Lasta husvagnen på rätt sätt – så här gör du

Förtält, stolar och grill. Kläder, leksaker och cyklar. Allt måste med när det bär iväg på campingsemester. Nu återstår bara frågan: hur? Vi ger dig tips om var du bäst förvarar packningen och förklarar vad du behöver tänka på när det gäller t.ex. totalvikt och släpvagnsvikt samt hur du kan spara vikt.

Från tunga till lätta saker: allt har sin plats


Tunga saker nederst, lätta saker överst – det är tumregeln när det gäller att lasta husvagnen på rätt sätt. Man vill ju komma fram till semesterorten välbehållen. Oavsett om resan går mot Italien via San Bernardinopasset, eller norröver via motorvägen: en husvagn som lastats på fel sätt kan börja vingla eller kränga. Om du då inte omedelbart reagerar och t.ex. sänker hastigheten, kan du snabbt förlora kontrollen över ekipaget.

Därför bör du använda följande tips när du lastar husvagnen:

 • Tungt bagage stuvar du in nedtill i husvagnen i närheten av axeln. Då blir husvagnens tyngdpunkt extra låg och den får bäst väggrepp. Skulle detta inte vara möjligt placerar du tung packning långt fram. Mycket tunga föremål hör förresten hemma i dragfordonet.
 • För medeltung packning kan du använda förvaringsutrymmena nära golvet.
 • I de övre förvaringsfacken förvarar du lätt bagage. I sovutrymmet placerar du kläder, och takskåpen i kokvrån lämpar sig för glas och porslin. Även bakdelen av husvagnen ska lastas med lätta föremål.

Säkra lasten ordentligt

Ta god tid på dig när du packar husvagnen och var förutseende när du placerar ut bagaget, så att husvagnen är bofärdig när du kommer fram till semesterorten. Konsten består i att packa alla saker så att du lätt kommer åt dem – och ändå utnyttja varenda vrå, så att packningen inte kan flyga omkring när du kör.

Framför allt tunga föremål måste säkras tillräckligt så att de inte glider. Allt som inte har säkrats ordentligt kan ju slungas framåt genom husvagnen vid första bästa inbromsning. Då är fula märken på lättviktsmöblerna det minsta problemet.

Skulle det råka vara så att du inte behöver använda hela förvaringsutrymmet i husvagnen är det klokt att fylla ett förvaringsfack helt och lämna ett annat tomt. Hemligheten ligger i att packa tätt enligt storlek och form.

Gasolflaskorna som du alltid behöver på campingsemestern förvarar du och säkrar i det avsedda gasskåpet. Om det blir plats över förvarar du lätta föremål som vattenkannor, slangar eller hinkar där. Kreativare än så får man inte bli när man lastar gasskåpet. Det kan ju läcka ut gas om någon av flaskorna inte är tillräckligt åtskruvad. Efter en viss tid kan det bildas en antändlig blandning av gas och luft. Om en gnista uppstår finns det risk för explosion.

För din egen säkerhet ska du därför hålla dig till följande begränsningar:

 • Öppningen i botten på flaskskåpet måste alltid hållas fri. Om gas läcker ut ur flaskan kan den ta sig ut genom den här öppningen, eftersom gas är tyngre än luft.
 • Förvara inga antändningskällor i gasskåpet. Även föremål som förknippas med risk för gnistbildning måste undvikas. Verktyg får till exempel inte transporteras löst, då kan de enskilda delarna slå emot varandra under färd, så att det bildas gnistor.
 • Du får inte driva några egenhändigt installerade elektriska anläggningar i flaskskåpet. Det är alltså inte tillåtet att eftermontera till exempel ett eluttag eller en lampa i flaskskåpet. När du sätter i en kontakt eller tänder lampan kan det uppstå gnistor, vilket innebär risk för explosion.

