Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
segment_heating-systems

Combi 4 E

Kombinasjonsvarmeapparat med integrerte varmestaver

Combi 4 E har alle fordelene ved Combi 4 kombinert med elektrisk oppvarming. I motsetning til Combi 4 har apparatet elektriske varmestaver i tillegg. Dermed kan du bruke varmeapparatet på campingplassen med en 12 volts adapter helt uten bilbatteri.

Med integrerte varmestaver for ekstra elektrisk drift
Varmer opp kjøretøyet og varmer opp vannet spesielt raskt
Forbruker lite energi

Tekniske detaljer

Energibærere
Propan / butan + strøm
Driftstrykk
30 mbar
Nominell varmeeffekt ved gassdrif
2000 W / 4000 W
Nominell varmeeffekt ved elektrisk drift
900 W / 1800 W
Nominell varmeeffekt ved blandingsdrift
maks. 3800 W
Brenselforbruk
160 – 335 g/t
Strømopptak (ved 12 V): Bruk av varmeapparat og vannbeholder
Kort tid maks. 6,5 A (gjennomsnitt ca. 1,2 A)
Strømopptak (ved 230 V)
3,9 A / 7,8 A
Vanninnhold
10 liter
Oppvarmingstid (fra ca. 15 °C til ca. 60 °C): Vannbeholder
ca. 23 min
Oppvarmingstid (fra ca. 15 °C til ca. 60 °C): Varmeapparat og vannbeholder i henhold til EN 15033
ca. 80 min
Vekt (uten periferi)
ca. 15,5 kg
Mål (L x B x H)
510 x 450 x 300 mm
Installasjonsmål (minimumsmål - ekstra plass må avsettes til gasstilkobling, vanntilkoblinger og tømmeventil (L x B x H) avhengig av installasjonssituasjonen).
540 x 500 x 350 mm

Highlights

Flere detaljer om Combi 4 E

Combi 4 E har alle fordelene ved Combi 4 kombinert med elektrisk oppvarming. I motsetning til Combi 4 har apparatet elektriske varmestaver i tillegg. Dermed kan du bruke varmeapparatet på campingplassen med en 12 volts adapter helt uten bilbatteri. Combi 4 E trenger svært lite strøm. Varmeapparatet går med gassdrift ved uavhengig bruk, elektrisk drift på campingplassen og med blandingsdrift ved lave utetemperaturer. Om sommeren varmer Combi 4 E kun opp vannet, uten å fyre.

Passende produkt

Hvilken campingvognvarmer passer for deg?

Vår guide hjelper deg med å finne riktig varmeapparat til campingvognen.

Alternativt produkt

FAQ

 • Kan jeg også varme opp oppholdsrommet med Truma Combi-ovnen min hvis den ikke er fylt med vann?

  Ja, kombivarmeren kan brukes i ren oppvarmingsmodus selv om vannbeholderen er tom.

 • Hvordan fungerer Truma Combi varmeapparat?

  1 Kontrollpanel
  2 Gasstilkobling
  3 Magnetventil
  4 Kombinert forbrenningsluft/eksoshette
  5 Forbrenningsluftvifte
  6 Gassbrenner
  7 Tennelektrode
  8 Brennkammer
  9 Flammerør med baffel
  10 Forbrenningsluftvifte
  11 Varmeveksler
  12 Elektriske varmeelementer
  13 Fire varmluftsuttak
  14 Vannbeholder i rustfritt stål, 10 liter
  15 Varmtvannstilkoblingsrør
  16 Kaldtvannstilkoblingsrør
  17 Romtemperaturføler
  18 HDF termisk jakke

   

  Varmeapparatet startes og ønsket temperatur for oppvarming og varmtvann stilles inn på Truma Combi LCD-kontrollpanel (1). Varmeren kobles til kjøretøyets gasstilførsel via gasstilkoplingen (2). Gasstilførselen til varmeren styres via magnetventilen (3). Den nødvendige forbrenningsluften kommer inn i apparatet gjennom den ytre kanalen til den kombinerte forbrenningsluft/avtrekksdekselet (4) og føres til gassbrenneren (6) ved hjelp av forbrenningsluftviften (5). Gassbrenneren, som har to tennelektroder (7) og en flammerettingselektrode, tenner gass-luftblandingen i brennkammeret (8).

  De varme avgassene avledes ved enden av forbrenningskammeret på ledeplaten til flammerøret (9) og strømmer tilbake mellom brennerens flammerør og innerveggen til varmeveksleren. De føres til atmosfæren via eksosdekselet (4).

  Sirkulasjonsviften (10) blåser luften som skal varmes inn i apparatet. Der strømmer luften langs finnene på varmeveksleren (11) som sikrer optimal varmeoverføring på grunn av dens store overføringsflate. Inne i varmeveksleren er det ytterligere 1800 W elektriske varmeelementer (12). De kan brukes til å varme opp vann og/eller varmluft alternativt eller i tillegg. Den varme luften fordeles deretter i kjøretøyet via fire varmluftsuttak (13).

  Ferskvann er i den ytre vannbeholderen i rustfritt stål, som rommer opptil ti liter (14). Den varmes opp av varmeoverføringen fra varmeveksleren (11). På grunn av vannbeholderens eksentriske form sirkulerer det varme vannet, noe som sikrer optimal blanding av vannet og bedre termisk lagdeling. Varmtvannstilkoblingsrøret (15) forbinder Truma Combi med varmtvannsledningene på kjøkken og bad. Kaldtvann pumpes fra ferskvannstanken via kaldtvannstilkoblingsrøret (16).

  Romtemperatursensoren i kjøretøyet (17) måler lufttemperaturen i kjøretøyet. Vanntemperaturen måles også av interne temperatursensorer. Apparatet reduserer varmeeffekten før ønsket varme- og vanntemperatur er nådd. Når den innstilte temperaturen er nådd, slår brenneren seg av. Når temperaturen faller under den innstilte varme- og vanntemperaturen, slås Truma Combi automatisk på igjen for å varme opp luft og vann (vinterdrift). I sommermodus er det mulig å varme opp vannet uavhengig av romvarmeren. HDF-varmekappen (18) gir god isolasjon til Truma Combi-varmeren.

 • Kan Truma varmeovner også brukes mens jeg kjører bil?

  Ja, det er mulig å varme opp under kjøring med Truma Combi og VarioHeat varmeovner.

  På Truma S- og Trumatic S-varmeapparatene er det kun mulig å bruke varmeapparatet under kjøring med en kåpedeksel som må monteres fritt i luftstrømmen. Truma anbefaler dekslene T-3 eller T-2. Ellers kan flammen blåse tilbake og skade varmeapparatet.

  Takluken må stikke minst 10 cm ut over takinnretninger som takbokser, ski- eller bagasjebrett for at varmeapparatet skal fungere korrekt.

  For oppvarming under kjøring foreskriver direktivet UN ECE R 122 for bobiler og campingvogner en sikkerhetsavstengningsanordning. Gasstrykkreguleringen Truma MonoControl CS oppfyller dette kravet. I hele Europa er det tillatt å bruke et typegodkjent LPG-varmeapparat under kjøring (i henhold til direktiv UN ECE R 122) hvis systemet inkluderer denne regulatoren og gassinstallasjonen er riktig konfigurert. Nasjonale forskrifter må overholdes.