Zasady polityki prywatności

Niniejsze zasady polityki prywatności obowiązują w odniesieniu do stron internetowych truma.com, truma.com/ serviceblog, dealernew.truma.com, oem.truma.com i go2-camping.com oraz aplikacji Truma na iOS oraz Android, których operatorem jest spółka Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG („Truma”). Niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych obowiązuje tylko w odniesieniu do tych stron internetowych, ich podstron oraz aplikacji. Zatem nie obejmuje ono stron internetowych podmiotów trzecich, do których Truma odsyła przy pomocy linku.
 

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Na naszych stronach internetowych oraz aplikacjach gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy są one niezbędne do realizacji zdefiniowanego przez Państwa celu i/lub gdy zostały nam przekazane przez Państwa dobrowolnie. Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej.
 
1.1 Dane dotyczące korzystania

W trakcie odwiedzania naszych stron internetowych gromadzimy dane dotyczące korzystania (przykładowo dane o używanej przeglądarce, czasie dostępu, odwiedzanych stron produktowych itp.), które analizujemy w celach statystycznych, optymalizacji naszej oferty oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemowego.

1.2 Strona internetowa

Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy dane osobowe w szczególności do zainicjowanego przez Państwa nawiązania kontaktu, rekrutacji online, dane wymagane do zaangażowania mobilnego serwisu klienta lub do przysłania newslettera. Wykorzystywanie danych jest powiązane z konkretnym celem. Przy realizacji naszej strony internetowej współpracujemy z agencją mediów interaktywnych Edelweiss72 GmbH, która w ramach świadczenia usługi posiada wgląd do danych osobowych. W zakresie składania aplikacji online Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez naszego usługodawcę perbit Software GmbH.

1.3 Portal dla sprzedawców oraz OEM

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego portalu dla sprzedawców oraz OEM, należy dokonać rejestracji. Przy tym gromadzimy następujące dane należące do Państwa. Proszę mieć na uwadze, że istnieją pola obowiązkowe, których wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia Państwa zapytania. Pola te są oznaczone gwiazdką. Informacje wprowadzone przez Państwa w innych polach są przetwarzane w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji naszej oferty:

 • Nr klienta
 • Firma
 • Dodatkowa informacja dotycząca firmy (opcjonalnie)
 • Zwrot
 • Imię i nazwisko
 • Adres pocztowy
 • Język
 • Adres e-mail
 • Telefon (opcjonalnie)

Gromadzimy dane celem realizacji zamówień oraz dostarczenia towarów. Dostawa towarów następuje za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy. Jako zarejestrowany sprzedawca lub OEM mogą Państwo wygenerować również własne formularze i np. zmienić swoje dane adresowe w portalu.

Zgromadzone dane wykorzystujemy do realizacji Państwa zamówienia oraz wysyłki towaru.
 
1.4 Aplikacja Truma

Jeśli korzystają Państwo z naszej aplikacji, gromadzimy dane dotyczące korzystania z aplikacji (przykładowo dane dotyczące urządzenia, wersji oprogramowania sprzętu, wersji aplikacji oraz dane dotyczące korzystania z aplikacji i w tym wartości konfiguracyjne, stosowane funkcje, częstotliwość i moment dostępu, komunikaty o błędach). Te dane przetwarzamy w celach statystycznych, celem optymalizacji naszej oferty oraz celem zagwarantowania bezpieczeństwa systemowego.

W aplikacji mają Państwo możliwość konfiguracji zdalnego sterowania swoimi urządzeniami Truma poprzez Bluetooth lub SMS. W tym celu gromadzimy i przetwarzamy dane urządzenia Państwa telefonu komórkowego oraz obsługiwanego urządzenia celem udostępnienia serwisu.

Mają Państwo możliwość pobrania instrukcji obsługi swoich urządzeń Truma przy pomocy aplikacji. Przy tym gromadzimy dane identyfikacyjne użytkownika, aby móc je przyporządkować do pobrania. Dodatkowo mają Państwo możliwość, korzystając ze swojego adresu e-mail, zarejestrowania się celem subskrypcji naszego newslettera.

Niektóre funkcje tej aplikacji wykorzystują Państwa aktualną lokalizację. Państwa lokalizacja jest określana przez połączenie z sieciami WLAN, z masztami nadawczymi telefonii komórkowej lub przez GPS. Dane są wykorzystywane celem oferowania Państwu usług opartych na lokalizacji, nie zaś zlokalizowania Państwa. Chwilę po uruchomieniu aplikacji pojawi się pytanie, czy chcą Państwo korzystać z tych usług podczas aktualnej sesji. Mają Państwo możliwość trwałego zapisania swojej decyzji, aby pytanie nie pojawiało się. Można ją później zmienić w ustawieniach.


