Truma CP plus iNet ready

Klimatautomatik och app-styrning

04.08.2015
Truma iNet set package

Den digitala manöverenheten Truma CP plus är förutom iNet Box en viktig beståndsdel i Truma iNet System. Den tar emot signalerna från iNet Box och skickar dem vidare till Truma-värmaren eller klimatanläggningen. "För att detta skulle bli möjligt har vi omarbetat manöverenheten och gjort den iNet-kompatibel", säger utvecklare Michael Maier. I den nya CP plus finns det nu därför ytterligare intelligens som möjliggör kommunikationen med iNet Box och därmed fjärrstyrningen av Truma-apparaterna. "Oberoende av detta kan dock apparaterna precis som tidigare regleras via den digitala manöverenheten", säger Maier. Detta är viktigt ur säkerhetsaspekten framför allt vid gasdrivna enheter som Combi-värmaren.

Intelligent klimatautomatik
Förutom möjligheten till fjärrstyrning erbjuder den nya CP plus en funktion som levererar klart mer komfort vid camping: klimatautomatik. Den gör det möjligt att hålla önskad temperatur i fordonet konstant, oavsett väderleken, och att stämma av värme och klimatanläggning mot varandra på ett intelligent sätt. Den önskade temperaturen kan ställas in mellan 18° och 25° C i steg om 1° C. "Vi har testat automatiken grundligt i både klimatkammare och i praktiska förhållanden, och byggt in mängd brytlogik som optimerar samspelet mellan värme och klimatanläggning.“ Det bästa exemplet: för att undvika frekvent reglering mellan enheterna har en temperaturbuffert integrerats. Klimatautomatiken reagerar först när den faktiska temperaturen avviker några grader uppåt eller nedåt från den inställda måltemperaturen. Tillfälliga temperaturfluktuationer som kan uppkomma t.ex. vid matlagning eller föntorkning av håret, påverkar inte klimatautomatiken. Den går in först när temperaturförändringar håller i sig under en tid. "För att göra det hela så bekvämt som möjligt har vi också beaktat fläktregleringen och den bullerutveckling som är förknippad med den", säger Michael Maier.

Korrekt montage ett krav
Trots all programvaruintelligens är det optimala resultatet av klimatautomatiken helt beroende av monteringsplatsen för Combi-temperaturgivaren. "Den är avgörande för klimatautomatiken och bör därför befinna sig i det område där önskad rumstemperatur skall uppnås. Dessutom bör den vara så opåverkad som möjligt av utomhustemperatur och solens inverkan, eller andra köld- eller värmekällor“ Med hjälp av funktionerna "Offset“ och "AC Set“ kan man kalibrera Combi-temperaturgivaren för uppvärmning och kylning, och nå ännu exaktare trivseltemperatur. "På så sätt kan kunderna anpassa klimatautomatiken individuellt till de egna behoven och den egna temperaturkänsligheten.“

Enkel komplettering
Dessutom har Truma gjort CP plus möjlig att använda internationellt. Temperaturen kan nu visas i Fahrenheit och Celsius, och tiden i 12 eller 24 timmar. "Vi på Truma anpassar oss till den ökande internationaliseringen.“ Av den anledningen har man också ändrat indikeringen för varmvattennivåerna 40° C till Eco och 60° C till Hot. De många komfortfunktionerna bibehålls dock som svarar för styrningen av värmaren och klimatanläggningarna - samt enkel uppgradering av manöverenheten. Precis som tidigare är det möjligt att i fordon med äldre Combis (med grå kapsling) uppgradera den digitala manöverenheten genom att man byter ut Combi-kortet och monterar CP plus.

Från slutet av augusti 2015 är alla Truma CP plus manöverenheter iNet-klara och omfattar den nya klimatautomatiken. De är då märkta med etiketten "iNet ready" och levereras endast hos alla Truma Partner. Icke-bindande prisrekommendation är 3.295 SK. Tillsammans med Truma iNet Box kan den nya CP plus köpas i ett set till det förmånliga priset 5.250 SK.

  • Nyhetsbrevet
  • Pressnyheter

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information