Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
segment_manoeuvring-systems

Mover XT2

Manøvreringshjelp for dobbeltakslede campingvogner på opptil 2400 kg

Mover XT2 flytter dobbeltakslede campingvogner på opptil 2400 kg helt uanstrengt. Med denne manøvreringshjelpen kan du manøvrere campingvognen på plass uten anstrengelser.

Drivrullene svinger automatisk av og på
Ultimativ presisjon og 100 prosent rett løp som på skinner
Maksimal pålitelighet og sikkerhet
Truma Dynamic Move-teknologi for trinnløs akselerasjon
Maksimal vektfordel på 20 kg
5 års garanti på deler ved ettermontering hos en autorisert Truma-forhandler

Tekniske detaljer

Tillatt totalvekt
2400 kg
Campingvogntype
Dobbeltakslet
Gjennomsnittlig strømopptak på flat mark ved en totalvekt på
aprox. 25 A / 2300 kg
Inn-/utsvingning
elektrisk
Vekt
ca. 28 kg
Maks. helning.
10 % ved 2400 kg

Highlights

Mer informasjon

Mover XT2 flytter dobbeltakslede campingvogner på opptil 2400 kg helt uanstrengt. Med denne manøvreringshjelpen kan du manøvrere campingvognen på plass uten anstrengelser. Med vrideren og skyveren på fjernkontrollen kan du øke farten trinnløst og uten rykk og i alle retninger – takket være velprøvd Truma Dynamic Move Technology.

I tilknytning til produsentgarantien på to år gir Truma Partner ytterligere 3 års garanti, alt- så for år 3, 4 og 5 fra kjøpsdato, på deler til klimaanlegget og Mover fra produsenten Truma (”produktet”) på de nedenstående vilkårene.

Garantigiveren er den Truma Partner som det aktuelle produktet er kjøpt fra, og som monterte det på fagmessig måte.

Passende produkt

Hvilken Truma Mover passer for deg?

Guiden vår hjelper deg med å finne riktig campingvognflytter.

Alternativt produkt

FAQ

 • Kan en Truma Mover brukes som tyverisikring?

  For å bruke Mover som tyverisikring må drivrullene kjøres opp til hjulene. Det er ikke noe problem hvis rullene er under trykk i en kort periode. Vi anbefaler imidlertid ikke dette som et langsiktig tiltak. I så fall vil det permanente avtrykket av drivrullene på dekkene deformeres og skade dekkene.

 • Hvilket batteri trenger jeg for å drive Truma Mover?

  Til drift anbefaler vi vanligvis elbil- eller belysningsbatterier. Disse kan være gelbatterier eller AGM-batterier med rundcelleteknologi.

  For optimal strømforsyning tilbyr vi Mover PowerSet.
  Truma Mover PowerSet består av optimalt tilpassede topprodukter som sørger for at din Mover leverer full effekt opptil 50 % lenger.

  Truma anbefaler de høytytende Optima-batteriene, som laderen BC 10 har en spesialtilpasset ladekurve for.

 • Hvordan vet jeg om jeg kan montere Truma Mover på campingvognen min?

  Generelt kan manøvreringssystemet Truma Mover monteres på de fleste campingvogner. Se de respektive målene i monteringsanvisningen og monteringsoversikten.

 • Garanti på deler til klimaanlegg og Mover fra produsenten Truma

  Garantigiver og -periode

  I tilknytning til produsentgarantien på to år gir Truma Partner ytterligere 3 års garanti, alt- så for år 3, 4 og 5 fra kjøpsdato, på deler til klimaanlegget og Mover fra produsenten Truma (”produktet”) på de nedenstående vilkårene.
  Garantigiveren er den Truma Partner som det aktuelle produktet er kjøpt fra, og som monterte det på fagmessig måte.

  Hvis det utføres en reparasjon i garantitiden som dekkes av garantien, begynner ikke garantiperioden for de reparerte eller utskiftede delene fra nytt av, så det er den opprinnelige garantiperioden som går videre.

  Garantivilkår og -omfang

  Garantien på delene gjelder for mangler ved produktet som kan tilbakeføres til material- og produksjonsfeil.

  Et krav i forbindelse med den ovennevnte garantien kan bare skje ved å fremlegge dette beviset, den originale kjøpskvitteringen og ved å oppgi serienummeret på det produktet som denne garantien skal omfatte.

  Kostnadene for reservedelene dekkes av denne garantien. Det som ikke dekkes, er kostnadene for montering og demontering av delene, demontering av møbel- eller karosserideler
  samt transport- og reisekostnader eller andre kostnader som ikke omfatter kostnader for reservedelene.

  Truma Partner avgjør hvordan reparasjonen skal skje.
  Utskiftede deler (utskiftede reservedeler) blir eiendommen til garantigiveren.

  Unntak

  Garantien gjelder ikke

  ved ukyndig, uegnet, feil, skjødesløs eller ikke-tiltenkt bruk av produkter,

  ved ukyndig installasjon, montering eller idriftssetting som ikke er i tråd med bruks-

  og monteringsanvisningen,

  ved ukyndig drift eller betjening som ikke er i overensstemmelse med den aktuelle bruks-

  og monteringsanvisningen, særlig ved ikke å følge advarsler, vedlikeholds- og pleieanvis-

  ninger,

  hvis installasjoner, reparasjoner eller inngrep foretas av uautoriserte partnere,

  for forbruksmateriell, slitedeler og ved naturlig slitasje,

  hvis produktet blir utstyrt med reservedeler, ekstradeler eller tilbehør som ikke er

  originaldeler fra produsenten, eller som ikke er godkjent av produsenten.

  ved skader forårsaket av fremmede stoffer (f.eks. olje, myknere i gassen), kjemisk eller

  elektrokjemisk påvirkning i vannet eller når produktet på annen måte er kommet i
  kontakt med uegnede stoffer (f.eks. kjemiske produkter, brannfarlige stoffer, uegnede ren- gjøringsmidler),

  ved skader forårsaket av unormale miljø- eller uegnede driftsforhold,

  ved skader forårsaket av vold eller naturkatastrofer samt annen påvirkning som

  produsenten ikke er ansvarlig for,

  ved skader som skyldes ukyndig transport,

  ved forandringer på enheten inkludert forandring på reservedeler, ekstradeler eller

  tilbehør og installasjonen av dem eller det, særlig på avgassystem eller ovn, foretatt av sluttkunden eller tredjepersoner.

  Diverse

  Ytterligere krav, særlig erstatningskrav fremsatt av sluttkunden eller tredjepersoner, er ute- lukket.

  Kontraktsmessige eller rettslige krav fra sluttkunden overfor en Truma Partner, f.eks. garanti- eller erstatningkrav, berøres ikke av delegarantien.

  Bestemmelsene i produktgarantiloven berøres ikke av det ovenstående.