Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn

Denna integritetspolicy gäller för webbplatserna truma.com,truma.com/serviceblog, dealer.truma.com, oem.truma.com ooch go2-camping.com (nedan kallade ”webbplatserna”) samt för Trumas app för iOS och Android som drivs av Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG (nedan kallat ”Truma” eller ”vi”). Denna integritetspolicy gäller dessutom för verksamhet på Facebook (http://www.facebook.com/truma.official) och Instagram (@truma.official).

Denna policy gäller inte för tredje parters webbplatser som vi länkar till.

Vi behandlar personuppgifter som samlas in vid besök på våra webbplatser eller användning av apparna, i enlighet med relevanta bestämmelser om personuppgifter.

Denna integritetspolicy informerar dig om när olika personuppgifter behandlas vid din användning av våra webbplatser och appar och hur dessa uppgifter används. Dessutom får du information om vilka rättigheter du har angående användningen av dina uppgifter och vem som kan använda dem.

1. Uppgiftsbehandling och ändamål för behandlingen

1.1 Personuppgifter

Personuppgifter innebär all information som leda kan till en identifierad eller en identifierbar fysisk person enligt art. 4.1 i den allmänna dataskyddsförordningen. Dessa är t.ex. namn, adress, födelsedatum och telefonnummer. Inga personuppgifter är uppgifter med vilka kan inte kan dra några slutsatser dig.

1.2 Uppgiftsinsamling

På webbplatserna och i apparna samlas endast in personuppgifter om detta krävs för det önskade ändamålet eller du delar med dig av dessa frivilligt, t.ex. för kunna kontaktas eller delta i en onlinetävling.

1.2.1 Webbplatser

Vid besöket på våra webbplatser kommer följande uppgifter (användaruppgifter) att samlas in utan din medverkan och dessa lagras till de raderas automatiskt. Dessa uppgifter kan varken tilldelas en specifik person eller avslöja din identitet.

 • IP-adressen till den anslutande terminalen,
 • åtkomsttid (datum och klockslag),
 • den använda webbläsaren och eventuellt din terminals operativsystem,
 • namn och URL på hämtade filer,
 • webbsidan, från vilken du får åtkomst till vår webbplats (så kallad hänvisare),
 • Webbsidor som nås från din terminal via vår webbplats.

Vi samlar in och behandlar dessa användningsuppgifter för att göra det möjligt att använda webbplatsen.  Den rättsliga grunden för ditt samtycke sker enligt art. 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Dessutom använder vi dessa användningsuppgifter för att optimera vår tjänst, för att säkerställa systemsäkerhet och för statistiska ändamål.  Även för detta är den rättsliga grunden för ditt samtycke sker enligt art. 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Personuppgifter samlar vi endast in om det krävs för att inleda eller fullgöra ett avtalsförhållande eller om du delat med dig av dessa frivilligt, särskilt om du inlett kontakten, inom ramen för onlineansökan eller registrering, begäran av mobil kundtjänst eller utskick av nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för detta är art. 6.1 a och b i den allmänna dataskyddsförordningen.

Användning av uppgifter för särskilda ändamål.

För driften av på vår webbplats arbetar vi tillsammans med Ray Sono AG som inom ramen för tjänsten kan se personuppgifterna.

För onlineansökningar registreras och sparas personuppgifter av vår tjänsteleverantör perbit Software GmbH.

Med denna tjänsteleverantör har vi slutit motsvarande dataskyddsavtal.

1.2.2 Portal för distributörer och OEM

Om du vill använda vår portal för distributörer och OEM, måste du registrera dig. I samband med detta samlar vi in följande uppgifter från dig. Observera att det finns obligatoriska fält som du måste fylla i för att vi ska kunna behandla din begäran. Dessa fält är märkta med en stjärna. Om du även fyller i de övriga fälten kommer dessa att användas för statistiska ändamål och utvärdering av vår tjänst:

 • Kundnummer
 • Företag
 • Tillägg företag (valfritt)
 • Titel
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Språk
 • E-postadress
 • Telefonnummer (valfritt)

De uppgifter som du angett under din registrering kommer att jämföras och kontrolleras av Salesforce.

Mer information om Salesforce hittar du längre ner i denna integritetspolicy.

Vi samlar in uppgifter i syfte att kunna fullgöra avtalet, i synnerhet vid beställningar och leveranser av varor. Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke art. 6.1 a och b i den allmänna dataskyddsförordningen.

Utan ange dessa uppgifter är det inte möjligt för dig att få tillgång till portalen.

Varuleverans sker via en extern tjänsteleverantör. Den rättsliga grunden för användningen av uppgifterna vid varuleverans är art. 6.1 a och b i den allmänna dataskyddsförordningen.

Som registrerad distributör eller OEM får du olika funktioner. Framför allt kan du skapa dina egna formulär och ändra adressuppgifter i portalen.

1.3  Appar

1.3.1 Truma App, Truma LevelControl App, Truma Cooler App

När du använder våra appar samlar vi in följande pseudonymiserade användningsuppgifter från appen du använder:

 • mobilenhetsdata,
 • MobilDevice ID,
 • plats,
 • AppVersion,
 • produktens FirmwareVersion,
 • produktens serienummer,
 • Appens användningsuppgifter som inställningsvärde, använda funktioner, frekvens och tidpunkt för åtkomst, felmeddelanden
 • Användningsuppgifter från anslutna enheter och produkter.

Dessa uppgifter behandlar vi för statistiska ändamål, för optimering av vår tjänst, för att säkerställa systemsäkerheten och erhålla kunskaper om användning av produkterna för att förbättra appen, produkten, vårt erbjudande för optimering av testfall samt utvärdering av servicehändelser. Den rättsliga grunden för detta är art. 6.1 a och b i den allmänna dataskyddsförordningen.

