Viktigt säkerhetsmeddelande: ombyggnad av Truma gasfilter

Filterkoppen måste bytas

29.09.2015
Truma gasfilter filtercup
Filter kopp

Inom ramen för sitt kvalitetssäkringsarbete har Truma fastställt en materialskada på tittglasen till filterkoppen i Truma gasfilter. Orsaken är felaktig bearbetning hos en underleverantör. Materialskadan kan leda till att gas strömmar ut i det fria okontrollerat via flasklådan.

I ogynnsamma fall kan detta medföra gaspuffar och personskador. I dagsläget känner vi dock inte till några sådana händelser. Alla filterkoppar sedan januari 2012 är berörda.

I egenskap av tillverkare i premiumsegmentet står Truma för absolut förstklassiga och tillförlitliga produkter. För oss har kundernas säkerhet och välbefinnande högsta prioritet. För att undvika alla risker har Truma därför beslutat att ersätta alla filterkoppar som finns på marknaden med en ny lösning.

Sannolikheten att materialfelet uppträder är mycket liten. Trots det måste de campare, som har monterat ett Truma gasfilter i fordonet, beakta följande försiktighetsåtgärder:

  • Gasanläggningen skall omedelbart tas ur drift
  • Kontakta återförsäljaren eller Truma, och beställ nya filterkoppar kostnadsfritt
  • Byt ut de gamla filterkopparna mot nya

Slutkunderna kan själva utföra bytet, snabbt och enkelt. Före bytet måste gastillförseln stängas. Sedan kan den gamla filterkoppen skruvas av – som vid ett byte av filterpatronen – och den nya filterkoppen skruvas på. Nya filterkoppar beställs här:

  • Hos alla återförsäljare och servicepartner

I fackhandeln fortsätter säljkampanjen för Truma gasfilter (specialpris på Truma gasfilter och filterpatron) med de nya filterkopparna, fram till 31 december 2016.

  • Nyhetsbrevet
  • Pressnyheter

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information