Luftdistribution till Truma varmluftssystem

Anpassat modulsystem. Ger en jämn och behaglig värmefördelning i boutrymmet.

  • Inställningsbar flödesriktning
  • Reglerbar luftmängd
  • Tyst luftcirkulation
  • Riktad varmluft mot köldbryggor