I displayen till den digitala manöverenheten CP plus visas fel 507, 516 eller 517 – vad måste jag göra?

Åtgärda fel 507 / 516 / 517 (gasförsörjning avbruten)

Anmärkning: När fel 507, 516 eller 517 visas i värmarens manöverenhet hjälper det inte att från- och tillkoppla manöverenheten igen. Därmed raderas inte felet, utan värmaren spärras i 15 minuter. Värmaren spärras också i 15 minuter när fel 507, 516 eller 517 raderas fyra gånger, utan att gasförsörjningen upprättas.


Åtgärda ett blinkande fel 507 / 516 / 517 (gasförsörjning avbruten)

Felkod 507, 516 eller 517 blinkar eftersom värmaren är spärrad i 15 minuter. Orsaken till detta kan möjligtvis vara att värmarens manöverenhet har frånkopplats eller att värmarens 12 V försörjning var avbruten. Värmaren spärras också i 15 minuter när felet som visas raderas fyra gånger, utan att gasförsörjningen upprättas.

  • Vänta tills värmarens spärrtid på 15 minuter har löpt ut. Frånkoppla inte värmarens manöverenhet under denna tid och avbryt inte heller strömförsörjningen.
  • Så snart värmarens spärrtid har löpt ut, visas felet inte längre blinkande utan permanent. Nu kan felet raderas enligt beskrivningen i föregående punkt.
     
  • Meddelande
  • Service-hotline
  • Servicecenter
  • Sök återförsäljare

Ett centralt nummer för alla ärenden:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du en fråga om en produkt eller behöver hjälp? Då kan du ringa till oss!

Servicetider:
Måndag till fredag 8–18

När du har frågor om en enhet ska du alltid ha information om enhetstyp, tillverkningsår och tillverkningsnummer till hands. Allt detta hittar du på enhetens typskylt.

Truma type plate

Besök Trumas serviceverkstad!

Service direkt från tillverkaren: I Putzbrunn nära München driver vi Trumas serviceverkstad. Våra medarbetare har utmärkt koll på alla Truma-produkter, installerar enheter och reparerar redan installerade enheter.

Servicetider

Maj till september
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15

Oktober till april
Måndag–torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–16

Tidsbokning

+49 (0) 89 4617-2020

Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn
Tyskland

Ingen reservdelsförsäljning / Skicka inte någon utrustning till Truma utan att bli frågad.

Hitta en Truma-expert nära dig

Vi använder oss av cookies för att kunna utforma vår webbplats på bästa sätt och göra löpande förbättringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Godkänn Mer information