Viktigt säkerhetsmeddelande

Utbyte av Truma utomhusuttag för gas samt två gasventiler

10.02.2017

Inom ramen för sin kvalitetssäkring har Truma konstaterat att det kan uppstå otäthet hos Truma utomhusuttag för gas och två ventiler för gasuttag.

Det är endast produkter med en gul kåpa och nedanstående märkning som berörs:

  • 01.2016, 02.2016, 03.2016, 04.2016, 05.2016, 06.2016, 07.2016, 08.2016, 09.2016, 10.2016, 11.2016, 12.2016
  • 01.2017

Detta kan få till följd att gas strömmar ut okontrollerat ur de berörda produkterna. I värsta fall kan detta leda till gasförpuffning och personskador. Idag har vi dock ingen kännedom om något sådant fall.

I egenskap av premiumtillverkare står Truma för absolut förstklassiga, tillförlitliga och säkra produkter. Våra kunders säkerhet och välbefinnande har högsta prioritet. För att undvika alla risker har Truma och dess underleverantör beslutat sig för att byta ut alla berörda produkter. Sannolikheten att felet uppträder är mycket liten.

Märkning, exempel: …10.2016… (vrid på ringen för att läsa av)

Truma valve

Produkter

 
Truma utomhusuttag för gas
I vitt, elfenben eller svart
 
Truma outdoor gas socket
Ventil KV8-M
Snabbkopplingsventil
Truma valve AKV 8 M
Ventil AKV-8-M
Snabbkopplingsventil med förgrening
Truma valve AKV 8 M

Campare måste trots det beakta dessa försiktighetsåtgärder

  • Säkerställ att gasanläggningen tas ur drift omedelbart. Stäng flaskorna resp. gastanken eller den externa gasförsörjningen. Om det utvändiga gasuttaget är anslutet till en separat avstängningsventil (t.ex. på det s.k. ventilblocket) räcker det att stänga endast denna avstängningsventil.
  • Om det finns förtält måste man sörja för god ventilation.
  • Kontrollera märkningen nedanför den gula kåpan (bild 1 nedan). Du kan behöva vrida på ringen för att läsa märkningen. Se till att det inte finns tändkällor i närheten medan du gör kontrollen.
  • Om din produkt har märkningen från …01.2016… till …01.2017… skall du kontakta din återförsäljare, en Truma Service Partner eller Truma servicecenter för kostnadsfritt utbyte. Detta utbyte får göras endast av utbildad specialistpersonal och går mycket snabbt. Fram till utbytet får du inte använda gasanläggningen, ej heller får den separata avstängningsventilen (t.ex. på det s.k. ventilblocket) öppnas igen!
  • Om din produkt har en annan märkning än vad som anges i tabellen kan du sätta igång gasanläggningen igen och fortsätta använda den precis som vanligt

Vid ytterligare frågor var kontakta:

Truma Scandinavia
E-post: utbyte@gasventiler.se
Hotline:
044 – 712 71
044 – 713 12

  • Nyhetsbrevet
  • Pressnyheter

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information