Ren gasol i fritidsfordon

Gasfiltret från Truma skyddar din gasolanläggning

25.08.2016
Man with SUP in front of campervan on a lake

Filtrera gasolen
Det är absolut normalt att filtrera luft, vatten eller andra ämnen. Lika naturligt är det att byta ut filtren med jämna mellanrum – t.ex. i fläktkåpan i köket eller filtret i bilens oljetank.

Föroreningen av gasol har ökat betydligt i hela Europa. Oljiga partiklar – olefiner, paraffiner och andra kolväteföreningar – följer med i gasströmmen som aerosoler och avlagras i gasolanläggningen. Gastrycksregulatorerna från Truma uppfyller högsta standard och är certifierade enligt de europeiska normerna för gasol. Trots detta kan de skadas av aerosolerna och försämras i sin funktion.

Därför rekommenderar vi att

 • använda Truma gasfilter
 • filtrera gasolen i flaskorna eller tanken
 • regelbundet kontrollera filterpatronen

Skydda din gasolanläggning
Truma har den perfekta lösningen: Gasfiltret från Truma skyddar din gasolanläggning effektivt mot förorenad gasol. Det filtrerar tillförlitligt bort ojliga partiklar och garanterar på så sätt en lång livslängd på gasolanläggningen och alla andra gasdrivna enheter som värmare, kylskåp eller gaskök.

Fördelar:

 • Speciellt effektivt: Avskiljer ojliga partiklar upp till 99 %.
 • Praktiskt: Filterpatronen kan snabbt och enkelt bytas ut
 • Kan monteras i efterhand: Kan användas för alla väggmonterade gastrycksregleringssystem och påfyllbara tank-gasolflaskor.

Använd gasfiltret från Truma
För att effektivt kunna skydda gasolanläggningen mot kontaminering med olja behöver du ett resp. två gasfilter från Truma – beroende av om du har en anläggning med en eller två gasolflaskor. Truma frånsäger sig allt garantiansvar för defekta regulatorer om de används utan filter.

Filterpatronen måste regelbundet bytas ut
Kontrollera alltid Truma gasfiltret vid flaskbyte:

 • Skruva upp filtret och kontrollera om filterkoppen och filterpatronen är fuktade eller smutsiga.
 • Finns oljerester, klara vätskor eller vita kalkavlagringar på patronen eller i filterkoppen, är patronen mättad och måste bytas ut.
 • Rengör filterkoppen med en mjuk papperstrasa innan du sätter i den nya patronen. Använd skydds-/engångshandskar (se bruksanvisningen).

Patronen bör principiellt bytas ut vartannat år.

 • Nyhetsbrevet
 • Pressnyheter

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information