2. Wykorzystywanie, zapisywanie i usuwanie plików cookie

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Służą one do sterowania połączeniem internetowym podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych. Dane
gromadzone przez pliki cookie zapisujemy odrębnie od innych danych. Te dane przetwarzamy wyłącznie w celach statystycznych, celem zagwarantowania bezpieczeństwa systemowego, bądź celem optymalizacji technicznej. Równocześnie za pośrednictwem plików cookie otrzymujemy informacje, które umożliwiają nam optymalizację naszej oferty pod względem Państwa preferencji. Wykorzystujemy wyłącznie tzw. Pliki cookie sesji. Pozostają one na Państwa urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia przeglądarki. Następnie zostają one usunięte automatycznie. W ustawieniach Państwa przeglądarki można zablokować umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu końcowym.


3. Bezpieczeństwo danych

Chronimy przetwarzanie Państwa danych osobowych przed ryzykami, które wiążą się z przetwarzaniem danych, w szczególności przed ich nieautoryzowanym dostępem, wykorzystywaniem lub ujawnieniem. W tym celu przeprowadzamy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne, które opierają się na aktualnym stanie wiedzy i techniki. Dane gromadzone przez Państwa w formie formularza na stronach HTML są przekazywane z Państwa urządzenia końcowego w formie zaszyfrowanej (SSL – Secure Socket Layer) na nasz serwer.


4. Prawa w zakresie ochrony danych

4.1 Prawo do wyrażenia sprzeciwu: Mają Państwo prawo w każdym momencie cofnąć ze skutkiem na przyszłość udzielone przez siebie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania dokonanego do momentu cofnięcia zgody.

4.2 Prawo do uzyskiwania informacji: Mają Państwo prawo do zażądania nieodpłatnej informacji w sprawie zapisywanych danych osobowych. Na Państwa żądanie informacja może zostać udzielona również w formie elektronicznej.

4.3 Skorygowanie, usunięcie i ograniczenie przetwarzania danych: Mają Państwo prawo do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Jednakże w przypadku usunięcia lub zablokowania swoich danych nie będą Państwo mogli korzystać z określonych usług. Przysługujące Państwu prawo do usunięcia może być wyłączone przez ustawowe obowiązki przechowywania danych.

4.4 Eksport danych: Mają Państwo prawo zażądać, byśmy udostępnili Państwu w formie odczytywalnej maszynowo dane, które przetwarzamy w zautomatyzowanych procesach i na których wykorzystywanie wyrazili Państwo zgodę, lub przekazali je innym administratorom.

4.5 Dochodzenie praw: Swoich praw mogą Państwo dochodzić, wysyłając stosowną informację w dowolnej formie na adres Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn
lub wiadomość e-mail na adres info@truma.com.
Ze skargami mogą Państwo zwracać się również do właściwego organu nadzoru ochrony danych w Ansbach.


5. Dalsze przekazywanie danych

Dalsze przekazywanie Państwa danych nie ma miejsca, chyba że spółka Truma zostanie do tego prawnie zobowiązana (np. na wniosek organów ścigania) lub uprawniona (np. w ramach przetwarzania danych z naszego upoważnienia). Przekazywanie do Państw trzecich ma miejsce tylko wówczas,gdy zwrócimy na to wyraźną uwagę w niniejszej polityce prywatności. W przypadku dalszego przekazywania danych poprzez odpowiednie działania gwarantujemy, że podmioty trzecie będą przestrzegać wymogów odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.


6. Usuwanie i blokowanie danych

Państwa dane są usuwane po zakończeniu Państwa sprawy, cofnięciu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądź gdy ich zapisywanie jest lub staje się niedopuszczalne z jakichkolwiek innych przyczyn natury prawnej. W przypadku usunięcia lub zablokowania danych nie można korzystać z określonych usług. Jeżeli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych, dane zostaną zamiast tego zablokowane w odniesieniu do dalszego wykorzystywania.


