Hur ställer jag in urladdningsskyddet till batteriet?

Ett batteriurladdningsskydd med tre inställbara nivåer förhindrar att fordonets batteri laddas ur. För att aktivera skyddet trycker du bara tre gånger på knappen ”<>” och ställer sedan in vilken spänningsnivå du vill ha på batteriskyddet med knapparna plus och minus.  

Du kan välja mellan tre olika nivåer. Om batteriets spänning går ner under nivån så stängs kylboxen av för att skydda batteriet. 

LO (lågt): kylboxen stängs av vid 10,1 ± 0,3 V
ME (medelhögt) : kylboxen stängs av vid 11,4 ± 0,3 V
HI (högt): kylboxen stängs av vid 11,8 ± 0,3 V. 

Lågt batteriskydd 
Detta läge passar särskilt bra till extrabatterier som inte behövs för att starta fordonet.  

Medelhögt batteriskydd 
Detta läge passar i nästan alla situationer. Det passar särskilt bra om man har ett modernt startbatteri.  

Högt batteriskydd 
Detta läge är särskilt lämpligt att använda om man till exempel har ett gammalt bilbatteri som behövs för att starta fordo