segment_gas-supply

MonoControl CS

Gasstrykkregulator med crashsensor for bruk av én flaske

Truma MonoControl CS i den nye generasjonen er en gasstrykkregulator med crashsensor for én gassflaske. Sensoren sørger for at du trygt kan varme opp campingvognen eller bobilen mens du kjører. Ved ulykker med en kollisjonshastighet på 15 til 20 km/t mot et fast hinder vil crashsensoren stanse gasstilførselen øyeblikkelig.

Enkel deteksjon og tilbakestilling av utløst kollisjonssensor
Lav vekt
Mulighet for rask montering
For sikker mobil og stasjonær drift

Tekniske detaljer

Energibærere
Propan / butan
Inngangstrykk
utvendige gjenger M20 x 1,5 (G. 13)
Utgangstrykk
skjæreringforskruning 10 eller 8 mm (H. 9)
Regulatoreffekt
maks. 1,5 kg/t
Vekt
500 g
Mål (L x B x H)
106 x 101 x 102 mm (H x B x D)

Highlights

Nærmere detaljer om Truma gasstrykkregulator MonoControl CS

Truma MonoControl CS i den nye generasjonen er en gasstrykkregulator med crashsensor for én gassflaske. Sensoren sørger for at du trygt kan varme opp campingvognen eller bobilen mens du kjører. Ved ulykker med en kollisjonshastighet på 15 til 20 km/t mot et fast hinder vil crashsensoren stanse gasstilførselen øyeblikkelig. Selv om gassinstallasjonen blir skadet, vil det ikke sive ut noe gass. Gasstrykkregulatoren MonoControl CS er også førstevalget for stasjonær drift på campingplasser.

Dersom crashsensoren er utløst, er det enkelt å tilbakestille den. Trykk på den gule reset-knappen på gasstrykkregulatoren MonoControl CS – og gasstrykkregulatoren er klar til bruk igjen. Reguleringseffekten ligger på 1,5 kg/t. Dermed er den egnet for svært høyt forbruk. Du behøver verken beregne forbrukere eller gjennomstrømningen til gassanlegget.

Passende produkt

Alternativt produkt

FAQ

 • Hva må jeg tenke på hvis jeg ønsker å bruke gassdrevne apparater under kjøring?

  I bobiler fra og med byggeår 01/2007 må det i henhold til direktiv 2001/56/EF med vedleggene 2004/78/EF og 2006/119/EF for drift av varmeapparater med flytende gass under kjøring finnes en sikkerhetsavstengningsanordning som forhindrer at gass utilsiktet slipper ut ved brudd på en ledning i tilfelle en ulykke.

  I kombinasjon med høytrykksgasslanger med integrert slangebruddsikring (HRP) oppfyller gasstrykkregulatorene Truma MonoControl CS og DuoControl CS (med integrert kollisjonssensor) alle relevante standarder, forskrifter og direktiver og gjør det dermed mulig å bruke gassanlegget i hele Europa, også under kjøring. Vi anbefaler at du bruker en sikkerhetsinnretning også i campingvogner for oppvarming under kjøring.

  For kjøretøy produsert før 01/2007 er det ingen begrensninger for bruk av gassanlegget under kjøring. Dette gjelder ikke i Frankrike, der det kun er tillatt å bruke gassanlegget under kjøring i typegodkjente kjøretøy med førstegangsregistrering fra 1.1.2007. I eldre biler er det ikke tillatt å bruke gassanlegget under kjøring, heller ikke i kombinasjon med en sikkerhetsavstengningsanordning.

 • Gasstrykkregulator med kollisjonssensor for ensylindret drift.

  Ja.

  En spesiell høytrykksslange med en lengde på 1,5 m er tilgjengelig for tyske gassflasker fra 5 – 33 kg (med tilkoblingsgjenger G. 5 og G.12; også vanlig i A, NL).

 • Hvor ofte må gassanlegget i en campingvogn eller bobil kontrolleres?

  I Tyskland må gassanlegget inspiseres annethvert år av en LPG-sakkyndig (DVFG, TÜV, DEKRA). Dette dokumenteres med et inspeksjonssertifikat (G 607) og et inspeksjonsskilt.