segment_heating-systems

Combi 6

Fyring og varmtvann for store kjøretøy

Combi 6 kombinerer to funksjoner i ett og samme apparat: fyring og oppvarming av vann. Det svært lette og kompakte Combi-varmeapparatet sørger for behagelig temperatur i større campingvogner og bobiler. I varmeapparatet er det en ti liters vanntank av rustfritt stål.

Vannet varmes opp jevnere og raskere takket være den asymmetriske formen på den rustfrie ståltanken.
Fire luftutløp for optimal varmluftsfordeling
Combi 6 har en lett og kompakt design som muliggjør fleksibel installasjon
Lavt energiforbruk

Tekniske detaljer

Energibærere
Propan / butan
Driftstrykk
30 mbar
Nominell varmeeffekt ved gassdrif
2000 W / 4000 W / 6000 W
Brenselforbruk
160 – 460 g/t
Strømopptak (ved 12 V): Bruk av varmeapparat og vannbeholder
Kort tid maks. 6,5 A (gjennomsnitt ca. 1,4 A)
Vanninnhold
10 liter
Vekt
ca. 14,4 kg
Mål (L x B x H)
510 x 450 x 300 mm

Highlights

Flere detaljer om Combi 6

Combi 6 kombinerer to funksjoner i ett og samme apparat: fyring og oppvarming av vann. Det svært lette og kompakte Combi-varmeapparatet sørger for behagelig temperatur i større campingvogner og bobiler. I varmeapparatet er det en ti liters vanntank av rustfritt stål. Om vinteren varmes den i tillegg. Om sommeren kan du også bare varme opp vannet uten å fyre. Vannet varmes opp til 60 grader på rundt 20 minutter – perfekt for en dusj etter en svett sykkeltur på mountainbike.

Passende produkt

Hvilken campingvognvarmer passer for deg?

Vår guide hjelper deg med å finne riktig varmeapparat til campingvognen.

Alternativt produkt

FAQ

 • Kan jeg også varme opp oppholdsrommet med Truma Combi-ovnen min hvis den ikke er fylt med vann?

  Ja, kombivarmeren kan brukes i ren oppvarmingsmodus selv om vannbeholderen er tom.

 • Hvordan fungerer Truma Combi varmeapparat?

  1 Kontrollpanel
  2 Gasstilkobling
  3 Magnetventil
  4 Kombinert forbrenningsluft/eksoshette
  5 Forbrenningsluftvifte
  6 Gassbrenner
  7 Tennelektrode
  8 Brennkammer
  9 Flammerør med baffel
  10 Forbrenningsluftvifte
  11 Varmeveksler
  12 Elektriske varmeelementer
  13 Fire varmluftsuttak
  14 Vannbeholder i rustfritt stål, 10 liter
  15 Varmtvannstilkoblingsrør
  16 Kaldtvannstilkoblingsrør
  17 Romtemperaturføler
  18 HDF termisk jakke

   

  Varmeapparatet startes og ønsket temperatur for oppvarming og varmtvann stilles inn på Truma Combi LCD-kontrollpanel (1). Varmeren kobles til kjøretøyets gasstilførsel via gasstilkoplingen (2). Gasstilførselen til varmeren styres via magnetventilen (3). Den nødvendige forbrenningsluften kommer inn i apparatet gjennom den ytre kanalen til den kombinerte forbrenningsluft/avtrekksdekselet (4) og føres til gassbrenneren (6) ved hjelp av forbrenningsluftviften (5). Gassbrenneren, som har to tennelektroder (7) og en flammerettingselektrode, tenner gass-luftblandingen i brennkammeret (8).

  De varme avgassene avledes ved enden av forbrenningskammeret på ledeplaten til flammerøret (9) og strømmer tilbake mellom brennerens flammerør og innerveggen til varmeveksleren. De føres til atmosfæren via eksosdekselet (4).

  Sirkulasjonsviften (10) blåser luften som skal varmes inn i apparatet. Der strømmer luften langs finnene på varmeveksleren (11) som sikrer optimal varmeoverføring på grunn av dens store overføringsflate. Inne i varmeveksleren er det ytterligere 1800 W elektriske varmeelementer (12). De kan brukes til å varme opp vann og/eller varmluft alternativt eller i tillegg. Den varme luften fordeles deretter i kjøretøyet via fire varmluftsuttak (13).

  Ferskvann er i den ytre vannbeholderen i rustfritt stål, som rommer opptil ti liter (14). Den varmes opp av varmeoverføringen fra varmeveksleren (11). På grunn av vannbeholderens eksentriske form sirkulerer det varme vannet, noe som sikrer optimal blanding av vannet og bedre termisk lagdeling. Varmtvannstilkoblingsrøret (15) forbinder Truma Combi med varmtvannsledningene på kjøkken og bad. Kaldtvann pumpes fra ferskvannstanken via kaldtvannstilkoblingsrøret (16).

  Romtemperatursensoren i kjøretøyet (17) måler lufttemperaturen i kjøretøyet. Vanntemperaturen måles også av interne temperatursensorer. Apparatet reduserer varmeeffekten før ønsket varme- og vanntemperatur er nådd. Når den innstilte temperaturen er nådd, slår brenneren seg av. Når temperaturen faller under den innstilte varme- og vanntemperaturen, slås Truma Combi automatisk på igjen for å varme opp luft og vann (vinterdrift). I sommermodus er det mulig å varme opp vannet uavhengig av romvarmeren. HDF-varmekappen (18) gir god isolasjon til Truma Combi-varmeren.

 • Kan Truma varmeovner også brukes mens jeg kjører bil?

  Ja, det er mulig å varme opp under kjøring med Truma Combi og VarioHeat varmeovner.

  På Truma S- og Trumatic S-varmeapparatene er det kun mulig å bruke varmeapparatet under kjøring med en kåpedeksel som må monteres fritt i luftstrømmen. Truma anbefaler dekslene T-3 eller T-2. Ellers kan flammen blåse tilbake og skade varmeapparatet.

  Takluken må stikke minst 10 cm ut over takinnretninger som takbokser, ski- eller bagasjebrett for at varmeapparatet skal fungere korrekt.

  For oppvarming under kjøring foreskriver direktivet UN ECE R 122 for bobiler og campingvogner en sikkerhetsavstengningsanordning. Gasstrykkreguleringen Truma MonoControl CS oppfyller dette kravet. I hele Europa er det tillatt å bruke et typegodkjent LPG-varmeapparat under kjøring (i henhold til direktiv UN ECE R 122) hvis systemet inkluderer denne regulatoren og gassinstallasjonen er riktig konfigurert. Nasjonale forskrifter må overholdes.