I displayen till min digitala manöverenhet CP plus visas en felkod – hur analyserar jag den?

Detaljerad information om felkoderna, deras orsaker och hur du åtgärdar dem finns i bruks- och monteringsanvisningen till Truma CP plus.

Felsökningsguide (värmare Combi Gas)

Felkod Orsak Åtgärd
#17 Sommardrift med tom vattenbehållare Koppla från värmaren och låt den svalna. Fyll vatten i boilern
#18 Varmluftstemperaturen har överskridits:

- Alla varmluftsrör är inte anslutna
- Varmluftsutloppen blockerade
- Cirkulationsluftintaget blockerat
- Kontrollera om 4 varmluftsrör är anslutna
- Kontrollera de olika utloppsöppningarna
- Ta bort blockeringen av cirkulationsluftintaget
#21 Rumstemperatursensorn eller -kabeln defekt Kontrollera kabeln till rumstemperatursensorn och byt ut den om den är defekt

Kontrollera rumstemperatursensorns motstånd.
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Byt ut rumstemperatursensorn vid defekt
#24 Risk för underspänning. Batterispänning för låg < 10,4 V Ladda batteriet
#29 Kortslutning i värmeelementet för FrostControl Dra ur värmeelementets stickkontakt från den elektroniska styrenheten. Byt ut värmeelementet
#42 Fönstret ovanför skorstenen är öppet (fönsterbrytare) Stäng fönstret.
#43 Överspänning > 16,4 V Kontrollera batterispänning / spänningskällor, t.ex. laddaren
#44 Underspänning. Batterispänning för låg < 10,0 V Ladda upp batteriet. Byt batteriet om det är för gammalt
#45 Ingen driftspänning 230 V

Säkring 230 V defekt

Överhettningsskyddet har utlösts
Återställ driftspänningen 230 V

Byt ut säkringen 230 V (se bruksanvisning Combi)

Återställ överhettningsskyddet (se bruksanvisning Combi)
#112,
#121,
#122,
#202,
#211,
#212
Gasolflaskan tom

Gasolflaskan eller snabbavstängningsventilen i gasolledningen stängd

Gastrycksregleringssystemet har frusit

Butanhalten i gasolflaskan är för hög

Förbränningsluftledningen eller avgasutloppet har blockerats

Gastrycksregulatorn defekt
Byt ut gasolflaskan

Kontrollera gasoltillförseln och öppna ventilerna

Använd regulatorvärmaren (EisEx)

Använd propan. Speciellt vid temperaturer under 10 °C är butan olämpligt för uppvärmning.

Kontrollera om öppningarna är smutsiga (snömodd, is, löv etc.) och rengör dem om så behövs

Kontrollera / byt ut gastrycksregulatorn
#255 Värmaren har ingen 12 V spänningsförsörjning

Ingen förbindelse mellan värmaren och manöverenheten
Skapa en spänningsförsörjning på 12 V

Upprätta förbindelsen mellan värmaren och manöverenheten

Felsökningsguide (värmare Combi Gas) fr.o.m. tillverkningsår 04/2018

Felkod Orsak Åtgärd
#255 Värmaren har ingen 12 V spänningsförsörjning

Ingen förbindelse mellan värmaren och manöverenheten
Skapa en spänningsförsörjning på 12 V

Upprätta förbindelsen mellan värmaren och manöverenheten
#301,
#417
Överspänning > 16,4 V Kontrollera batterispänning / spänningskällor, t.ex. laddaren
#302,
#418
Underspänning. Batterispänning för låg < 10,0 V Ladda upp batteriet. Byt batteriet om det är för gammalt
#303,
#411
Risk för underspänning. Batterispänning för låg < 10,4 V Ladda batteriet
#401 Sommardrift med tom vattenbehållare Koppla från värmaren och låt den svalna. Fyll vatten i boilern
#402 Varmluftstemperaturen har överskridits:

- Alla varmluftsrör är inte anslutna
- Varmluftsutloppen blockerade
- Cirkulationsluftintaget blockerat
- Kontrollera om 4 varmluftsrör är anslutna
- Kontrollera de olika utloppsöppningarna
- Ta bort blockeringen av cirkulationsluftintaget
#407 Ingen driftspänning 230 V

Säkring 230 V defekt
Återställ driftspänningen 230 V

Byt ut säkringen 230 V (se bruksanvisning Combi)
#408 Ingen gastillförsel i blanddrift Kontrollera gastillförseln. Se fel # 507 (i blanddrift sker uppvärmningen fortfarande elektroniskt)
#412 Fönstret ovanför skorstenen är öppet (fönsterbrytare) Stäng fönstret.
#419 Överhettningsskyddet har utlösts Återställ överhettningsskyddet (se bruksanvisning Combi)
(i blanddrift sker uppvärmningen fortfarande med gas)
#507,
#516,
#517
Gasolflaskan tom

Gasolflaskan eller snabbavstängningsventilen i gasolledningen stängd

Gastrycksregleringssystemet har frusit

Butanhalten i gasolflaskan är för hög

Förbränningsluftledningen eller avgasutloppet har blockerats

Gastrycksregulatorn defekt
Byt ut gasolflaskan

Kontrollera gasoltillförseln och öppna ventilerna

Använd regulatorvärmaren (EisEx)

Använd propan. Speciellt vid temperaturer under 10 °C är butan olämpligt för uppvärmning.