7. Funkcja namierzania

7.1 WiredMinds

Na stronach internetowych przetwarzane są dane przez serwis wiredminds leadlab, usługę spółki WiredMinds AG, w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Przy tym przetwarzane są dane, na podstawie których można pod pseudonimem utworzyć profile korzystania. Tam, gdzie jest to możliwe i wskazane, profile korzystania są całkowicie anonimizowane. Do celów tego serwisu wykorzystywane są pliki cookie. W żadnym wypadku dane nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzającego jako konkretnej osoby (o ile byłoby to w ogóle wykonalne technicznie) lub powiązywane z danymi dotyczącymi posiadacza pseudonimu.

Przetwarzaniu danych przez serwis WiredMinds można w każdym momencie sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość:
Sprzeciw

7.2 Google Analytics

Na stronach internetowych przetwarzane są dane w celach marketingowych i optymalizacyjnych przez Service Google Analytics, serwis analizy webowej Google Inc. („Google”).

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa ze stron internetowych są z reguły transferowane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Mogą Państwo tego uniknąć, konfigurując swoją przeglądarkę w ten sposób, by nie były zapisywane żadne pliki cookie.

Przez aktywację anonimizacji adresu IP na stronach internetowych Państwa adres IP zostaje przez Google uprzednio skrócony w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostaje przekazany do serwera google w USA i tam skrócony.

Z oferentem zawarliśmy stosowną umowę o przetwarzaniu danych. Transfer danych do USA jest zgodny z odpowiednim poziomem ochrony danych. Zachowanie standardów ochrony danych przez Google zapewnia certyfikat Privacy Shield Framework.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Z upoważnienia operatora tej strony internetowej, Google będzie wykorzystywać przetworzone informacje, aby analizować korzystanie ze strony internetowej, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz świadczyć na rzecz operatora strony internetowej dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony oraz korzystaniem z Internetu. Zanonimizowany adres IP przekazywany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki nie zostaje powiązany z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie oprogramowania Państwa przeglądarki; zwracamy Państwu jednakże uwagę, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zablokować gromadzenie danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) w Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarkową dostępną pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7.3 Google Tag Manager

Nasza strona internetowa korzysta z serwisu Google Tag Manager. Ten serwis pozwala zarządzać tagami stron internetowych przez interfejs. Google Tag Manager implementuje jedynie tagi. Oznacza to, że nie są stosowane żadne pliki cookie i nie są rejestrowane żadne dane osobowe. Google Tag Manager aktywuje inne tagi, jak Google Analytics, które znów ewentualnie rejestrują dane. Jednakże Google Tag Manager nie sięga po te dane.


8. Włączenie filmów YouTube oraz Vimeo

8.1 Włączyliśmy do naszej oferty online filmy YouTube oraz Vimeo, które są zapisane na stronie https://www.YouTube.com oraz https://vimeo.com i można je odtworzyć bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są włączone w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. żadne dane dotyczące Państwa jako użytkowników nie są przekazywane YouTube lub Vimeo, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero, gdy odtwarzają Państwo filmy, przekazywane są dane wymienione w ustępie 8.2. Na ten transfer danych nie mamy wpływu.

8.2 Poprzez wizytę na stronie internetowej YouTube oraz Vimeo otrzymują informację, że otworzyli Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są niżej wymienione dane.

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść zażądania (konkretna strona)
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • każdorazowo przesłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi zażądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube lub Vimeo udostępnia konto użytkownika, poprzez które są Państwo zalogowani, lub czy brak jest konta użytkownika.
Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowane do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania z Państwa profilem na YouTube, należy wylogować się przed aktywowaniem przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile korzystania i wykorzystuje je do celów marketingowych, badań rynkowych i/lub projektowania strony internetowej pod względem zapotrzebowań. Taka analiza jest dokonywana w szczególności (nawet w odniesieniu do niezalogowanych użytkowników) celem realizacji działań marketingowych opartych na zapotrzebowaniach oraz celem informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa czynnościach na tej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym celem wykonania tego prawa należy zwrócić się do YouTube.

8.3 Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube lub Vimeo są dostępne w polityce prywatności. Tam dostępne są również dalsze informacje dotyczące Państwa praw i możliwości dokonania ustawień celem ochrony Państwa prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega certyfikacji EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Wytyczne dotyczące polityki prywatności Vimeo są dostępne tu: https://vimeo.com/privacy


9. Włączenie Google Maps

9.1 Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy bezpośrednio wyświetlać Państwu na naszej stronie internetowej interaktywne mapy i umożliwić Państwu komfortowe korzystanie z funkcji mapy.

