segment_airconditioning-systems

Saphir comfort RC

Klimaanlegg for installasjon i oppbevaringsrom og varmeapparat i ett

Saphir comfort RC er et kraftig klimaanlegg for installasjon i oppbevaringsrom. Det kjøler særdeles raskt og effektivt. Ved kjøling reduserer Truma Saphir samtidig luftfuktigheten og renser luften ved hjelp av de integrerte lo- og partikkelfiltrene. I tillegg fungerer det som varmeapparat med varmepumpe – takket være reversibelt kjølekretsløp.

Praktisk timer-funksjon for automatisk på- og avslåing
Temperaturen velges 1-graderstrinn
I varmepumpemodus varmer den med opptil 1700 watt
Kan brukes på campingplasser med sikringer fra og med seks ampere
Lav vekt
5 års garanti på deler ved ettermontering hos en autorisert Truma-forhandler

Tekniske detaljer

Spenningsforsyning
230 V – 240 V ~. 50 Hz
Strømopptak kjøling
4.2 A
Strømopptak oppvarming
3.7 A
Kjøleeffekt
2400 W
Varmeeffekt
1700 W
søknad
+4 °C til +43 °C
Mål (L x B x H)
858 x 440 x 290 mm
Vekt (uten monteringsmateriale)
ca. 23,5 kg

Highlights

Mer informasjon

Saphir comfort RC er et kraftig klimaanlegg for installasjon i oppbevaringsrom. Det kjøler særdeles raskt og effektivt. Ved kjøling reduserer Truma Saphir samtidig luftfuktigheten og renser luften ved hjelp av de integrerte lo- og partikkelfiltrene. I tillegg fungerer det som varmeapparat med varmepumpe – takket være reversibelt kjølekretsløp. Med en varmeeffekt på 1700 watt sørger apparatet for behagelig varme i overgangsårstidene.

I tilknytning til produsentgarantien på to år gir Truma Partner ytterligere 3 års garanti, alt- så for år 3, 4 og 5 fra kjøpsdato, på deler til klimaanlegget og Mover fra produsenten Truma (”produktet”) på de nedenstående vilkårene.

Garantigiveren er den Truma Partner som det aktuelle produktet er kjøpt fra, og som monterte det på fagmessig måte.

Passende produkt

Hvilket klimaanlegg passer for deg?

Vår guide hjelper deg med å finne riktig klimaanlegg til campingvognen.

Alternativt produkt

FAQ

 • Why does a Truma air conditioning system not have the same cooling output as a car air conditioning system?

  I mange tilfeller brukes klimaanlegg i biler i bare 20 til 30 minutter. En behagelig temperatur på ca. 23 °C bør oppnås i løpet av svært kort tid. Fordi biler ofte har mørke farger innvendig og utvendig og skråstilte vinduer, for eksempel frontruten, blir de raskt varme. Derfor er bilens klimaanlegg utstyrt med høy kjøleeffekt (6 til 8 kW). De er mye kraftigere, siden kompressoren i klimaanlegget drives av bilens motor. Dette forklarer hvorfor motoren mister effekt når klimaanlegget slås på i bilen.

  På den annen side brukes bobiler ofte i flere timer. Klimaanlegget brukes også over lengre tid (under kjøring eller på campingplassen). Lyse utvendige farger og bratte vinduer reduserer oppvarmingen av kjøretøyet sammenlignet med biler. Kjøleeffekten til klimaanlegg i bobiler er generelt mye lavere, siden de er elektriske og strømforsyningen er begrenset. Derfor er det viktig med høy energieffektivitet som sikrer optimal kjøleeffekt med lavt strømforbruk.

  Klimaanlegget vårt kan produsere en maksimal temperaturforskjell på 10 °C under optimale forhold, for eksempel når kjøretøyet står i skyggen, er mørklagt, vinduer og takvinduer er lukket og luftfuktigheten er lav.

 • Kan kaldluftsfordelingen til Truma Saphir-klimaanlegget kobles til eksisterende varmluftskanaler?

  Nei.

  Varmluftskanalene har ingen isolasjon som beskytter mot kondensdannelse. Ved bruk av Truma-klimaanlegget vil det dannes kondens på det ytre papplaget på varmluftskanalene. Dette kan føre til skader på kanaler og oppbevaringsrom.

