Trumas julgåva

10 000 euro till ett digitalt klassrum

2020-dec-03

Text under bild: Videokonferens istället för fysiskt möte: Ralph Hölting och Syster Christophora från Schloss Zinneberg (uppe/nere till vänster) tackade Truma varmt för gåvan. Trumas delägare Renate Schimmer-Wottrich (uppe i mitten), VD Robert Strauß (nere i mitten), Dr. med. Andrea Schimmer-Eidenschink, ställföreträdande styrelseordförande i Trumastiftelsen (höger) och projektarrangören Katrin Baron (nere till höger)

Det är en fin tradition. Truma avstår från att ge julklappar till kunder och affärspartner för att istället donera pengarna till en ideell organisation. Detta år stöttar Truma stödorganisationen för barn och ungdomar Schloss Zinneberg i staden Glonn i närheten av München. Denna gåva på 10 000 euro gör det möjligt att förse sex klassrum med digital utrustning som högkvalitativa kameror, mikrofoner, headsets och tillbehör. Till Schloss Zinneberg hör bland annat ett läkandepedagogiskt hem för flickor och kvinnor, ett gymnasium och yrkesskola, en dagskola samt en läkandepedagogiskt daghem.

Många användningsområden

”Tack vare den nya IT-utrustningen kan klasserna förflytta undervisningen från rum till rum eller till och med hem”, säger Syster Christophora, rektor vid Schloss Zinneberg. ”Dessutom använder vi den nya utrustningen för praktiska instruktionsvideor till våra praktikanter.” Även vardagen utanför skolan kommer det digitala paketet väl till pass: ”Det gör det möjligt för oss att genomföra inledande samtal terapeutiska samtal online.”

Hjärtefråga

”För oss är det en hjärtefråga att stödja organisationers projekt i områden där vi verkar, som annars inte skulle kunnat genomföras. Det har blivit ännu viktigare under covid-19-krisen”, förklarar Trumas VD Robert Strauß.