Tändfjärrdisplay till Truma S 3004 och S 5004

Anger tillförlitligt om värmaren tänds på eller redan är igång. Tändfjärrdisplayen återger varje tändgnista med en röd lampa som blinkar under tändningsförloppet. Så snart en låga uppstått slocknar lampan.

Speciellt för äldre människor är det här en bekväm möjlighet att tillförlitligt kunna läsa av värmarens status. Även praktiskt när siktfönstret blivit smutsigt efter en längre tid och lågan därför inte syns så tydligt längre. Endast avsedd för S-värmare med tändautomat, inte med piezotändare.