Skorstensgenomföring UEK till Truma S-värmare

Avgaserna från Trumas S-värmare leds bort säkert genom ett skyddstak på husvagnen.