Hopfällbar cykel eller mountainbike: för många campare ska cykeln självklart med på semestern. Har man en husbil transporterar man vanligtvis cykeln i det bakre förvaringsutrymmet eller på en cykelhållare, men med husvagn är det lite krångligare. Husvagnen upptar platsen för en eventuell cykelhållare.

Alltså återstår följande möjligheter:

 • I princip går det att fästa cyklar på en cykelhållare på husvagnen. Däremot påverkar det körstabiliteten negativt och därmed husvagnsekipagets säkerhet. Många campare har dessutom rapporterat att husvagnen skadats på grund av skakningar under resan.
 • Beroende på hur många cyklar du tar med och hur stora de är, kan du i vissa fall förvara dem i husvagnen. Se i så fall till att säkra cyklarna ordentligt så att de inte glider – och att de inte smutsar ned boytan med kedjefett.
 • Du kan även transportera cyklarna på en cykelhållare för dragstång. Då måste du observera husvagnens maximala stödlast. Du måste även vara extra försiktig när du manövrerar: i snäva vinklar kan cyklarna skada bakdelen på dragfordonet.
 • Om du har en tillräckligt stor bil, kan du lasta cyklarna direkt i dragfordonet. Annars finns det plats på biltaket – förutsatt att du har en lämplig cykelhållare.

När man väl har packat in porslin och köksredskap i husvagnen flyttar man oftast inte på dem. Vi har ändå satt ihop några förslag om hur du utnyttjar skåpen på bästa sätt. För att inget ska åka omkring börjar du med att lägga in halksäkra mattor i köksskåpen.

 • Tallrikar, koppar och glas packar du in i takskåpet.
 • Besticklådan med t.ex. bestick, köksknivar, korkskruvar, flasköppnare, stekspadar och soppslevar ställer du i den övre utdragslådan.
 • Kastruller, stekpannor, vattenkokare, kaffebryggare, skärbrädor och köksmått förvaras i de nedre kökslådorna.
 • Ättika, olja, kryddor och viss basutrustning förvarar du där det finns plats. För transport av livsmedel finns det låsbara boxar att få tag på. Detsamma gäller för öppnade mjölk- och juiceförpackningar: lita inte på att de verkligen håller tätt.
 • Mat och dryck för resan tar du med direkt i bilen. Storhandla gör du på semesterorten.

Full, men inte alltför full: väg husvagnen

Allt är packat och klart! Men det är inte bara det som räknas. För att vara helt säker på att husvagnen inte är överbelastad bör du helt enkelt väga den. En husvagnsvåg hittar du till exempel på en grusanläggning eller återvinningsstation i närheten.

För att väga husvagnen kopplar du loss den helt och ställer den på vågen. Vikten visas på displayen. För att polisen inte ska ha något att anmärka på vid en kontroll, får varken husvagnens tillåtna totalvikt eller dragfordonets tillåtna släpvagnsvikt överskridas.

Stödlasten betecknar den kraft som verkar på dragkrokens kula. Den maximala stödlasten beräknas av fordons- eller husvagnstillverkaren och anges på en dekal eller ett märke på dragkroken.

Samma sak gäller för dragstångslasten. Den beräknas av husvagnstillverkaren och anges på dragstången. Om stödlast och dragstångslast skiljer sig åt, måste du följa det mindre värdet.

Så här kontrollerar du husvagnens dragstångslast:

 • Allt du behöver är en personvåg och en balk.
 • Vågen ställer du på marken under dragstången.
 • Balken sätter du lodrätt mellan kopplingsöppningen och vågen. Husvagnen måste stå vågrätt.
 • Nu kan du läsa av dragstångslasten på vågen.

Om du vill att det ska vara ännu bekvämare kan du relativt enkelt montera ett dragstångsstödhjul med inbyggd visning av stödlasten. På den kan du snabbt läsa av kultrycket.

Du bör alltid hålla dig till den tillåtna stödlasten eftersom ekipaget då är extra stabilt på vägen. Dessutom kan det bli en dyr historia att antingen under- eller överskrida stödlasten.