9.2 Poprzez wizytę na stronie internetowej Google otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione w § 8 niniejszego dokumentu. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, poprzez które są Państwo zalogowani, lub czy brak jest konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowane do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania z Państwa profilem w Google, należy wylogować się przed aktywowaniem przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile korzystania i wykorzystuje je do celów marketingowych, badań rynkowych i/lub projektowania strony internetowej pod względem zapotrzebowań. Taka analiza jest dokonywana w szczególności (nawet w odniesieniu do niezalogowanych użytkowników) celem realizacji działań marketingowych opartych na zapotrzebowaniach oraz celem informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa czynnościach na tej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym celem wykonania tego prawa należy zwrócić się do Google.

9.3 Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Google Maps są dostępne w polityce prywatności oferenta. Tam dostępne są również dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu praw i możliwości dokonania ustawień celem ochrony Państwa prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega certyfikacji EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
 

10. Newsletter Truma

10.1. Prenumerata newslettera Truma

Jeśli zarejestrowali się Państwo celem prenumerowania newslettera Truma, Truma wykorzystuje dane wprowadzone podczas rejestracji celem przesłania newslettera Truma lub jednego z przedsiębiorstw grupy Truma. Dalsze przekazywanie Państwa danych podmiotom trzecim nie ma miejsca. Wyjątkiem są wyłącznie przedsiębiorstwa partnerskie, które są odpowiedzialne za techniczną realizację wysyłki newslettera. W takich przypadkach zakres przekazywanych danych ogranicza się jednakże tylko do niezbędnego minimum.

10.2. Zgoda użytkownika na gromadzenie i przetwarzanie danych

Jeśli zamówili Państwo u Truma prenumeratę newslettera, treść Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody brzmi następująco:

„Tak,chcę od Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG lub przedsiębiorstw grupy Truma otrzymywać newsletter przez e-mail. Jeśli nie będę chcieć otrzymywać informacji mogę cofnąć tę zgodę w każdym momencie, mogę cofnąć tę zgodę w każdym momencie.“

Państwa dane będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu wysyłki newslettera.
Aby udoskonalić nasz newsletter, korzystamy z usług analizy e-maili Emarsys, serwisu spółki Emarsys eMarketing Systems AG. W tym celu protokołujemy Państwa indywidualne preferencje czytelnicze, analizując, czy otwarto e-mail oraz jakie linki kliknięto. Otwarcie zostaje zarejestrowane poprzez wywołanie przez newsletter specjalnie przygotowanego pliku graficznego z serwera. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych w Emarsys są dostępne tu: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

10.3. Rezygnacja z prenumeraty newslettera Truma

Użytkownicy, którzy nie chcą dłużej otrzymywać naszego newslettera lub naszych e-maili reklamowych, mogą kliknąć link o tytule „tu rezygnuj z prenumeraty”, umieszczony we wszystkich wiadomościach e-mail wysyłanych przez Truma.


11. Konkurs

Jeśli biorą Państwo udział w konkursie, gromadzimy przekazane przez Państwa dane osobowe celem przeprowadzenia konkursu. Te dane przekazujemy przedsiębiorstwu grupy Truma, które organizuje konkurs.

W przypadku wygranej Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG lub przedsiębiorstwo zajmujące się organizacją z grupy Truma skontaktuje się z Państwem osobiście celem uzgodnienia przekazania nagrody. W przypadku konkursu w serwisie Facebook opublikujemy nazwę Państwa profilu.

Dane osobowe uczestnika są przetwarzane celem przeprowadzenia konkursu przez przedsiębiorstwo zajmujące się organizacją z grupy Truma oraz do celów statystycznych przez spółkę Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG. Usunięcie zapisanych danych osobowych następuje, o ile nie są już one potrzebne do przeprowadzenia konkursu lub jeśli ich zapisywanie jest lub staje się niedopuszczalne z innych przyczyn natury prawnej.


12. Jednostka odpowiedzialna

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Niemcy
Tel. +49 (0)89 4617-0
Faks +49 (0)89 4617-2116
E-mail: info@truma.com

Pełnomocnik ds. ochrony danych:
Alexander Bugl
Bugl & Kollegen GmbH
Sedanstr. 7
93055 Regensburg
Niemcy
Tel. +49 (0)941 630 49 789
E-mail: kontakt@buglkollegen.de

 • Wiadomość
 • Wyszukiwanie dystrybutorów

Znajdź znawcę produktów Truma w swojej okolicy.

Stosujemy pliki cookie, aby móc jak najlepiej formować nasze strony internetowe i ciągle je ulepszać. Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Akceptuj Dalsze informacje