I apparna kan du fjärrstyra din Truma-enhet via Bluetooth eller via SMS med Trumas app. För detta samlar vi in och behandlar enhetsuppgifter från din mobiltelefon samt den styrda enheten för att kunna tillhandahålla denna tjänst. Utan att samla in dessa uppgifter kan du inte använda appen eller de funktioner som tillhandahålls via appen.

Vissa appfunktioner använder din aktuella plats. Din plats kommer vid anslutning till WLAN-nät att bestämmas av mobilradiomaster eller via GPS. För Android-enheter krävs även uppgifter för Bluetooth-funktionen. Du kommer kort efter användningens början att tillfrågas om du vill använda denna tjänst. Användning av din aktuella plats genom appen kan när som helst avaktiveras i mobilenhetens inställningar.

I Truma Coolers app kan även kamerafunktionen anslutas till Truma Cooler genom att skanna QR-koden. Du kommer kort efter användningens början att tillfrågas om du vill använda denna tjänst.

1.3.2 iNet X App

1.3.2.1. Art och ändamål för behandlingen

I appen har du möjlighet att fjärrstyra ditt fordon via bluetooth med din enhet. För detta samlar vi in och behandlar enhetsuppgifter från din mobiltelefon samt de anslutna enheterna för att för att kunna erbjuda dig tjänsten. Utan att samla in dessa uppgifter kan du inte använda appen eller de funktioner som tillhandahålls via appen.

Dessa uppgifter behandlar vi pseudonymiserade för statistiska ändamål, optimering av vår offert, garanti för systemsäkerheten och förbättring av appen, produkten, vårt erbjudande för optimering av testfall samt utvärdering av serviceärenden.

Vid registreringen i appen registrerar vi ditt namn och din e-postadress. Utan att samla in dessa uppgifter kan du inte använda appen eller de funktioner som tillhandahålls via appen. Vi behandlar dessa uppgifter för att tillhandahålla vår tjänst som du kan visa och hantera i appen.

Om du ger oss ditt samtycke under punkten ”Extended Service” behandlar vi de ovan nämnda uppgifterna individanpassat. Dessutom samlar vi in enhetsuppgifter från iNet X Panel och dess telemetridata.  Vi behandlar dessa uppgifter för att i serviceärenden snabbare kunna förstå vilka fel det handlar om och hur de uppstår i samband med enhetsanvändningen. På så sätt kan vi riktat och snabbare behandla och lösa ditt serviceärende. Dessutom kan vi känna igen grundläggande reproducerbarhet för ett enskilt problem snabbare och därmed göra våra produkter säkrare.

För användning av bluetoothfunktionen på Android-enheter måste du ge behörighet att använda position. Platsen används eller sparas aldrig av Truma. Du kommer kort efter användningens början att tillfrågas om du vill använda denna tjänst. Du kan när som helst avaktivera användningen av din aktuella position via bluetoothfunktionen i appinställningarna på din mobila enhet. Vid deaktivering begränsas dock appens funktionalitet.

1.3.2.2. Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen av de tillhandahållna uppgifterna sker på rättslig grund av ditt samtycke till användarvillkoren (art. 6.1b GDPR). Dessutom kan du på den rättsliga grunden av ditt samtycke behandla ytterligare personuppgifter (art. 6.1a GDPR).

1.3.2.3. Uppgiftskategorier

 • mobilenhetsdata,
 • MobilDevice ID,
 • AppVersion,
 • Produktens FirmwareVersion
 • Produktens serienummer
 • Namn och e-postadress
 • Produktens telemetri- och uppgiftsdata

1.3.2.4. Mottagare

 • Medarbetare i det egna företaget
 • IT-tjänsteleverantörer som används och med vilka vi har ett avtal om uppdragsbehandling i enlighet med artikel 28 i GDPR

1.3.2.5. Lagringstider

Uppgifterna behandlas endast i detta sammanhang så länge ditt samtycke för detta gäller. Därefter raderas eller anonymiseras de, såvida inga rättsliga registerkrav föreligger. För att kontakta oss i detta sammanhang ber vi dig använda uppgifterna i början av denna integritetspolicy.

1.3.2.6. Rättsliga/avtalsenliga krav

Tillhandahållande av dina personuppgifter sker på frivillig basis, endast baserat på ditt samtycke eller godkännande. Om du blockerar åtkomst kan detta leda till funktionsbegränsningar vid användning.

1.3.2.7. Överföring till tredjeländer

Behandlingen sker även utanför EU och EES. Den är begränsad till värdplattformen Microsoft Azure. För att garantera en tillräcklig dataskyddsnivå i detta tredjeland, har vi slutit standardskyddsklausuler och ytterligare garantier med Microsoft.

1.3.2.8. Återkallande av samtycket

Samtycket till lagring av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla med framtida verkan.
Du kan blockera lagring av användningsdata genom motsvarande inställningar i din app. Men vi vill påpeka att om du gör detta, kanske inte alla funktioner i appen fungerar till fullo.

1.3.2.9. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Med hjälp av iNET X App kan campingfordonets systemkonfiguration utvärderas och analyseras för förbättringar av produkterna och tjänsterna. För detta skapar vi en

pseudonymiserad användarprofil med tillfälligt enhets-ID. Det finns inget automatiserat beslutsfattande relaterat till appens användare.

2. Användning, lagring och radering av cookies  

2.1 Vad är cookies?

Cookies är små textfiler, som lagras på din dator eller mobila enheter (”terminalen” eller ”terminalerna”), när du besöker vår webbplats. Enheten som placerar cookien (i detta fall vi) tilldelar den viss information.

Vi använder i förekommande fall liknande metoder som Pixel, Web-Beacons osv. För enlighetens skull kallas alla metoder gemensamt för ”cookies”.