Kontrollera om öppningarna är smutsiga (snömodd, is, löv etc.) och rengör dem om så behövs

Kontrollera / byt ut gastrycksregulatorn
#607 Max. antal återställande av fel uppnått Vänta i 15 minuter och återställ felet
#621 Rumstemperatursensorn eller -kabeln defekt Kontrollera kabeln till rumstemperatursensorn och byt ut den om den är defekt

Kontrollera rumstemperatursensorns motstånd.
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Byt ut rumstemperatursensorn vid defekt
#624 Kortslutning i värmeelementet för FrostControl Dra ur värmeelementets stickkontakt från den elektroniska styrenheten. Byt ut värmeelementet

Felsökningsguide (värmare Combi Diesel)

Fejlkode Årsag Afhjælpning
#111 Rumstemperatursensorn eller -kabeln defekt Kontrollera kabeln till rumstemperatursensorn och byt ut den om den är defekt

Kontrollera rumstemperatursensorns motstånd.
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Byt ut rumstemperatursensorn vid defekt
#122 Bränslebrist på grund av för litet innehåll i tanken, tom tank och / eller att fordonet lutar Fyll tanken med bränsle. Fyll sedan bränsleledningen på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Första idrifttagningen” (se bruksanvisningen för Combi Diesel).
#131 Ingen förbindelse mellan värmaren och manöverenheten Upprätta förbindelsen mellan värmaren och manöverenheten
#132 Kortslutning i värmeelementet för FrostControl Dra ur värmeelementets stickkontakt från den elektroniska styrenheten. Byt ut värmeelementet
#150 Varmluftstemperaturen har överskridits:

- Alla varmluftsrör är inte anslutna
- Varmluftsutloppen blockerade
- Cirkulationsluftintaget blockerat
- Kontrollera om 4 varmluftsrör är anslutna
- Kontrollera de olika utloppsöppningarna
- Ta bort blockeringen av cirkulationsluftintaget
#151 Vattentemperaturen har överskridits vid vinterdrift:
- Vattenbehållare övertemperatur
- Varmluftsutloppen blockerade
- Cirkulationsluftintaget blockerat
- Koppla från enheten och låt den svalna. Fyll vatten i boilern
- Kontrollera de olika utloppsöppningarna
- Ta bort blockeringen av cirkulationsluftintaget
#152 Vattentemperaturen har överskridits vid sommardrift:
- Vattenbehållare övertemperatur
- Varmluftsutloppen blockerade
- Cirkulationsluftintaget blockerat
Koppla från enheten och låt den svalna. Fyll vatten i boilern
Kontrollera de olika utloppsöppningarna
Ta bort blockeringen av cirkulationsluftintaget
#160 Underspänning < 10,2 V Kontrollera batterispänningen, ladda upp batteriet om det behövs

Kortsiktig nödåtgärd: Stäng av kraftiga strömförbrukare eller starta fordonsmotorn tills värmaren går igång (ca 4 minuter)

Otillräcklig batterikapacitet, byt batteriet om det är för gammalt
#161 Överspänning > 16,4 V Kontrollera batterispänning / spänningskällor, t.ex. laddaren
#162 Fönstret ovanför skorstenen är öppet (fönsterbrytare) Stäng fönstret
#164 Ingen driftspänning 230 V

Säkring 230 V defekt

Överhettningsskyddet har utlösts
Återställ driftspänningen 230 V

Byt ut säkringen 230 V (se bruksanvisning Combi)

Återställ överhettningsskyddet (se bruksanvisning Combi)
#170 Risk för underspänning < 11,5 V Var sparsam med ström från batteriet, begränsa t.ex. belysningen.

Ladda batteriet
#255 Värmaren har ingen 12 V spänningsförsörjning

Ingen förbindelse mellan värmaren och manöverenheten
Skapa en spänningsförsörjning på 12 V

Upprätta förbindelsen mellan värmaren och manöverenheten

Felsökningsguide (klimatsystem)

Felkod Orsak Åtgärd
#1 Fel (kortslutning eller kabelbrott) på rumstemperatursensorn Kontakta Truma Service
#2 Issensorn (invändigt) har utlösts Kontrollera filtret och byt ut det vid behov
#4 Issensorn (utvändigt) har utlösts Håll luftintagen / luftuttagen på taket fria från hinder t.ex. löv
#8 IR-mottagare frånkopplad eller kabelbrott Kontrollera IR-mottagarens anslutningsdon
#17 Spänningsfall vid 230 V spänningsförsörjning Kontrollera spänningsförsörjningen på 230 V
  • Meddelande
  • Service-hotline
  • Servicecenter
  • Sök återförsäljare

Ett centralt nummer för alla ärenden:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du en fråga om en produkt eller behöver hjälp? Då kan du ringa till oss!

Servicetider:
Måndag till fredag 8–18

När du har frågor om en enhet ska du alltid ha information om enhetstyp, tillverkningsår och tillverkningsnummer till hands. Allt detta hittar du på enhetens typskylt.

Truma type plate

Besök Trumas serviceverkstad!

Service direkt från tillverkaren: I Putzbrunn nära München driver vi Trumas serviceverkstad. Våra medarbetare har utmärkt koll på alla Truma-produkter, installerar enheter och reparerar redan installerade enheter.

Servicetider

Maj till september
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15

Oktober till april
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–16

Tidsbokning

+49 (0) 89 4617-2020

Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn
Tyskland

Ingen reservdelsförsäljning / Skicka inte någon utrustning till Truma utan att bli frågad.

Hitta en Truma-expert nära dig

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information