segment_gas-supply

DuoControl CS

Gasstrykkregulator med crashsensor for bruk av to flasker

Gasstrykkregulatoren Truma DuoControl CS i den nye generasjonen kan kobles til to gassflasker i bobilen eller campingvognen. Systemet kobler automatisk om til den andre gassflasken når den første flasken er tom. Den integrerte crashsensoren gjør det trygt å fyre selv under kjøring. Den hindrer gass i å sive ut etter ulykker.

Indikerer hvilken flaske som er i bruk
Bytter automatisk fra tom til full gassflaske
Enkel deteksjon og tilbakestilling av utløst kollisjonssensor
For sikker mobil og stasjonær drift
Lav vekt
Mulighet for rask installasjon

Tekniske detaljer

Energibærere
Propan / butan
Inngangstrykk
utvendige gjenger M20 x 1,5 (G. 13)
Utgangstrykk
skjæreringforskruning 10 eller 8 mm (H. 9)
Regulatoreffekt
maks. 1,5 kg/t
Vekt
900 g
Mål (L x B x H)
(L x B x H) 103 x 95 x 184 mm (vertikal) 116 x 158 x 104 mm (horisontal)

Highlights

Nærmere detaljer om gasstrykkregulator DuoControl CS

Gasstrykkregulatoren Truma DuoControl CS i den nye generasjonen kan kobles til to gassflasker i bobilen eller campingvognen. Systemet kobler automatisk om til den andre gassflasken når den første flasken er tom. Den integrerte crashsensoren gjør det trygt å fyre selv under kjøring. Den hindrer gass i å sive ut etter ulykker.

Hvis crashsensoren er utløst, kan du selv tilbakestille den. Du behøver bare trykke på den gule reset-knappen på DuoControl CS, så er gasstrykkreguleringsanlegget klart til bruk igjen.

Reguleringseffekten ligger på 1,5 kg/t. Dermed er den egnet for svært høyt forbruk. Du behøver verken beregne forbrukere eller gjennomstrømningen til gassanlegget.

Alternativt produkt

FAQ

 • Hva må jeg tenke på hvis jeg ønsker å bruke gassdrevne apparater under kjøring?

  I bobiler fra og med byggeår 01/2007 må det i henhold til direktiv 2001/56/EF med vedleggene 2004/78/EF og 2006/119/EF for drift av varmeapparater med flytende gass under kjøring finnes en sikkerhetsavstengningsanordning som forhindrer at gass utilsiktet slipper ut ved brudd på en ledning i tilfelle en ulykke.

  I kombinasjon med høytrykksgasslanger med integrert slangebruddsikring (HRP) oppfyller gasstrykkregulatorene Truma MonoControl CS og DuoControl CS (med integrert kollisjonssensor) alle relevante standarder, forskrifter og direktiver og gjør det dermed mulig å bruke gassanlegget i hele Europa, også under kjøring. Vi anbefaler at du bruker en sikkerhetsinnretning også i campingvogner for oppvarming under kjøring.

  For kjøretøy produsert før 01/2007 er det ingen begrensninger for bruk av gassanlegget under kjøring. Dette gjelder ikke i Frankrike, der det kun er tillatt å bruke gassanlegget under kjøring i typegodkjente kjøretøy med førstegangsregistrering fra 1.1.2007. I eldre biler er det ikke tillatt å bruke gassanlegget under kjøring, heller ikke i kombinasjon med en sikkerhetsavstengningsanordning.

 • Gasstrykkregulator med kollisjonssensor for ensylindret drift.

  Ja.

  En spesiell høytrykksslange med en lengde på 1,5 m er tilgjengelig for tyske gassflasker fra 5 – 33 kg (med tilkoblingsgjenger G. 5 og G.12; også vanlig i A, NL).

 • Hvor ofte må gassanlegget i en campingvogn eller bobil kontrolleres?

  I Tyskland må gassanlegget inspiseres annethvert år av en LPG-sakkyndig (DVFG, TÜV, DEKRA). Dette dokumenteres med et inspeksjonssertifikat (G 607) og et inspeksjonsskilt.