Two men with Truma T-Shirts standing on a roof with solar system

Hållbarhet hos Truma

Husvagnar och fascination för naturen hör ihop. Därför tänker Truma långsiktigt och agerar hållbart.

Våra kvalitetskrav går långt utöver att leverera effektiva och pålitliga produkter och erbjuda våra kunder bra service. För oss betyder kvalitet även att agera miljömässigt och socialt hållbart. Omsorgsfull hantering av miljön och resurserna och respektfull behandling av våra medarbetare är integrerade delar av Trumas företagskultur.

Agera hållbart – i dag och i framtiden

Miljö- och energistyrning

Trumas energi- och miljöstyrning är certifierade i enlighet med DIN EN ISO 50001 och DIN EN ISO 14001.

Ladda ned certifikat för miljöstyrning

Ladda ned certifikat för energistyrning

Ladda ned certifikat för kvalitetsstyrning

Produktsäkerhet

Truma uppfyller förpliktelserna i REACH-förordningen. Vi arbetar konstant för att våra produkter ska vara säkra.

Mer information finns att läsa på Europeiska kommissionens (EC) eller Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplatser.

Effektivitet

Trumas produkter är mycket effektiva och har en hög verkningsgrad på upp till 98 %.


Återvinning 

Truma använder återvinningsbara material och återvunnet vatten vid utveckling och tillverkning av sina produkter.

Solenergi

Truma producerar "grön" el i form av solenergi som står för cirka 25 % av det totala energibehovet.


Miljö

Genom användning av energikällan gasol är Trumas produkter lågförorenande och miljövänliga.

Företagskultur

Trumas medarbetare tänker och agerar miljömedvetet och hållbart.


Regnvattencisterner

Truma renar sitt avloppsvatten och har två regnvattencisterner. De möjliggör användningen av 55 000 liter regnvatten per år för företagets sanitära anläggningar.


Våra målsättningar

Utsläpp

Minska koldioxidutsläppen med 20 % nästa år.

Energi

En fjärdedel av det sammanlagda energibehovet ska i framtiden komma från alternativa energikällor.


Effektivitet

Göra Trumas produkter ännu mer effektiva och miljövänliga.

Farliga ämnen

Fortsätta undvika avfall, farliga ämnen och avloppsvatten.


Bränsle

Minska förbrukningen av energi, gas och bränsle.