Two men with Truma T-Shirts standing on a roof with solar system

Hållbarhet hos TrumaHusvagnar och fascination för naturen hör ihop. Därför tänker Truma långsiktigt och agerar hållbart.

Våra kvalitetskrav går långt utöver att leverera effektiva och pålitliga produkter och erbjuda våra kunder bra service. För oss betyder kvalitet även att agera miljömässigt och socialt hållbart. Omsorgsfull hantering av miljön och resurserna och respektfull behandling av våra medarbetare är integrerade delar av Trumas företagskultur.

Agera hållbart – i dag och i framtiden

Miljö- och energistyrning

Energy environmental management certificate

Trumas energi- och miljöstyrning är certifierade i enlighet med DIN EN ISO 50001 och DIN EN ISO 14001.

Produktsäkerhet

Icon green globe with leaf

Truma uppfyller förpliktelserna i REACH-förordningen. Vi arbetar konstant för att våra produkter ska vara säkra.

Mer information finns att läsa på Europeiska kommissionens (EC) eller Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplatser.

Effektivitet Infographics efficiency

Trumas produkter är mycket effektiva och har en hög verkningsgrad på upp till 98 %.

Återvinning Icon caravan and motor caravan

Truma använder återvinningsbara material och återvunnet vatten vid utveckling och tillverkning av sina produkter.

Solenergi Icon sun

Truma producerar ”grön” el i form av solenergi som står för cirka 25 % av det totala energibehovet

Miljö Icon pollution

Genom användning av energikällan gasol är Trumas produkter lågförorenande och miljövänliga

Företagskultur Icon leaf

Trumas medarbetare tänker och agerar miljömedvetet och hållbart.

Regnvattencisterner Infographics rainn water cisterns

Truma renar sitt avloppsvatten och har två regnvattencisterner. De möjliggör användningen av 55 000 liter regnvatten per år för företagets sanitära anläggningar.

Våra målsättningar

Utsläpp Icon cloud

Minska koldioxidutsläppen med 20 % nästa år

Energi Icon plug

En fjärdedel av det sammanlagda energibehovet ska i framtiden komma från alternativa energikällor

Effektivitet Icon box

Göra Trumas produkter ännu mer effektiva och miljövänliga

Farliga ämnen Icon dustbin

Fortsätta undvika avfall, farliga ämnen och avloppsvatten

Bränsle Infographics fuels

Minska förbrukningen av energi, gas och bränsle

  • Meddelande
  • Service-hotline
  • Servicecenter
  • Sök återförsäljare

Ett centralt nummer för alla ärenden:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du en fråga om en produkt eller behöver hjälp? Då kan du ringa till oss!

Servicetider:
Måndag till fredag 8–18

När du har frågor om en enhet ska du alltid ha information om enhetstyp, tillverkningsår och tillverkningsnummer till hands. Allt detta hittar du på enhetens typskylt.

Truma type plate

Besök Trumas serviceverkstad!

Service direkt från tillverkaren: I Putzbrunn nära München driver vi Trumas serviceverkstad. Våra medarbetare har utmärkt koll på alla Truma-produkter, installerar enheter och reparerar redan installerade enheter.

Servicetider

Maj till september
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15

Oktober till april
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–16

Tidsbokning

+49 (0) 89 4617-2020

Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn
Tyskland

Ingen reservdelsförsäljning / Skicka inte någon utrustning till Truma utan att bli frågad.

Hitta en Truma-expert nära dig

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information