Tryckinformation

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn

Tel. +49 (0)89 4617-0
Tel service: +49 (0)89 4617-2020
Fax: +49 (0)89 4617-2116
E-post: info@truma.com
E-post service: service@truma.com
Amtsgericht München
HRA 56226
Säte: Putzbrunn
Id.nr DE 130250791
Skattenr 143/576/00066
Ansvarig ägare: Truma Gerätetechnik Verwaltungs GmbH
Säte Putzbrunn
Amtsgericht München
HRB 50189
VD:
Lars Ludwig
Markus Heringer

Ansvarig för innehållet enligt § 55 avsnitt 2 RStV:
Monika Prandl kan nås på adressen ovan
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Omsättning
Ray Sono AG
Tumblingerstraße 32
80337 München
Ansvarsbegränsning
Innehåll

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG har varit mycket noggranna vid sammanställningen av innehållet på den här webbplatsen. Vi avsäger oss dock ansvaret för att uppgifterna är korrekta, kompletta och aktuella.
Länkar
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG:s erbjudanden innehåller länkar till externa webbplatser, för vilka vi ej ansvarar. Därför tar vi inte heller något ansvar för innehållet på de webbplatserna. Ansvaret för innehåll på externa webbplatser ligger på respektive externa partner.
Lagen om upphovsrätt
© Copyright 2018 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Putzbrunn, Deutschland.
Innehållet och dokumenten på de här sidorna som sammanställts av Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG skyddas av lagen om upphovsrätt. Kopiering, bearbetning, spridning och all form av distribuering som bryter mot lagen om upphovsrätt kräver vårt skriftliga medgivande. Innehåll från tredje part kännetecknas som sådant. Kontakta oss gärna om det trots detta finns något att anmärka på.
Dataskydd
Det är förbjudet att använda kontaktuppgifter som publiceras på webbplatsen för att skicka reklam och information. Den webbansvarige har rätt att vidta rättsliga åtgärder om oönskad reklam tas emot (t.ex. spam).