Hur kan jag byta behållaren till min Truma Therme?

Byta behållaren till varmvattenberedaren Therme

Monteringsförhållanden och begrepp

(1) Therme
(2) Varmluftsrör
(3) Elanslutning
(4) Avtappningsventil
(5) Luftningsventil
(6) Vattentank med vattenpump
(7) Kallvattenanslutning
(8) Varmvattenanslutning

Arbetssteg för behållarbyte 1

 • Koppla bort den elektriska anslutningen till värmestaven (1). OBS! 230 V~!
 • Tappa ur vattnet ur vattensystemet och se till att inget vatten kan pumpas i (stäng av vattenpumpen).
 • Koppla bort de fyra vattenanslutningarna (2) från Therme.
 • Koppla ur varmluftsrören (3).
 • Lossa fästskruvarna (4) som fäster Truma Therme i golvet.
Therme replacement container step 1

Arbetssteg för behållarbyte 2

 • Ta ut Therme från monteringsplatsen.
 • Ta bort de båda isoleringshalvorna (1). De är bara ihakade i varandra.
 • Ta bort de båda skruvarna (2) från värmestaven och dra ut värmestaven (3).

Den gamla O-ringen till värmestaven ska inte återanvändas och kan kasseras.

Therme replacement container step 2

Arbetssteg för behållarbyte 3

 • Gör en markering (3) på en förstyvningsring (1) på aluminiumvärmeröret (2), t.ex. med en tuschpenna. Gör även en markering på samma plats i samma ände på aluminiumvärmeröret.

På så sätt har de båda förstyvningsringarna tilldelats respektive rörände, vilket gör att du lättare hittar skruvhålens ursprungsläge vid hopsättningen.

 • Ta bort de båda skruvarna från förstyvningsringen och dra loss förstyvningsringen (1). Gör på samma sätt på sidan mittemot, men utan att göra några markeringar.
Therme replacement container step 3

Arbetssteg för behållarbyte 4

Aluminiumvärmeröret (1) är försett med ett olivgrönt livsmedelssäkert skikt som skyddar röret mot korrosion. Se upp så att du inte skadar det här skiktet vid monteringen.

 • Dra resp. tryck ut aluminiumvärmeröret ur den gamla behållaren.

De gamla O-ringarna (2) ska inte återanvändas och kan kasseras.

Therme replacement container step 4

Arbetssteg för behållarbyte 5

 • Blanda litet diskmedel med vatten i en separat behållare.
 • Ta upp den nya behållaren (1) och stryk på litet av diskmedelsblandningen på insidan av de båda öppningarna (2) för aluminiumvärmeröret (3). Det blir då lättare att skjuta in aluminiumvärmeröret i öppningarna.
 • Skjut in aluminiumvärmeröret genom båda öppningarna från ena sidan så att det befinner sig i mitten. Aluminiumvärmeröret ska sticka ut lika långt på båda sidor om Therme. Eventuellt går det mycket trögt att skjuta in aluminiumvärmeröret i öppningarna.

Therme replacement container step 5

Arbetssteg för behållarbyte 6

 • Fukta de båda nya medföljande O-ringarna (1) med diskmedelsblandningen och skjut på O-ringen på det utstående aluminiumvärmeröret.
 • Tryck in O-ringen i spalten mellan aluminiumvärmeröret och förstyvningsringen med fingret. För att inte skada O-ringen och skiktet får du INTE använda något vasst verktyg till detta.

O-ringen trycks senare in i spalten mellan behållaren och aluminiumvärmeröret och tätar på så vis Therme. Lägg INTE O-ringen i spåret i förstyvningsringen (2)!

 • Gör på samma sätt på den andra sidan av Therme.
Therme replacement container step 6

Arbetssteg för behållarbyte 7

 • Sätt på den markerade förstyvningsringen (1) på aluminiumvärmeröret.
 • Vrid förstyvningsringen på aluminiumvärmeröret tills skruvhålen för ring och rör ligger mitt för varandra.
 • Fäst förstyvningsringen på aluminiumvärmeröret med de båda skruvarna.
 • Gör på samma sätt på den andra sidan av Therme.
Therme replacement container step 7

Arbetssteg för behållarbyte 8

 • Ta upp den mindre (1) av de bifogade nya O-ringarna och skjut på den på värmestaven (2).
 • Stick in värmestaven (2) i motsvarande öppning i behållaren till Truma Therme och skruva fast den med två skruvar.
 • Lägg de båda isoleringshalvorna runt varmvattenberedarens behållare igen och haka i dem i varandra.
Therme replacement container step 8

Arbetssteg för behållarbyte 9

 • Avtappningsventilen (2) och luftningsventilen (1) ska alltid bytas ut mot de nya ventilerna som medföljer.

Eventuellt måste hålen i golvet för avtappnings- och luftningsventilen borras upp från 8,5 mm till 11 mm.

Therme replacement container step 9

Arbetssteg för behållarbyte 10

Återmontera Therme på följande sätt:

 • Fäst Therme i fästvinklarna (1) och skruva fast dem i golvet igen.
 • Koppla in vattenanslutningarna (2) igen. Koppla på vattnet till systemet och kontrollera att vattenanslutningarna är täta.
 • Sätt i varmluftsrören (3).
 • Koppla på den elektriska anslutningen till värmestaven (4) igen. OBS! 230 V~!
Therme replacement container step 10
 • Meddelande
 • Service-hotline
 • Servicecenter
 • Sök återförsäljare

Ett centralt nummer för alla ärenden:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du en fråga om en produkt eller behöver hjälp? Då kan du ringa till oss!

Servicetider:
Måndag till fredag 8–18

När du har frågor om en enhet ska du alltid ha information om enhetstyp, tillverkningsår och tillverkningsnummer till hands. Allt detta hittar du på enhetens typskylt.

Truma type plate

Besök Trumas serviceverkstad!

Service direkt från tillverkaren: I Putzbrunn nära München driver vi Trumas serviceverkstad. Våra medarbetare har utmärkt koll på alla Truma-produkter, installerar enheter och reparerar redan installerade enheter.

Servicetider

Maj till september
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15

Oktober till april
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–16

Tidsbokning

+49 (0) 89 4617-2020

Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn
Tyskland

Ingen reservdelsförsäljning / Skicka inte någon utrustning till Truma utan att bli frågad.

Hitta en Truma-expert nära dig

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information