Rumstemperatursensor FFC 2

Om manöverenheten till Ultraheat bara kan monteras bakom gardiner eller på platser där temperaturen varierar, måste en fjärrsensor användas så att rumstemperaturen kan regleras optimalt.