Vi skiljer på fyra kategorier av cookies: (a) nödvändiga coookies och (b) funktionscookies, (c) marknadsföringscookies och (d) analyscookies.

Cookies kan vara nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt (nödvändiga cookies).

Genom användning av cookies kan vi ge dig en användarvänligare och effektivare funktioner, som utan cookies hade begränsats eller inte varit möjlig.

Med hjälp av en cookie kan informationen och tjänsterna på vår webbplats t.ex. optimeras efter användarens behov. Cookies gör det möjligt för oss att, som tidigare nämnt, känna igen dig på vår webbplats. Syftet med denna igenkänning är att underlätta din användning av vår webbplats (funktionscookies).

En ytterligare användningsmöjlighet för cookies finns för onlinereklam. Reklamen kan anpassas så att du på Trumas webbplats och på externa webbplatser får se relevant och intressant reklam för dig. Detta görs genom (riktade) marknadsföringscookies.

Cookies kan även användas för analys av webbplatsanvändningen, att räkna antalet besökare och undersöka hur webbplatsen kan förbättras. Vi kopplar inte ihop statistiken över webbplatsanvändningen och andra områden med enskilda personer. Dessa cookies är analyscookies.

2.2 Hantera och avaktivera cookies i din webbläsare och på våra hemsidor

Cookies lagras på din dator. Du kan när som helst välja att radera dessa cookies från din dator. Genom inställningarna i din webbläsare kan du själv bestämma, om du vill avaktivera överföringen av cookies från din dator till oss, begränsa eller helt radera dessa cookies. Om du inaktiverar alla cookies på vår webbplats är det möjligt att alla funktionerna på webbplatsen fungerar korrekt.

Följande lista innehåller ytterligare information om avaktivering och hantering av dina cookieinställningar beroende på vilken webbläsare du använder:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Dessutom kan du anpassa inställningarna direkt på våra webbplatser. Genom att klicka på ”cookies” kan du välja vilka typer av cookies som du vill aktivera på vår webbplats och vilka så kallade ”opt-outs” du vill avaktivera. Du kan ändra dina inställningar när som helst. Observera: När du tar bort dina cookies tar du även bort opt-out-cookies som du måste aktivera på nytt. Dessutom finns under ”cookie-inställningar” en lista med alla cookies som vi använder.

2.3 Cookie-inställningar

I följande tabell listas alla cookies som vi använder på våra webbplatser. Du hittar ytterligare information i följande avsnitt i denna integritetspolicy.

Namn

Typ

Uppgifter

Förklaring

Livslängd

Opt-out

Google Maps

Nödvändiga cookies

 • IP-adress
 • Platsinformation

Webbkarttjänst

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för ändamålet för behandlingen.

Se cookie-lager på Trumas webbplats www.truma.com

Google Webfonts

Nödvändiga cookies

 • Webbläsarinformation (webbläsartyp, hänvisningssidor som visas webbplatsens operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller Clickstream-data)
 • Användaruppgifter (visningar, klick)
 • Cookieuppgifter
 • Google Account-information (om inloggad)
 • CSS-förfrågningar
 • IP-adress
 • Krav från typsnitt
 • Samlade användningsuppgifter
 • Referent-URL

Tillhandahållande av typsnitt

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för behandlingssyftet.

Se cookie-lager på Trumas webbplats www.truma.com

Google Tag Manager

Nödvändiga cookies

 • IP-adress
 • Typ av webbläsare
 • Enhetsinformation
 • Cookieinformation
 • Referent-URL
 • Besökta sidor
 • Operativsystem
 • Sökningar 
 

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs.

Klicka här för att avanmäla dig https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Vimeo

Funktionscookies

 • Inga uppgifter

Tjänst för videovisning

Uppgifterna raderas så snart de inte behövs längre.

Klicka här för att avanmäla dig https://vimeo.com/privacy

YouTube Video

Funktionscookies

 • Referent-URL
 • IP-adress

Videospelartjänst

Uppgifterna raderas så snart de inte behövs längre

Klicka här för att avanmäla dig: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pardot

Marknadsföringscookies

 • Webbläsartyp
 • IP-adress
 • Operativsystem
 • Antal sidvisningar

Verktyg för marknadsföringsautomatisering

Uppgifterna raderas så snart de inte behövs längre

Ytterligare information och avanmälan: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Facebook Pixel

Marknadsföringscookies

 • Användar-ID på Facebook
 • Webbläsarinformation
 • Användaruppgifter
 • Enhetsinformation
 • Inte pålitliga användardefinierade uppgifter
 • Referent-URL
 • Pixel-ID
 • Platsinformation
 • Pixelspecifika data
 • Användarförhållanden
 • Visade annonser
 • Interaktioner med reklam, tjänster och produkter
 • Marknadsföringsinformation
 • Sett innehåll
 • IP-adress

Spårningsteknik

Uppgifterna raderas så snart de inte behövs längre

Avanmälan: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

DoubleClick Ad

Marknadsföringscookies

 • Klickväg
 • IP-adress
 • Cookieinformation
 • Webbläsarinformation
 • Enhets-ID
 • Internetleverantör
 • Demografiska uppgifter
 • Datum och tid för besöket
 • Sidvisningar
 • Tillhandahållande domäner
 • Maskinvaru-/programvarutyp
 • Platsinformation
 • Sökhistorik
 • Interaktionsdata
 • Annonsvisningar

Annonstjänster för optimering och analys

Uppgifterna raderas så snart de inte behövs längre

Klicka här för att avanmäla dig: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Google Analytics

Analyscookies

 • IP-adress
 • Datum och tid för besöket
 • Användaruppgifter
 • Klickväg
 • App-uppdateringar
 • Webbläsarinformation
 • Enhetsinformattion
 • Stöd för JavaScript
 • Besökta sidor
 • Referent-URL
 • Hämtade filer
 • Flash-version
 • Platsinformation
 • Köpaktivitet
 • Widget-interaktioner

Webbanalystjänst

Lagringstiden beror på typen av de lagrade uppgifterna. Varje kund kan själv avgöra hur länge data från Google Analytics lagras innan den raderas automatiskt.

