Hållbarhet hos TrumaHusvagnar och fascination för naturen hör ihop. Därför tänker Truma långsiktigt och agerar hållbart.

Våra kvalitetskrav går långt utöver att leverera effektiva och pålitliga produkter och erbjuda våra kunder bra service. För oss betyder kvalitet även att agera miljömässigt och socialt hållbart. Omsorgsfull hantering av miljön och resurserna och respektfull behandling av våra medarbetare är integrerade delar av Trumas företagskultur.

Agera hållbart – i dag och i framtiden

Miljö- och energistyrning

Trumas energi- och miljöstyrning är certifierade i enlighet med DIN EN ISO 50001 och DIN EN ISO 140001.

Produktsäkerhet

Truma uppfyller förpliktelserna i REACH-förordningen. Vi arbetar konstant för att våra produkter ska vara säkra: REACH-deklaration till våra kunder 

Mer information finns att läsa på Europeiska kommissionens (EC) eller Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplatser.

Effektivitet

Trumas produkter är mycket effektiva och har en hög verkningsgrad på upp till 98 %.

Återvinning

Truma använder återvinningsbara material och återvunnet vatten vid utveckling och tillverkning av sina produkter.

Solenergi

Truma producerar ”grön” el i form av solenergi som står för cirka 25 % av det totala energibehovet

Miljö

Genom användning av energikällan gasol är Trumas produkter lågförorenande och miljövänliga

Företagskultur

Trumas medarbetare tänker och agerar miljömedvetet och hållbart.

Regnvattencisterner

Truma renar sitt avloppsvatten och har två regnvattencisterner. De möjliggör användningen av 55 000 liter regnvatten per år för företagets sanitära anläggningar.

Våra målsättningar

Utsläpp

Minska koldioxidutsläppen med 20 % nästa år

Energi

En fjärdedel av det sammanlagda energibehovet ska i framtiden komma från alternativa energikällor

Effektivitet

Göra Trumas produkter ännu mer effektiva och miljövänliga

Farliga ämnen

Fortsätta undvika avfall, farliga ämnen och avloppsvatten

Bränsle

Minska förbrukningen av energi, gas och bränsle

  • Meddelande
  • Service-hotline
  • Servicecenter
  • Sök återförsäljare

Ett centralt nummer för alla ärenden:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du en fråga om en produkt eller behöver hjälp? Då kan du ringa till oss!

Servicetider:
Måndag till fredag 8–18

När du har frågor om en enhet ska du alltid ha information om enhetstyp, tillverkningsår och tillverkningsnummer till hands. Allt detta hittar du på enhetens typskylt.

Besök Truma i Putzbrunn!

Service direkt från tillverkaren: I Putzbrunn nära München driver vi Trumas serviceverkstad. Våra medarbetare har utmärkt koll på alla Truma-produkter – särskilt när det blir knepigt. En resa som alltid lönar sig!

Servicetider

Maj till september
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15

Oktober till april
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–16

Tidsbokning

+49 (0) 89 4617-2020

Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn
Tyskland

Hitta en Truma-expert nära dig

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information