Hur byter jag filterpad på Trumas svarta gasfilter?

Den nya generationens gasfilter med svart hus från Truma har en oljeavskiljare som filtrerar bort de oljepartiklar som gasflödet för med sig i form av aerosoler. Oljepartiklarna droppar ner från oljeavskiljaren och tas upp av en särskild filterpad. På Trumas gasfilter med svart hus måste du byta denna filterpad varje gång du byter flaska. 

Men själva oljeavskiljarelementet måste bara bytas ut om det har skadats rent mekaniskt.

Filterpads kan köpas i fackhandeln och har artikelnummer 50681-01.

Filterelementet (oljeavskiljaren) har artikelnummer 50020-00576 och kan beställas i fackhandeln.