Se cookie-lager på Trumas webbplats www.truma.com, ytterligare information och avanmälan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se


2.4 Nödvändiga cookies

Dessa tekniker krävs för att säkerställa kärnfunktionerna.

2.4.1 Allmänt om Google-tjänster

För vår webbplats används olika tjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För Europa tillhandahåller företaget Google Ireland Limited (”Google”) (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alla Google-tjänster.

Mer information av de enskilda Google-tjänsterna som används på denna webbplats, hittar du i denna integritetspolicy.

Genom anslutningen till Google-tjänsten samlar Google eventuellt in uppgifter (även personuppgifter) och behandlar dessa. Därvid kan ej heller uteslutas att Google överför informationen till en server i tredje land.

Behandlingen sker även utanför EU och EES. För att garantera dataskyddsnivån i tredje länder har vi slutit avtal om datastandardskyddsklausuler med Google (Analytics).

Vi kan inte påverka vilka uppgifter Google faktiskt samlar in och behandlar. Google anger dock att huvudsakligen följande information (även personuppgifter) behandlas:

 • (i synnerhet IP-adress);
 • platsrelaterad information;
 • unika applikationsnummer;
 • cookies och liknande tekniker.

När du är inloggad med ditt Google-konto, kan Google behandla den bearbetade informationen beroende på dina kontoinställningar och dina personuppgifter, för mer om detta läs www.google.de/policies/privacy/partners/;

Du kan förhindra att direkt inhämtning av uppgifter genom att logga ut från ditt Google-konto eller genomföra inställningarna för detta i kontoinställningarna på ditt Google-konto. Dessutom kan du förhindra installation av cookies – i den omfattning Google använder sådana – genom att göra inställningar mot detta i din webbläsare. Detta kan dock göra så att alla funktioner på webbplatsen inte fungerar helt och hållet.

Googles ändamål och omfattning av uppgiftsinsamling och den ytterligare behandlingen och användningen av uppgifterna samt information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet hittar du i Googles integritetspolicy här https://policies.google.com/privacy?hl=se.

Råd om sekretessinställningar från Google hittar du på: https://privacy.google.com/take-control.html.

2.4.2 Google Maps

Webbplatserna använder Google Maps för att tillhandahålla interaktiva kartor och skapa vägbeskrivningar. Google Maps är en karttjänst som tillhandahålls av Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För Europa tillhandahåller företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alla Google-tjänster. Vid användning av Google Maps kan information om din användning av denna webbsida registreras inklusive din IP-adress och inom ramen för ruttplaneringsfunktionen, inklusive (start-)adress och överföras till Google Inc. i USA. När en webbsida besöks på vår webbplats som innehåller Google Maps, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Kartinnehållet överförs direkt från Google till din webbläsare och integreras på webbsidan. Uppgifterna som kommer till vår kännedom är åtminstone de följande:

 • Datum och tid för besöket för den aktuella webbsidan;
 • internetadress eller URL på den besökta webbsidan;
 • IP-adress;
 • eventuellt platsuppgifter och
 • inom ramen för ruttplanering den angivna (start-)adressen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke enligt art. 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen, för överföringen av uppgifter till Google för eget bruk. Vi behandlar dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke eller dina personuppgifter inte längre krävs för det ovan angivna ändamålet. Detta är vanligtvis fallet när Google Maps-förfrågningar behandlas i anslutning till detta.

Vi kan inte påverka Googles ytterligare behandling och användning av uppgifterna.

Om du inte vill att Google ska behandla uppgifter från besöket på webbplatsen, kan du avaktivera JavaScript i din webbläsares inställningar. Om du gör detta kan du inte använda kartvisningen.

2.4.3 Google Webfonts

Vi integrerar typsnitten från leverantören Google (”Google Fontst”), där dina uppgifter används för att tillhandahålla typsnitten i din webbläsare. För Europa tillhandahåller företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alla Google-tjänster. Integreringen sker på den rättsliga grunden av vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen om tekniskt säkert, underhållsfritt och effektivt tillhandahållande av typsnitt (förbättrad laddningstid), som ger en enhetlig utformning samt med hänsyn för integrering av eventuella licensrestriktioner. För ytterligare information om intresseavvägning är du välkommen att kontakta privacy@truma.com.

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån inställningarna i din webbläsare. Om du inte har någon gjort någon manuell inställning, behandlar vi dina personuppgifter i högst ett år.

Vi behandlar följande personuppgifter, som samlas in vid användningen av denna tjänst:

 • Webbläsarinformation (webbläsartyp, hänvisande och avslutande sidor, samt uppgifter, operativsystem, datum- och tidsstämpel och/eller Clickstream-uppgifter som på vår webbsida;
 • Användningsuppgifter (visningar, klick);
 • Cookieuppgifter;
 • Google Account-information (om inloggad);
 • CSS-förfrågningar;
 • IP-adress;
 • Krav på typsnittsfil;
 • Samlade användningsuppgifter;
 • Referent-URL.

2.4.4 Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Det är en lösning med vilken du som användare hantera taggar på webbsidor på en yta. Själva verktyget som implementerar taggarna är en cookielös domän som inte registrerar några personuppgifter. Verktyget gör att andra taggar utlöses som i sin tur kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa uppgifter. När domän- eller cookie-nivå avaktiveras, blir dessa kvar för alla spårningstaggar, som implementeras med Google Tag Manager.

