Hur fungerar Truma Combi-värmaren?

1 Manöverenhet
2 Gasanslutning
3 Magnetventil
4 Kombinerad förbränningslufts-/avgasskorsten
5 Förbränningsluftfläkt
6 Gasbrännare
7 Tändstift
8 Brännkammare
9 Flamrör med baffel
10 Cirkulationsluftfläkt
11 Värmeväxlare
12 Elvärmestavar
13 Fyra varmluftsutlopp
14 Vattenbehållare i rostfritt stål, 10 liter
15 Anslutningsrör för varmvatten
16 Anslutningsrör för kallvatten
17 Rumstemperatursensor
18 HDF-värmehölje

På Truma Combi-värmarens LCD-manöverenhet (1) startar du värmaren och ställer in önskad temperatur för värmaren och varmvattnet. Värmaren är ansluten till fordonets gasförsörjning via gasanslutningen (2). Via magnetventilen (3) regleras gastillförseln i värmaren. Den förbränningsluft som behövs går genom det yttre röret till den kombinerade förbränningslufts-/avgasskorstenen (4) in i värmaren och leds in i gasbrännaren (6) med hjälp av förbränningsluftfläkten (5). Gasbrännaren, som har två tändstift (7) och ett övervakningsstift, antänder gas/luftblandningen i brännkammaren (8).

I slutet av brännkammaren omdirigeras de heta avgaserna vid flamrörets (9) baffel och strömmar tillbaka mellan brännarens flamrör och värmeväxlarens innervägg. Via avgasskorstenen (4) leds de ut utomhus.

Cirkulationsluftfläkten (10) transporterar in den luft som ska värmas upp i enheten. Där strömmar luften längs värmeväxlarens (11) lameller, som tack vare sin stora överföringsyta ger en optimal värmeöverföring. I värmeväxlaren befinner sig också elvärmestavarna (12) på 1800 watt. Med dem kan vattnet och/eller varmluften värmas upp som alternativ eller som komplement. Sedan sprids den varma luften i fordonet via fyra varmluftsutlopp (13).

Färskvattnet befinner sig i den yttre vattenbehållaren av rostfritt stål som rymmer tio liter (14). Där värms det upp via värmeöverföringen från värmeväxlaren (11). Tack vare vattenbehållarens excentriska form uppstår en ”varmvattenvirvel” som ger en optimal vattenblandning och bättre värmelager. Anslutningsröret för varmvatten (15) kopplar ihop Truma Combi med varmvattenledningarna i kök och badrum. Kallt vatten pumpas i från färskvattentanken via anslutningsröret för kallvatten (16).

Rumstemperatursensorn (17) som monterats i fordonet mäter lufttemperaturen i fordonet. Även vattentemperaturen mäts med hjälp av den inre temperatursensorn. Redan innan önskad rums- eller vattentemperatur har uppnåtts, minskar enheten värmeeffekten. När den inställda temperaturen är uppnådd stängs brännaren av. När de inställda rums- och vattentemperaturerna underskrids startar Truma Combi automatiskt igen för att värma luften och vattnet (vinterdrift). Under sommardrift kan vattnet värmas upp oberoende av värmaren. HDF-värmehöljet (18) ger god isolering åt Truma Combi-värmaren.

  • Meddelande
  • Service-hotline
  • Servicecenter
  • Sök återförsäljare

Ett centralt nummer för alla ärenden:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du en fråga om en produkt eller behöver hjälp? Då kan du ringa till oss!

Servicetider:
Måndag till fredag 8–18

När du har frågor om en enhet ska du alltid ha information om enhetstyp, tillverkningsår och tillverkningsnummer till hands. Allt detta hittar du på enhetens typskylt.

Truma type plate

Besök Trumas serviceverkstad!

Service direkt från tillverkaren: I Putzbrunn nära München driver vi Trumas serviceverkstad. Våra medarbetare har utmärkt koll på alla Truma-produkter, installerar enheter och reparerar redan installerade enheter.

Servicetider

Maj till september
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15

Oktober till april
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–16

Tidsbokning

+49 (0) 89 4617-2020

Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn
Tyskland

Ingen reservdelsförsäljning / Skicka inte någon utrustning till Truma utan att bli frågad.

Hitta en Truma-expert nära dig

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information