Fel 507 (E507, E507H, E507 H), 516 (E516, E516 H, E516H) eller 517 (E517, E517 H, E517H) – Vad måste jag göra?

I displayen till den digitala manöverenheten CP plus visas fel 507, 516 eller 517.

2019-apr-10

Åtgärda fel 507 / 516 / 517 (gasförsörjning avbruten)

  • Upprätta gasförsörjningen igen genom att t.ex. ansluta en full gasolflaska. 
  • Bekräfta resp. radera felkoden därefter genom att trycka på vrid-/tryckknappen. Observera att det eventuellt bara är manöverenhetens bakgrundsbelysning som aktiveras efter den första tryckningen.
  • När en begäran om uppvärmning föreligger startas värmaren automatiskt.

Anmärkning: När fel 507, 516 eller 517 visas i värmarens manöverenhet hjälper det inte att från- och tillkoppla manöverenheten igen. Därmed raderas inte felet, utan värmaren spärras i 15 minuter. Värmaren spärras också i 15 minuter när fel 507, 516 eller 517 raderas fyra gånger, utan att gasförsörjningen upprättas.

Åtgärda ett blinkande fel 507 / 516 / 517 (gasförsörjning avbruten)

Felkod 507, 516 eller 517 blinkar eftersom värmaren är spärrad i 15 minuter. Orsaken till detta kan möjligtvis vara att värmarens manöverenhet har frånkopplats eller att värmarens 12 V försörjning var avbruten. Värmaren spärras också i 15 minuter när felet som visas raderas fyra gånger, utan att gasförsörjningen upprättas.

  • Vänta tills värmarens spärrtid på 15 minuter har löpt ut. Frånkoppla inte värmarens manöverenhet under denna tid och avbryt inte heller strömförsörjningen.
  • Så snart värmarens spärrtid har löpt ut, visas felet inte längre blinkande utan permanent. Nu kan felet raderas enligt beskrivningen i föregående punkt.