2.5 Funktionscookies

2.5.1 Vimeo

Vi använder integrering av videor via leverantören Vimeo. Vimeo drivs av Vimeo, LLC med huvudkontor på 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

På våra webbplatser använder vi plugins från leverantören Vimeo. Om du besöker av våra en webbplats med en sådan plugin – till exempel vårt mediatek – upprättas en anslutning till Vimeo-servern och visar på så vis en plugin. På så sätt förs det över till Vimeo-servern, vilka av våra webbsidor du har besökt. Om du som medlem är inloggad på Vimeo hämtar Vimeo denna information från ditt personliga användarkonto. Vid användning av plugins t.ex. klick på startknappen på en video kopplas denna information även samman med ditt användarkonto. För att förhindra denna sammankoppling, om du inte före användningen på vår webbplats loggar ut från ditt användarkonto på Vimeo och raderar motsvarande cookies från Vimeo.

Behandlingen sker även utanför EU och EES. För att garantera dataskyddsnivån i tredje länder har vi slutit avtal om datastandardskyddsklausuler med Vimeo.

Ytterligare information av uppgiftsbehandling och råd för integritetsskydd genom Vimeo hittar du under https://vimeo.com/privacy.

Vi är i sammanhanget med erbjudandet av Vimeo-videor gemensamt personuppgiftsansvariga för insamlingen av dina personuppgifter och överföring av dessa enligt art. 26 i den allmänna dataskyddsförordningen. För ytterligare behandling i samband med Vimeo-videor på vår webbplats är endast Vimeo personuppgiftsansvarig i enlighet med den allmänna dataskyddslagstiftningen. Den rättsliga grunden för oss att använda Vimeo som personouppgiftsansvarig baseras på ditt samtycke enligt art. 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det krävs för att spela videor och lagrar inte din användning.

2.5.2 YouTube Video

På vår webbplats integrerar vi videor från YouTube. Det är en videoportal som tillhör YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, (nedan kallat ”YouTube”).

Google Fonts är dotterbolag till Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Behandlingen sker även utanför EU och EES. För att garantera dataskyddsnivån i tredje länder har vi slutit avtal om datastandardskyddsklausuler med YouTube.

Vi använder YouTube med funktionen ”utökat integritetsläge” för att kunna visa videor. Funktionen ”utökat integritetsskyddsläge” fungerar enligt YouTube, att de uppgifter beskrivs närmare nedan först överförs till YouTubes server när du faktiskt startar en video.

Så snart uppspelningen av den integrerade videon startar genom ett klick, sparar YouTube i det utökade integritetsskyddsläget endast cookies på din enhet uppgifter som inte innehåller några personuppgifter, såvida du inte är inloggad på en Google-tjänst. Dessa cookies kan avvisas av motsvarande webbläsarinställningar och -tillägg.

Utan detta ”utökade integritetsskydd” upprättas en anslutning till Googles server i USA så snart du använder en integrerad YouTube-video.

Denna anslutning krävs för att kunna visa den aktuella videon på vår webbplats i din webbläsare. Inom ramen för detta registreras och behandlas åtminstone din IP-adress, datum och klockslag samt de webbsidor du besökt. Dessutom upprättas en anslutning till Googles annonsnätverk ”Doubleclick”.

Vi är i sammanhanget med erbjudandet av YouTube-videor gemensamt personuppgiftsansvariga för insamlingen av dina personuppgifter och överföring av dessa enligt art. 26 i den allmänna dataskyddsförordningen. För ytterligare behandling i samband med Youtube-videor på vår webbplats är endast Youtube personuppgiftsansvarig i enlighet med den allmänna dataskyddslagstiftningen. Den rättsliga grunden för oss att använda YouTube baseras på ditt samtycke enligt art. 6.1 S. 1a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du samtidigt är inloggad på YouTube visas anslutningsinformationen till ditt YouTube-konto. Om du vill förhindra detta måste du antingen logga ut från YouTube före besöket på vår webbplats eller göra inställningar för detta på ditt användarkonto på YouTube.

För förbättrad funktionalitet och analys av användarbeteendet lagrar YouTube permanenta cookies via din webbläsare på din terminal. Om du inte godkänner denna behandling, har du möjlighet att förhindra att cookies lagras via en inställning i din webbläsare. Mer information om detta hittar du i avsnittet ”Hantera och avaktivera cookies i din webbläsare och på våra hemsidor”.

Omfattande information om insamling och användning av uppgifter samt dina rättigheter och skyddsmöjligheter i samband med dessa tillhandahålls av Google i https://policies.google.com/privacy.

2.6 Marknadsföringscookies

Dessa coookies används för att kunna visa dig individanpassade och därmed relevanta annonser.

2.6.1 Pardot

Detta är en marknadsföringstjänst. För detta använder vi analysverktyget Pardot från salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (”Salesforce”). För utvärdering av innehållet innehåller skickade e-postmeddelanden ”web-beacons”. Det är pixelstora filer som hämtas vid öppnandet av nyhetsbrevet från vår tjänsteleverantör. För utvärdering samlas följande uppgifter in och ”web-beacons” kopplas ihop med din e-postadress och ett individuellt ID:

 • Webbläsartyp
 • IP-adress
 • Operativsystem
 • Antal sidvisningar.

Denna information kan av tekniska skäl identifiera den enskilda mottagaren av nyhetsbrevet. Men det är varken vår eller tjänsteleverantörens strävan att observera enskilda användare. Utvärderingarna görs för flera ändamål, som att känna igen användarnas läsvanor och anpassa vårt innehåll till dem eller att skicka olika innehåll till användarna beroende på deras intressen.

