Hur fungerar Truma S-värmaren?

Via en speciell anslutning (1) förses värmaren med gas. Denna antänds via en batteridriven tändautomat (2) i brännaren (3). Med hjälp av siktfönstret (4) kan du kontrollera om gasen har antänts. Genom ett inlopp (5) sugs utomhusluften in i värmaren och värms upp av den öppna lågan i brännaren (3). Den heta luften strömmar genom den S-formade värmeväxlaren (6) och åker ut utomhus genom avgasröret (7) och takskorstenen (8) tillsammans med avgaserna. Tack vare det fullständigt slutna systemet och den termoelektriska tändsäkringen är den här processen 100 % säker. Värmeväxlaren (6) värmer upp den direkta omgivningsluften i värmarhuset. Den åker ut i bodelen via panelens lameller och sprids vid behov i husvagnen via fläkten (14).

Värmarens temperatur kan ställas in manuellt och steglöst med vridreglaget (9). Det aktiverar tändsäkringsventilen (12) via reglagestången (11). Om den önskade rumstemperaturen har uppnåtts reglerar en termostatsensor (13) gastillförseln till brännaren och minskar den i motsvarande grad. Fläkten styrs via ett annat vridreglage (10).

Den elektriska extravärmaren Ultraheat (15) är ett perfekt komplement för alla som vill kunna värma elektriskt och som snabbt vill kunna få det riktigt varmt och skönt oberoende av gasdriften. Den värmer upp extremt snabbt och utnyttjar fläkten i S-värmaren till att effektivt fördela den varma luften i husvagnen.

1 Anslutning för gasförsörjning
2 Tändautomat
3 Brännare med tändstift
4 Siktfönster för flamkontroll
5 Förbränningsluftsinlopp
6 Värmeväxlare
7 Avgasrör
8 Takskorsten
9 Reglage för fläkt
10 Reglage för värmare
11 Reglagestång
12 Tändsäkringsventil
13 Termostatsensor
14 Fläkt
15 Ultraheat

  • Meddelande
  • Service-hotline
  • Servicecenter
  • Sök återförsäljare

Ett centralt nummer för alla ärenden:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du en fråga om en produkt eller behöver hjälp? Då kan du ringa till oss!

Servicetider:
Måndag till fredag 8–18

När du har frågor om en enhet ska du alltid ha information om enhetstyp, tillverkningsår och tillverkningsnummer till hands. Allt detta hittar du på enhetens typskylt.

Truma type plate

Besök Trumas serviceverkstad!

Service direkt från tillverkaren: I Putzbrunn nära München driver vi Trumas serviceverkstad. Våra medarbetare har utmärkt koll på alla Truma-produkter, installerar enheter och reparerar redan installerade enheter.

Servicetider

Maj till september
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15

Oktober till april
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–16

Tidsbokning

+49 (0) 89 4617-2020

Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn
Tyskland

Ingen reservdelsförsäljning / Skicka inte någon utrustning till Truma utan att bli frågad.

Hitta en Truma-expert nära dig

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information