 • Hva må jeg tenke på når det gjelder vedlikehold av Trumas klimaanlegg?

  Truma klimaanlegg har et lukket sirkulasjonssystem for kjølig luft. I motsetning til i biler er det ikke nødvendig å etterfylle eller skifte ut kjølevæske.

  For klimaanlegg fra Saphir anbefaler vi at du rengjør flufffilteret to ganger i året og bytter det ut ved behov. Vi anbefaler at du bytter partikkelfilteret hvert år i begynnelsen av sesongen.

  For Aventa klimaanlegg anbefaler vi at du bytter luftfilteret hvert år eller ved behov.

 • Garanti på deler til klimaanlegg og Mover fra produsenten Truma

  Garantigiver og -periode

  I tilknytning til produsentgarantien på to år gir Truma Partner ytterligere 3 års garanti, alt- så for år 3, 4 og 5 fra kjøpsdato, på deler til klimaanlegget og Mover fra produsenten Truma (”produktet”) på de nedenstående vilkårene.
  Garantigiveren er den Truma Partner som det aktuelle produktet er kjøpt fra, og som monterte det på fagmessig måte.

  Hvis det utføres en reparasjon i garantitiden som dekkes av garantien, begynner ikke garantiperioden for de reparerte eller utskiftede delene fra nytt av, så det er den opprinnelige garantiperioden som går videre.

  Garantivilkår og -omfang

  Garantien på delene gjelder for mangler ved produktet som kan tilbakeføres til material- og produksjonsfeil.

  Et krav i forbindelse med den ovennevnte garantien kan bare skje ved å fremlegge dette beviset, den originale kjøpskvitteringen og ved å oppgi serienummeret på det produktet som denne garantien skal omfatte.

  Kostnadene for reservedelene dekkes av denne garantien. Det som ikke dekkes, er kostnadene for montering og demontering av delene, demontering av møbel- eller karosserideler
  samt transport- og reisekostnader eller andre kostnader som ikke omfatter kostnader for reservedelene.

  Truma Partner avgjør hvordan reparasjonen skal skje.
  Utskiftede deler (utskiftede reservedeler) blir eiendommen til garantigiveren.

  Unntak

  Garantien gjelder ikke

  ved ukyndig, uegnet, feil, skjødesløs eller ikke-tiltenkt bruk av produkter,

  ved ukyndig installasjon, montering eller idriftssetting som ikke er i tråd med bruks-

  og monteringsanvisningen,

  ved ukyndig drift eller betjening som ikke er i overensstemmelse med den aktuelle bruks-

  og monteringsanvisningen, særlig ved ikke å følge advarsler, vedlikeholds- og pleieanvis-

  ninger,

  hvis installasjoner, reparasjoner eller inngrep foretas av uautoriserte partnere,

  for forbruksmateriell, slitedeler og ved naturlig slitasje,

  hvis produktet blir utstyrt med reservedeler, ekstradeler eller tilbehør som ikke er

  originaldeler fra produsenten, eller som ikke er godkjent av produsenten.

  ved skader forårsaket av fremmede stoffer (f.eks. olje, myknere i gassen), kjemisk eller

  elektrokjemisk påvirkning i vannet eller når produktet på annen måte er kommet i
  kontakt med uegnede stoffer (f.eks. kjemiske produkter, brannfarlige stoffer, uegnede ren- gjøringsmidler),

  ved skader forårsaket av unormale miljø- eller uegnede driftsforhold,

  ved skader forårsaket av vold eller naturkatastrofer samt annen påvirkning som

  produsenten ikke er ansvarlig for,

  ved skader som skyldes ukyndig transport,

  ved forandringer på enheten inkludert forandring på reservedeler, ekstradeler eller

  tilbehør og installasjonen av dem eller det, særlig på avgassystem eller ovn, foretatt av sluttkunden eller tredjepersoner.

  Diverse

  Ytterligere krav, særlig erstatningskrav fremsatt av sluttkunden eller tredjepersoner, er ute- lukket.

  Kontraktsmessige eller rettslige krav fra sluttkunden overfor en Truma Partner, f.eks. garanti- eller erstatningkrav, berøres ikke av delegarantien.

  Bestemmelsene i produktgarantiloven berøres ikke av det ovenstående.