Vi behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av ditt samtycke enligt art. 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi behandlar dina personuppgifter tills de inte längre krävs för att ovan nämnt ändamål eller du återkallar ditt samtycke.

Behandlingen sker även utanför EU och EES. För att garantera dataskyddsnivån i tredje länder har vi slutit avtal om datastandardskyddsklausuler med Salesforce.

Dessutom har vi slutit ett ”Data Processing Agreement” med Salesforce. I detta avtal förbinder sig Salesforce att skydda våra användares uppgifter, behandla uppgifterna i enlighet med uppgiftsskyddsbestämmelserna i vårt avtal och inte överföra uppgifterna till någon tredje part.

2.6.2 Facebook Pixel

Detta är en spårningsteknik som tillhandahålls av Meta Platforms Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA, eller i EU-länder av Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (”Facebook”) och  används av andra Facebook-tjänster som Facebook Custom Audiences. Med hjälp av Facebook Pixel är det möjligt för Facebook placera besökarna på vår webbplats i målgrupper för visning av annonser (så kallade ”Facebook-ads”). Därmed använder vi Facebook Pixel för att endast visa Facebook-ads för Facebook-användare som har ett intresse av vårt onlineerbjudande eller har vissa egenskaper (t.ex. intresse av särskilda teman eller produkter, som bestäms utifrån de besökta webbplatserna), som vi överför till Facebook (så kallade ”Custom audiences”). Med hjälp av Facebook Pixel vill vi säkerställa att våra Facebook-ads motsvarar användarnas potentiella intresse och inte irriterar dem. Med hjälp av Facebook Pixel kan vi utöka Facebook-annonsernas effektivitet för statistik- och marknadsundersökningsändamål, så att vi ser om användaren efter ett klick på en Facebook-annons på vår webbplats vidarebefordas (så kallad ”conversion”).

Vi behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av ditt samtycke enligt art. 6.1 S. 1a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Facebook Pixel integreras direkt med Facebook när du kommer in på vår webbsida och kan sparas via en så kallad cookie. När du sedan loggar in på Facebook eller när du är inloggad eller om du redan är inloggad på Facebook, kommer profilen märkas för att ha besökt vårt onlineerbjudande. Dessa data är anonyma för oss så att vi inte dra några slutsatser om användarens identitet. Däremot lagras och behandlas dessa data av Facebook så att till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook samt för i marknadsförings- och reklamsyfte. Om vi överför jämförelsedata till Facebook, kommer dessa att krypteras lokalt i webbläsaren och först efter det skickas till Facebook via en säker https-anslutning. Detta görs endast i syfte att jämföra med Facebooks data som är krypterade på samma sätt.

Vi kan inte påverka omfattningen och den ytterligare uppgiftsanvändningen, som Facebook kan samla in vid användning av detta verktyg. För ytterligare information om insamling och ytterligare behandling av dina personuppgifter av Facebook, hänvisar vi till Facebooks uppgiftsskyddsinformation. Den är tillgänglig här http://www.facebook.com/policy.php.

Behandlingen sker även utanför EU och EES. För att garantera dataskyddsnivån i tredje länder har vi slutit avtal om datastandardskyddsklausuler med Facebook.

Vi behandlar dina personuppgifter i upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast för cookies, som tillkommit vid användning av denna webbplats) eller fram till att du drar tillbaka ditt samtycke.

Du kan avaktivera Facebook Pixel här https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

2.6.3 DoubleClick Ad

Webbplatserna använder dessutom marknadsföringsverktyget DoubleClick by Google. För Europa tillhandahåller företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alla Google-tjänster. DoubleClick används för ändamålet att ge användaren relevanta annonser, förbättra kampanjresultatsrapporter eller undvika att samma annons visas flera gånger för en användare. Genom ett cookie-ID registrerar Google vilka visningar som görs i vilken webbläsare och kan på så vis förhindra att denna visas fler gånger. Dessutom kan DoubleClick med av cookie-ID:s samla in så kallade Conversions, relaterade till annonsförfrågningar. Detta i fall när en användare ser en DoubleClick-annons och senare med samma webbläsare går till annonsörens webbplats och köper något dör.

Baserat på de använda marknadsföringsverktygen upprättar din webbläsare automatiskt en anslutning till Googles server. Vi kan inte påverka omfattningen och den ytterligare uppgiftsanvändningen, som Google kan samla in vid användning av detta verktyg.

Dessutom använder vi DoubleClick Floodlight-cookies för att förstå om du utför vissa åtgärder på webbplatsen efter att du klickat på en av våra display-/videoannonser på Google eller på en annan plattform nås via DoubleClick eller har klickat (conversion-tracking) på denna. DoubleClick använder denna cookie för att förstå innehållet på webbplatserna där du har interagerat för att sedan kunna skicka riktad reklam.

Vi behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av ditt samtycke enligt art. 6.1 S. 1a) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi behandlar dina uppgifter tills de inte längre krävs för att ovan nämnt ändamål eller du återkallar ditt samtycke.

Du kan förhindra ditt deltagande i denna spårningsprocess på flera olika sätt:

 • genom inställningar i din webbläsare, leder avvisning av tredjepartscookies till att du inte visas några annonser från tredjepartsleverantörer;
 • genom avaktivering av cookies för conversion-spårning, genom att ställa in webbläsaren så att cookies från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras , https://www.google.se/settings/ads, där denna inställning raderas när du raderar dina cookies;
 • genom avaktivering av intressebaserad annonsering från leverantörerna som är del av självregleringskampanjen ”About Ads” via länken http://www.aboutads.info/choices, där denna inställning raderas när dina cookies raderas; eller
 • genom permanent avaktivering i din webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. I detta fall kommer inte alla webbplatsens funktioner att fungera helt och hållet.

