bilbatteri som behövs för att starta fordonet.