Stödlasten kan du enkelt påverka själv genom att omfördela packningen i husvagnen. Om stödlasten är för låg är det för mycket packning där bak. Då hjälper det att flytta bagage framför axeln. Är stödlasten däremot för hög har du packat för mycket i den främre delen av husvagnen. I sådana fall måste du omfördela bagaget i riktning mot den bakre delen, alltså bakom axeln.

Husvagn med övervikt: här är straffpåföljderna


Lita inte blint på att ”det nog kommer att gå bra”. Att överskrida stödlasten och överlasta husvagnen sker alltid på bekostnad av din egen säkerhet. Om det argumentet inte är övertygande nog för att du ska vilja följa de föreskrivna värdena, talar kanske siffrorna för sig själva:

 • I Tyskland betalar du en högre straffavgift ju högre överlast husvagnen har. Det börjar vid en överlast på 5 %, som ger 10 euro i böter. Från och med 20 % överlast är bötesbeloppet 95 euro. Om husvagnen har mer än 30 % överlast, ska bötesbeloppet på 235 euro betalas in. Tyska körkortsinnehavare får dessutom en notering om trafikförseelse i trafikregistret i Flensburg. Ett körförbud behöver du inte oroa dig för i Tyskland.
 • I Österrike får du betala redan vid en överlast på 2 %. De officiella bötesbeloppen börjar vid strax under 40 euro och kan enligt den österrikiska campingklubben uppgå till 5 000 euro.
 • I Schweiz gäller nolltolerans. Om du hamnar i en kontroll med överbelastad husvagn där, måste du punga ut med 100 schweiziska franc om den tillåtna totalvikten inte överskrids med mer än 100 kg. Upp till 5 % överlast kostar 200 franc.
 • I Italien kostar en överlast med mer än 5 % mellan 39 och 159 euro. En överlast på mer än 30 % kostar upp till 1 600 euro.
 • Frankrike kräver 750 euro för samma förseelser.
 • Spanien tolererar en överlast upp till 5 %, från och med 6 % betalar du 301 euro, och har du mer än 25 % överlast blir det riktigt kännbara böter på 4 600 euro.
 • I Danmark betalar du upp till 3,5 ton tillåten totalvikt 10 danska kronor som förare och 25 danska kronor som fordonsägare per % överlast.
 • I Sverige är man extra noga: Redan vid 1 % överlast måste du betala 2 000 svenska kronor. Om du överbelastar husvagnen med mer än 41 % betalar du det dubbla.
 • Norge utdelar böter per hundra kilo. För varje 100 kilo övervikt kostar det 250 norska kronor.

Förutom bötesbeloppet får du förmodligen inte köra vidare för polisen. Då måste du antingen lasta om eller lasta ur. Först därefter kan du fortsätta färden mot en avkopplande semester.

Tips: så här kan du spara vikt


Ibland kan några gram vara avgörande. Då kan du spara vikt med hjälp av följande tips:

 • Res med tom vattentank och fyll på den först på semesterorten.
 • Ta bara med reseprovianten och köp alla annan mat på semesterorten. Det är dessutom mycket roligare att leta runt bland hyllorna med inhemska produkter i affärerna på plats.
 • Ta med en läsplatta i stället för böcker.
 • Även när det gäller kläder går det att spara vikt: begränsa semestergarderoben och utnyttja möjligheten att tvätta på campingplatsen.
 • I stället för tunga frottéhanddukar av bomull passar mikrofiberhanddukar perfekt på husvagnssemestern. De är extra lätta och har även den fördelen att de torkar snabbt.
 • Glas eller plast: För många handlar det om ren och skär övertygelse när det gäller vilka glas de dricker ur och vilka tallrikar de äter på. Om det däremot inte spelar någon roll för dig, gör du klokt i att välja lätt porslin av plast eller bambu.
 • Innan du påbörjar resan hemåt bör du tömma campingtoaletten.