Ytterligare information från Google inom ramarna för användningen av DoubleClick by Google hittar du på www.google.de/doubleclick och support.google.com/adsense/answer/2839090, samt i Googles allmänna integritetspolicy: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

2.7 Analyscookies

Med dessa tekniker kan vi använda webbplatsen för att analysera, mäta prestanda och förbättra tjänsten.

Google Analytics

Våra webbplatser använder Google Analytics, en webbanalystjänst för att mäta och förbättra tjänsten. Google kan nås på Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics använder ”cookies”. Genom information som genereras från cookies (IP-adress, datum och tid för besöket, användningsuppgifter, klickväg, app-uppdateringar, webbläsarinformation, enhetsinformattion, JavaScript-support, besökta sidor, referent-URL, hämtade filer, Flash-version, platsinformation, köpaktivitet, widget-interaktioner) för din användning av vår webbplats överförs denna i regel en server från Google i USA och sparas där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, förkortas först din IP-adress av Google men inom ramarna för EU:s medlemsstater eller i andra länder som ingår EES-avtalet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där. För vår webbplatsoperatörs räkning använder Google denna information för att utvärdera din webbplatsanvändning, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter samt tillhandahålla ytterligare tjänster för webbplatsanvändning och internetanvändning anslutna till Trumas tjänster. De uppgifter som samlas in inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammankopplas med andra uppgifter från Google.

Vår webbplats använder Google Analytics med tillägget ”anonymizeIP”, endast med förkortade IP-adresser som gör att ingen person kan identifieras. I den omfattning som de insamlade uppgifterna hänvisar till personer, kommer dessa uteslutas omedelbart och personuppgifter raderas därmed omedelbart.

Den rättsliga grunden för användning av Google Analytics sker enligt art. 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi använder Google Analytics, för att analysera och regelbundet förbättra vår webbplats.

Behandlingen sker även utanför EU och EES. För att garantera dataskyddsnivån i tredje länder har vi slutit avtal om datastandardskyddsklausuler med Google (Analytocs).

Vi behandlar uppgifter så länge det krävs för ändamålet med insamlingen (i detta fall sammanställning av statistik och statistikens utvärdering).

Du kan förhindra att cookies sparas genom inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att samtliga funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera helt och hållet om du gör detta. Dessutom kan du registrera de cookies som genereras genom att använda dina webbplatsrelaterade uppgifter (inkl. din IP-adress) samt förhindra att Google behandlar dessa uppgifter, genom att klicka på länken nedan och hämta och installera denna plugin på webbläsaren. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se

Du kan förhindra insamling genom att ställa in så kallade opt-out-cookies. Om du vill förhindra framtida registrering av dina uppgifter vid besök på webbplatsen, klicka här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se

3. Truma Newsletter

3.1 Anmälan till Truma Newsletter

För att anmäla sig till vårt nyhetsbrev använder vi så ett så kallad double-opt-in-process. När du har anmält dig till Truma Newsletter använder vi de uppgifter som du tillhandahållit för ändamålet att skicka Trumas eller en företag i Trumakoncernens nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för dessa uppgifter är art. 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen. Utan dessa uppgifter kan vi inte skicka nyhetsbrevet till dig.

Dessa uppgifter överförs inte till tredje parter. Undantagna från detta är partnerföretag som behöver uppgifterna för att tekniskt kunna skicka ut nyhetsbrevet. I dessa fall begränsas omfattningen av uppgiftsöverföringen till det minsta nödvändiga.

3.2 Användares samtycke till insamling och behandling av uppgifter

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev, är detta din samtyckesförklaring:

”Ja, jag vill få nyhetsbrevet från Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG eller från företag i Trumakoncernen via e-post. Om jag inte längre vill få någon information från Truma, kan jag när som helst dra tillbaka detta samtycke.”

För utskick och anpassning av nyhetsbrevet använder vi din e-postadress och ditt namn.

För förbättring av vårt nyhetsbrev använder vi e-postanalystjänsten från Pardot, en tjänst från Salesforce.com, Inc. Här registrerar vi individuella läsarpreferenser, genom att analysera om ett e-postmeddelande öppnas och vilka länkar som klickas. En öppning registreras så att nyhetsbrevet hämtar en särskilt förberedd grafikfil från servern. Ytterligare information om integritetsskydd hittar du här: https://www.salesforce.com/company/privacy/

3.3 Avanmälan från Truma Newsletter

Om du inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev, kan du när som helst klicka på länken ”avanmäl här”, som finns i alla e-postmeddelanden som Truma skickar. På så sätt återkallar du ditt samtycke

för framtida bruk, utan att detta påverkar lagligheten av den tidigare behandlingen.

4. Tävling

När du deltar i en tävling samlar vi in personuppgifterna du uppgett för att kunna genomföra tävlingen. Dessa uppgifter skickar vi vidare till Trumaföretaget som arrangerar tävlingen.

Om du vinner kommer vi eller företaget i Trumakoncernen som arrangerar tävlingen att kontakta dig personligen för att skicka priset till dig. För tävlingar som anordnas på Facebook publicerar vi ditt profilnamn.

Deltagarens personuppgifter används för genomförandet av tävlingen av det arrangerande företaget i Trumakoncernen samt för statistiska ändamål behandlas av Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG. Radering av lagrade personuppgifter sker för att de inte längre krävs för att genomföra tävlingen eller för att lagringen av andra rättsliga skäl är otillåten.

Utan att behandla dina uppgifter är det inte möjligt att delta i en tävling.

Den rättsliga grunden för dina uppgifter är ditt samtycke enligt art. 6.1 S. 1a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

5. Datasäkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter från risker som är knutna till uppgiftsbehandling, i synnerhet obehörig åtkomst, användning och publicering. För detta ändamål vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder som baseras på den senaste tekniken. Uppgifterna som samlas in av dig i form av uppgifterna i krypterad form (SSL – Secure Socket Layer) överförs från din terminal till vår server.

6. De registrerades rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter.

6.1 Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter när som helst med framtida verkan. Om du återkallar ditt samtycke för behandlingen som baseras på frivillighet, har detta ingen påverkan på behandlingen fram till återkallandet.

6.2 Informationsrätt

Du har enligt art. 15 i den allmänna dataskyddsförordningen rätt att kräva kostnadsfri information om de lagrade personuppgifterna. På din begäran kan informationen även ges i elektroniskt format.

6.3 Korrigering, komplettering, radering och begränsning av uppgifterna

Du har rätt att kräva korrigering (art. 16 i den allmänna dataskyddsförordningen), radering (art. 17 i den allmänna dataskyddsförordningen) eller begränsning av behandlingen (art. 18 i den allmänna dataskyddsförordningen) av dina personuppgifter. Efter radering eller spärrning av dina uppgifter kan du dock inte längre använda motsvarande tjänster. Din rätt till radering kan vara otillåten p.g.a. lagringsskyldigheter.

6.4 Rätt till dataportabilitet

Du har enligt bestämmelserna i art. 20 i den allmänna dataskyddsförordningen rätt att vi begära att vi skickar dig de uppgifter som vi automatiskt med ditt godkännande har behandlat i ett maskinläsbart format eller som vi skickat till andra personuppgiftsansvariga.

6.5 Invändningsrätt

Du har rätt att av när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter, som sker i enlighet med art. 6.1 e eller f i den allmänna dataskyddsförordningen, baserat på din specifika situation enligt art. 21 i den allmänna dataskyddsförordningen. I detta fall kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen, vilkas intresse, rättigheter och friheter överväger eller behandlingen används för åberopande, utövande eller försvar mot rättsliga anspråk.

6.6 Åberopande av rättigheter

Du kan åberopa dina rättigheter genom att skicka ett meddelande till Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Datenschutz, Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn eller via e-post till privacy@truma.com.

Vid klagomål kan du även vända dig till en behörig tillsynsmyndighet för datasäkerhet.

Vår behöriga tillsynsmyndighet i dataskyddsrättsliga frågor är Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD). Kontaktuppgifter hittar du på.

7. Överföring av uppgifter

Inga uppgifter lämnas ut om vi är rättsligt skyldiga att göra detta (t.ex. förfrågan från en utredande myndighet) eller detta sker på rättslig grund (t.ex. inom ramen för att fullgöra ett avtal). Överföring till ett tredjeland sker inte, om vi inte uttryckligen skriver detta i denna integritetspolicy. Vid överföring av uppgifter vidtar vi åtgärder som säkerställer att tredjelandet har en lämplig skyddsnivå för personuppgifter.

8. Radering och spärrning av uppgifter

Dina uppgift raderas så snart behandlingen av ditt ärende avslutats, du dragit tillbaka ditt samtycke eller om den rättsliga grunden för lagringen är eller har blivit otillåten. Vid radering eller spärrning av uppgifterna kan motsvarande tjänster inte längre användas. Om lagringsskyldigheter fortfarande föreligger, kommer dessa uppgifter istället att spärras från ytterligare användning.

9. Kontakt

9.1. Art och ändamål för behandlingen

Uppgifterna du tillhandahållit i kontaktformuläret lagras i syfte att kommunicera individuellt med dig. För detta krävs att du anger en giltig e-postadress och ditt namn. Detta krävs för att tilldela frågan och svara på den. Tillhandahållande av ytterligare uppgifter är frivilligt.

Om du dessutom kontaktar oss via e-post eller telefon, behandlar vi de använda kontaktuppgifterna för att svara på ditt ärende.

9.2. Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen av dina personuppgifter sker på rättslig grund av ett berättigat intresse (art. 6.1f  GDPR). Genom tillhandahållande av kontaktformulär vill vi möjliggöra en enkel kontaktväg. Din tillhandahållna information lagras i syfte att behandla förfrågan samt för möjliga följdfrågor. Om du tar kontakt med oss för att fråga om en offert sker behandlingen av tillhandahållna uppgifter innan avtalet sluts (art. 6.1b GDPR).

9.3. Uppgiftskategorier

Adressuppgifter (namn, e-postadress), telefonnummer

9.4. Mottagare

Mottagarna av uppgifterna är interna medarbetare på Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG samt andra leverantörer av IT-tjänster med vilka vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling i enlighet med artikel 28 i GDPR.

9.5. Lagringstider

Uppgifterna raderas senast 6 månader efter behandling av förfrågan. Om det finns ett avtalsförhållande har vi laglig skyldighet lagra dina uppgifter under en lagringsperiod enligt HGB och radera dina uppgifter vid utgången denna lagringsperiod.

9.6 Rättsliga/avtalsenliga krav

Tillhandahållande av dina personuppgifter sker på frivillig basis. Vi kan endast behandla din förfrågan om du ger oss ditt namn, din e-postadress och orsak till förfrågan.

9.7. Överföring till tredjeländer

Behandlingen sker inte utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

9.8. Rätt till invändning

Du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst meddela oss att du återkallar ditt samtycke via kontaktuppgifterna i början av denna integritetspolicy.

9.9. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Som ansvarsfullt företag avstår vi från automatiskt beslutsfattande eller profilering av denna databehandling.

10. Personuppgiftsansvarig

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Datenschutz
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tel. +49 (0)89 4617-0
Fax +49 (0)89 4617-2116
E-post: privacy@truma.com

Dataskyddsombud
Alexander Bugl
Bugl & Kollegen GmbH
Sedanstr. 7
93055 Regensburg
Tel. +49 (0)941 630 49 789
E-post: kontakt@buglundkollegen.de